Välkommen till Kulan - Pedagog Stockholm

Välkommen till Kulan

  •  

Kultur i förskolan och skolan

Alla barn och unga i Stockholms stads förskolor och skolor ska ha god och likvärdig tillgång till professionella kulturupplevelser och till eget skapande tillsammans med professionella vuxna.

Kulan är Stockholms stads mötesplats för samverkan mellan förskolan, skolan och kulturlivet. Kulan är både en utbudskatalog och är en inspirationskälla med aktualiteter, möten och goda exempel för förskolan, grundskolan och gymnasiet. Arbetet utgår från Kultur i ögonhöjd. För, med och av barn och unga – Stockholms stads program för barn- och ungdomskultur. Utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen ansvarar tillsammans för Kulan, med stadsdelsförvaltningarna som samverkande part.

Kulans referensgrupp

Kulans referensgrupp är rådgivande i bedömningen av ansökningar till Kulan och Kulanpremien. Referensgruppen består av personer med bred erfarenhet och kompetens inom såväl barnkulturområdet som förskola och skola. För närvarande utgörs referensgruppen av:

Annica Malmborg
Annica Malmborg arbetar som kultursekreterare i Skärholmens stadsdel med stort fokus på kultur för de yngsta barnen.

Camilla Luterkort
Camilla Luterkort är verksamhetschef/danskonsulent på DIS/Dans i Stockholm stad och län. 

Elisabeth Söder
Elisabeth Söder arbetar på Medioteket/Stockholms utbildningsförvaltning, där hon ansvarar för kulturombudsnätverket och arbetar med Kulan.

Kerstin Behrendtz
Kerstin Behrendtz arbetar med musik på Sveriges Radio. Kerstin arbetar även med olika juryuppdrag, däribland Grammis i kategorin Årets barnalbum.

Moa Wester
Moa Wester är litteraturvetare och barnkulturvetare med magisterexamen i barnkultur från Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet där hon även arbetar. 

Kontakt

Senast uppdaterad 17 januari 2018