Välkommen till Kulan

  •  

Kultur i förskolan och skolan

Alla barn och unga i Stockholms stads förskolor och skolor ska ha god och likvärdig tillgång till professionella kulturupplevelser och till eget skapande tillsammans med professionella vuxna.

Kulan är Stockholms stads mötesplats för samverkan mellan förskolan, skolan och kulturlivet. Kulan är både en utbudskatalog och är en inspirationskälla med aktualiteter, möten och goda exempel för förskolan, grundskolan och gymnasiet. Arbetet utgår från Kultur i ögonhöjd. För, med och av barn och unga – Stockholms stads program för barn- och ungdomskultur. Utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen ansvarar tillsammans för Kulan, med stadsdelsförvaltningarna som samverkande part.

Att arbeta med kultur och skapande verksamhet i förskolan och skolan stärker den kreativa förmågan och är en viktig kompontent för att barn och unga ska utvecklas till självständiga och reflekterande individer. Det bidrar även till att kunskapsmålen kan nås i högre grad. Genom en strukturerad samverkan mellan förskolan, skolan och kulturlivet finns en unik möjlighet för Stockholm att säkra barns och ungas rätt till professionella kulturupplevelser, kulturell delaktighet och eget skapande.

Kulturuppdraget

Uppdraget att arbeta med kultur i förskolan och skolan har sin grund i ett antal styrdokument. På nationell nivå finns läroplaner och ämnesplaner men även nationella kulturpolitiska mål och FN:s barnkonvention. Även kommunfullmäktige i Stockholms stad har formulerat tydliga mål för förskolans och skolans kulturarbete i form av stadens Förskoleplan, Skolplan och stadens barn- och ungdomskulturprogram Kultur i ögonhöjd. För, med och av barn och unga.

Använd Kulan

Fler barn och unga i Stockholms stad ska få möjlighet att uppleva kultur. För att öka barn och ungas tillgång till stadens kvalitativa kulturutbud vill Kulan inspirera till och initiera fler kulturaktiviteter under skol- och förskoletid.

Kulans sök- och bokasida presenteras ett mångfacetterat utbud av kvalitativa kulturupplevelser. Genom Kulanpremiens kvalitetsstämpel och rabatt på 50 kr per barn och tillfälle kan skolor och förskolor ta del av utvalda produktioner ur stadens fria kulturutbud till reducerat pris.

Kulan presenterar också spännande projekt, ny forskning, intressanta diskussioner och inspirerande exempel för och från förskolan och skolan. Följ oss på Kulanbloggen och på Facebook.

Kulan anordnar även fysiska möten för att fördjupa erfarenhetsutbytet mellan kulturlivet och förskolan och skolan.

Utbudet med Kulanpremien

Kulanpremien finns för att öka barns och ungas möjlighet till professionella kulturupplevelser. I samråd med en referensgrupp ser kulturförvaltningen till att de aktiviteter som erbjuds med Kulanpremien håller hög kvalitet, både vad gäller konstnärlig nivå och samverkan med förskolan och skolan. Kulanpremien ges till ett begränsat urval av aktiviteter, producerade av det fria kulturlivets aktörer.

Kulans referensgrupp

Kulans referensgrupp är rådgivande i bedömningen av ansökningar till Kulan och Kulanpremien. Referensgruppen består av personer med bred erfarenhet och kompetens inom såväl barnkulturområdet som förskola och skola. För närvarande utgörs referensgruppen av:

Annica Malmborg
Annica Malmborg har lång erfarenhet från förskolan, både som pedagog i barngrupp och som pedagogisk utvecklingsledare. Som bildpedagog har hon arbetat med barn och personal inom förskolan. Annica arbetar idag som kultursekreterare i Skärholmens stadsdel med stort fokus på kultur för de yngsta barnen.

Camilla Luterkort
Camilla Luterkort är verksamhetschef/danskonsulent på DIS/Dans i Stockholm stad och län. Innan dess var hon biträdande enhetschef på Kulturskolan Stockholm. Camilla har arbetat under många år på Kulturhuset Dieselverkstaden i Nacka i flera roller, kultursekreterare, producent och enhetschef med tyngdpunkt i scenkonst för barn- och unga. Hon har även arbetat som kulturstrateg i Nacka kommun.

Elisabeth Söder
Elisabeth Söder arbetar sedan 2007 på Medioteket/Stockholms utbildningsförvaltning, där hon ansvarar för kulturombudsnätverket och arbetar med Kulan. Elisabeth har tidigare arbetat som lärare är mycket intresserad av estetiskt lärande. Hon har drivit stora kulturprojekt som Ta rummet i besittning med Stockholms stadsteater till Ett halvt ark papper under Strindbergsåret. I Kulans referensgrupp tillför Elisabeth ett skolperspektiv.

Kerstin Behrendtz
Kerstin Behrendtz har studerat musik sedan tidig ålder och har arbetat som musikredaktör och producent på Sveriges Radio i drygt 40 år. Kerstin har jobbat kontinuerligt med musiken till Sveriges Radios barnprogram. Arbetet idag innefattar till exempel musiken till Radioapans Knattekanal, Vi i Femman, Nyheter i Barnradion, 1000 modiga frågor och all musik till barnprogrammen i P4. Kerstin har under årens lopp även arbetat med olika juryarbeten, däribland Grammis i kategorin Årets barnalbum.

Moa Wester
Moa Wester är litteraturvetare och barnkulturvetare med magisterexamen i barnkultur från Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet där hon arbetar sedan 2008. Moa föreläser också om barnkultur och har ett särskilt intresse för barns upplevelser av kultur, barns delaktighet och inflytande, scenkonst för barn och unga, kultur och skola samt barnlitteratur.

Kontakt och frågor

Är du kulturproducent och vill veta mer om Kulanpremien? Kontakta Karin Rowland, handläggare på kulturförvaltningen, karin.rowland@stockholm.se.

Är du bokare och vill ha stöd i din bokning, kontakta Kulansupporten,kulan@stockholm.se

Kontakt

Senast uppdaterad 18 november 2017