Kunskapsbanken

Här tar du del av dina kollegors erfarenheter och kunskaper. Du kan också dela med dig av dina egna. Sök bland rapporter, reportage, filmer, skrifter, artiklar, utvärderingar, böcker, och pedagogiska dokumentationer.

Filtreringsresultat

1 dokument matchar dina val

Stöd & Stimulans nr 7 Gensvar för lärande - rapport med utvecklingsartiklar från en forskningscirkel

Filtyp
Adobe Reader 7707kB
Beskrivning
Det tar tid att sätta sig in i relevant forskning och tillämpa den i klassrummet. Det tar tid att arbeta med gensvar på ett konstruktivt sätt så att det blir meningsfullt såväl för lärare som för elever.
Lärare och elev måste få kunskap om gensvar och vara flexibla och beredda att göra om och göra på annorlunda sätt. Ett exempel när processen delvis har fått en annan inriktning är ”two stars and a wish”. Att bara be eleverna att ge två beröm och en önskan om förbättring gav bara ytliga gensvar som inte kunde ligga till grund för vad, hur och varför eleven skulle förbättra sig. En utveckling
av mer detaljerade instruktioner genomfördes och det visade sig att eleverna fick mer innehållsrika och konstruktiva gensvar med större formativ potential. För att gensvar ska bli effektivt måste arbetet fokuseras och börja i det lilla för att det ska bli något stort.
Lärare från flera olika ämnen och som representerar olika stadier, från lågstadium till vuxenbildning, kan ha mycket värdefulla allmändidaktiska diskussioner om lärande och bedömning.
I och med att eleverna lär sig att konstruktivt ge och ta emot gensvar, kan läraren koncentrera sig på de elever som behöver lärarens stöd och undervisning. Eleverna används som en resurs i undervisningen. Gensvaret kan vara en del i hela undervisnings- och lärandeprocessen.
Författare
Heyer, Häggström, Wennersten, Lundgren, Cederlöf Hull, Hjalmarsson, Ek, Forsberg Aaltonen
Publiceringsår
2012
Årskurser
2, 3, 4, 9, Vuxenutbildning
Områden
Betyg och bedömning, Forskning och utveckling, Matematik
Typ av dokument
Utvecklingsartiklar

Sök i Kunskapsbanken

  1. Årskurser

  2. Områden

  3. Typ av dokument

  4. 1 av 331 dokument matchar dina val Nollställ val