Välkommen till Kulan

  •  

Kultur i förskolan och skolan

Alla barn och unga i Stockholms stads förskolor och skolor ska ha god och likvärdig tillgång till professionella kulturupplevelser och till eget skapande tillsammans med professionella vuxna.

Kulan är Stockholms stads mötesplats för samverkan mellan förskolan, skolan och kulturlivet. Kulan är både en utbudskatalog och är en inspirationskälla med aktualiteter, möten och goda exempel för förskolan, grundskolan och gymnasiet. Arbetet utgår från Kultur i ögonhöjd. För, med och av barn och unga – Stockholms stads program för barn- och ungdomskultur. Utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen ansvarar tillsammans för Kulan, med stadsdelsförvaltningarna som samverkande part.

Att arbeta med kultur och skapande verksamhet i förskolan och skolan stärker den kreativa förmågan och är en viktig kompontent för att barn och unga ska utvecklas till självständiga och reflekterande individer. Det bidrar även till att kunskapsmålen kan nås i högre grad. Genom en strukturerad samverkan mellan förskolan, skolan och kulturlivet finns en unik möjlighet för Stockholm att säkra barns och ungas rätt till professionella kulturupplevelser, kulturell delaktighet och eget skapande.

Använd Kulan

Fler barn och unga i Stockholms stad ska få möjlighet att uppleva kultur. För att öka barn och ungas tillgång till stadens kvalitativa kulturutbud vill Kulan inspirera till och initiera fler kulturaktiviteter under skol- och förskoletid.

Kulans sök- och bokasida presenteras ett mångfacetterat utbud av kvalitativa kulturupplevelser. Genom Kulanpremiens kvalitetsstämpel och rabatt på 50 kr per barn och tillfälle kan skolor och förskolor ta del av utvalda produktioner ur stadens fria kulturutbud till reducerat pris.

Kulan presenterar också spännande projekt, ny forskning, intressanta diskussioner och inspirerande exempel för och från förskolan och skolan. Följ oss på Kulanbloggen och på Facebook.

Kulan anordnar även fysiska möten för att fördjupa erfarenhetsutbytet mellan kulturlivet och förskolan och skolan.

Kulturuppdraget

Uppdraget att arbeta med kultur i förskolan och skolan har sin grund i ett antal styrdokument. På nationell nivå finns läroplaner och ämnesplaner men även nationella kulturpolitiska mål och FN:s barnkonvention. Även kommunfullmäktige i Stockholms stad har formulerat tydliga mål för förskolans och skolans kulturarbete i form av stadens Förskoleplan, Skolplan och stadens barn- och ungdomskulturprogram Kultur i ögonhöjd. För, med och av barn och unga.

.

Kontakt

Senast uppdaterad 8 juni 2017