Välkommen till Kulan

  •  

Kultur i förskolan och skolan

Alla barn och unga i Stockholms stads förskolor och skolor ska ha god och likvärdig tillgång till professionella kulturupplevelser och till eget skapande tillsammans med professionella vuxna.

Kulan är Stockholms stads mötesplats för samverkan mellan förskolan, skolan och kulturlivet. Kulan är både en utbudskatalog och är en inspirationskälla med aktualiteter, möten och goda exempel för förskolan, grundskolan och gymnasiet. Arbetet utgår från Kultur i ögonhöjd. För, med och av barn och unga – Stockholms stads program för barn- och ungdomskultur. Utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen ansvarar tillsammans för Kulan, med stadsdelsförvaltningarna som samverkande part.

Kulans referensgrupp

Kulans referensgrupp är rådgivande i urvalet av aktiviteter till utbudet på Kulan och med Kulanpremien. Referensgruppen består av personer med bred erfarenhet och kompetens inom såväl barnkulturområdet som förskola och skola. För närvarande utgörs referensgruppen av:

Annica Malmborg
Annica Malmborg arbetar som kultursekreterare i Skärholmens stadsdel med stort fokus på kultur för de yngsta barnen.

Camilla Luterkort
Camilla Luterkort är verksamhetschef/danskonsulent på DIS/Dans i Stockholm stad och län.

Elisabeth Söder
Elisabeth Söder arbetar på Medioteket/Stockholms utbildningsförvaltning, där hon ansvarar för kulturombudsnätverket och arbetar med Kulan.

Senast uppdaterad 23 september 2019