Kultur i skolans styrdokument

  •  

Kultur i skolans styrdokument

I skolans och förskolans respektive läroplaner kan man läsa om det kulturuppdrag skolan ska arbeta med. I svenskämnet står det bland annat att eleverna ska ha kännedom om samhällets kulturutbud.

Lärare som arbetar med estetiskt lärande, ett undersökande arbetssätt och gestaltande känner väl till kulturens kraft. De vet att fler lärstilar hjälper eleverna att nå kunskapsmålen. En av de främsta ambassadörerna för kultur i skolan är Ulla Wiklund. Hon har på sin webbplats publicerat en genomgång av vad som står om estetiskt lärande i Lgr11. Ulla visar på att eleverna ska få ta del av kultur och vara medskapande i varje ämne. Läs mer om estetiska lärprocesser och Ulla Wiklund på Pedagog Malmö.

Hitta kultur till din skola

Hitta kultur till din skola

Kulan är till för att göra det lättare för förskolan, skolan och kulturlivet att samverka. Målet är att genom en ökad samverkan med kulturlivet, långsiktigt integrera kulturella och konstnärliga uttryck i skolans arbete, och på så sätt bidra till att eleverna  når kunskapsmålen i högre grad.

Senast uppdaterad 2 juli 2019