Kunskapsbanken

Här tar du del av dina kollegors erfarenheter och kunskaper. Du kan också dela med dig av dina egna. Sök bland rapporter, reportage, filmer, skrifter, artiklar, utvärderingar, böcker, och pedagogiska dokumentationer.

Filtreringsresultat

14 dokument matchar dina val

Att behandlas lika är allas rättighet- ett bildspel

Filtyp
Adobe Reader 185kB
Beskrivning
Detta är ett bildspel om vägen till ett hållbart arbete med en levande likabehandlingsplan på Kungsholmens grundskola.

Agerar du? Arbetar du medvetet för likabehandling? Har din skola fungerande rutiner? ”Blinda” vuxna, kränkande ord, knuffar och blickar på löpande band kan vara vardagen för en del elever.

Ett mer strukturerat och medvetet arbete för likabehandling och mot diskriminering började ta sin form höstterminen 2008 på Kungsholmens grundskola. Då blev det alla vuxnas ansvar att ingripa och stoppa diskriminering. Alla uppmuntrades att hälsa på eleverna med enkla medel som ett leende, en nickning eller en hälsning. Att bli sedd och känna trygghet och ”värme” är ett sätt att arbeta för likabehandling och mot diskriminering.

Se även tillhörande pedagogisk dokumentation "Att behandlas lika är allas rättighet"
Författare
Terese Andersson, Livia Ramírez-Nilsen
Publiceringsår
2010
Årskurser
6, 7, 8, 9
Områden
Trygghet, studiero och elevhälsa
Typ av dokument
Policydokument, handlingsplan, riktlinjer

Backluraskolans likabehandlingsplan

Filtyp
Adobe Reader 127kB
Beskrivning
Backluraskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2012/2013

Vår vision På Backluraskolan vill vi att eleverna ska känna sig välkomna och trygga, vi vill att varje elev ska känna sig sedd och att ingen utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkningar. Alla barn har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt. Vi vill att varje elev på Backluraskolan ska känna sig delaktig i sitt eget lärande och sin egen utveckling. Varje form av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling är otillåten och skall förhindras.
Författare
Anders Regner, Madeleine Thomsson
Publiceringsår
2012
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6
Områden
Elever i behov av särskilt stöd, Trygghet, studiero och elevhälsa
Typ av dokument
Policydokument, handlingsplan, riktlinjer

Enbacksskolans likabehandlingsplan

Filtyp
Adobe Reader 238kB
Beskrivning
Enbacksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enbacksskolan är en lysande stjärna på Stockholms skolhimmel! Vi arbetar för elevernas kunskapsutveckling och vill att alla elever känner sig trygga i skolan. Vi tar avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling av elever.

Planen gäller från 2012-12-01 till 2013-10-31.
Författare
Enbacksskolan
Publiceringsår
2012
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Områden
Trygghet, studiero och elevhälsa
Typ av dokument
Policydokument, handlingsplan, riktlinjer

Enskede skolas likabehandlingsplan

Filtyp
Adobe Reader 138kB
Beskrivning
Enskede skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vår vision Enskede skola - en plats där barn och vuxna ska trivas och må bra.
Vi vill tillsammans med föräldrarna främja elevernas utveckling till kreativa och demokratiska människor med goda kunskaper inför framtiden.

Utan trygghet är det svårt att tillägna sig kunskap och kunskap ger trygghet. Detta uppnås genom god kännedom om kunskapsmål, betygskriterier, kontinuerlig återkoppling och handledning samt genom ett respektfullt och vänligt bemötande av varandra.

Planen gäller från 2013-01-01 till 2013-12-31.
Författare
Anders Sjöberg,Sofia Stenberg,Torbjörn Falk, Margareta Schröder
Publiceringsår
2013
Årskurser
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Områden
Trygghet, studiero och elevhälsa
Typ av dokument
Policydokument, handlingsplan, riktlinjer

Herrängens skolas likabehandlingsplan

Filtyp
Adobe Reader 87kB
Beskrivning
Herrängens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Elever från Herrängens skola ska med stor social kompetens och med hög kunskapsnivå vara väl förberedda för framtidens kommunikativa samhälle.
Planen gäller från 2013-08-13 till 2014-06-13.
Författare
Philip Olsson
Publiceringsår
2013
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5
Områden
Trygghet, studiero och elevhälsa
Typ av dokument
Policydokument, handlingsplan, riktlinjer

Katarina Södra skolas likabehandlingsplan

Filtyp
Adobe Reader 198kB
Beskrivning
Katarina Södra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mål och uppföljning Alla elever ska känna sig trygga och sedda. Elever, personal och föräldrar har god kännedom om skolans värdegrund och regler. Målet lyfts på elevrådet och man diskuterar hur man arbetat med frågan på klassråd. Rektor leder elevrådet. Skolledning följer upp rastverksamheten. Skolbarnsomsorgen genomför en kartläggning om Trygghet och Trivsel. Uppföljning på Fritidsforum och elevråd.
Författare
Katarina Södra skola
Publiceringsår
2012
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6
Områden
Trygghet, studiero och elevhälsa
Typ av dokument
Policydokument, handlingsplan, riktlinjer

Kvarnbackaskolans likabehandlingsplan

Filtyp
Adobe Reader 545kB
Beskrivning
Rättigheten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan ska ha samma rättigheter - flickor som pojkar och oavsett könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Eleverna har rätt att vistas i skolan utan att utsättas för trakasseri eller kränkande behandling.
Författare
Kvarnbackaskolan
Publiceringsår
2012
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5
Områden
Elever i behov av särskilt stöd, Trygghet, studiero och elevhälsa
Typ av dokument
Policydokument, handlingsplan, riktlinjer

Kämpetorpsskolans likabehandlingsplan

Filtyp
Adobe Reader 117kB
Beskrivning
Kämpetorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013/2014

Vår vision
På vår skola ska ingen elev riskera att bli utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling.
Alla elever ska känna att de blir respekterade.
Alla elever ska veta att det finns vuxna omkring dem som de kan vända sig till om de själva eller någon kamrat behöver hjälp.
Alla vuxna ska agera i enlighet med planens innehåll och innebörd.
Författare
Kämpetorpskolan
Publiceringsår
2013
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6
Områden
Trygghet, studiero och elevhälsa
Typ av dokument
Policydokument, handlingsplan, riktlinjer

LÄRA Stockholm nummer 2 2011

Filtyp
Adobe Reader 4338kB
Beskrivning
Tvåspråkighetsforskaren Kenneth Hyltenstam finner det anmärkningsvärt att de senaste decenniernas migration har påverkat skolan så lite.
– Invandrareleverna är vår tids outnyttjade begåvningsreserv som hindras från att gå vidare till högre utbildning – av skolan, säger han i LÄRA 2 2011.

Serien om entreprenörskap i skolan fortsätter. Denna gång berättar Michael Treschow, en nestor i svenskt näringsliv, om samarbetet med grundskolechef Håkan Edman.
– Ordet entreprenörskap leder ibland fel då folk tror att det bara handlar om att driva ett eget företag. Men i grunden handlar det om viljan att skapa, att utveckla något och det kan ta sig många former. Det viktiga för skolan är att uppmuntra ungdomars nyfikenhet, säger Michael Treschow.

Läs också om Terese Anderssons och Livia Ramirez-Nilsens arbete med Likabehandlingsplanen på Kungsholmens grundskola. Det har gett både bättre stämning och tryggare miljö. Dessutom ett reportage från Eriksdalsskolans bild- och formklasser.
– Det finns många vinster med att låta eleverna ta in fakta kring ett ämne ur flera perspektiv och redovisa med hjälp av bild och form. Men den största är att lusten att lära ökar. Skolan blir roligare lite längre upp i åldrarna, säger Yvonne Axell, biträdande rektor.

Du möter tevepedagogen Stavros Louca, tillbaka på jobbet på Rinkebyskolan. De ömsesidiga förväntningarna är höga även utanför rutan. Han kräver att alla elever får minst VG och eleverna väntar sig att han finns till hands.

Dessutom finns en artikel om hur eleverna på Hägerstenshamnens skola utvecklat sitt skrivande genom ett samarbete med Stockholms stadsteater Skärholmen
– De som haft det svårt vågar mer i skrivandet nu, säger klassläraren Per Karlström. LÄRA Stockholm var med på sista mötet inför premiären.

Läs 40 fullspäckade sidor inspiration och information från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad i nya LÄRA Stockholm.
Författare
Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad
Publiceringsår
2011
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, Vuxenutbildning, X (tionde skolåret)
Områden
Övrigt
Typ av dokument
Artiklar och reportage

Mälarhöjdens skolas likabehandlingsplan

Filtyp
Adobe Reader 120kB
Beskrivning
Trygghetssplan/årsplan mot diskriminering och kränkande behandling Mälarhöjdens förskoleklass, skola och fritidshem 2012.

På Mälarhöjdens skola strävar vi efter att skapa och utveckla en känsla av samhörighet, solidaritet och ansvar för alla medmänniskor. Vi vill aktivt motverka alla former av kränkningar och trakasserier och skapa respekt för varje människas egenvärde och för vår gemensamma miljö.
Författare
Mälarhöjdens skola
Publiceringsår
2012
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Områden
Trygghet, studiero och elevhälsa
Typ av dokument
Policydokument, handlingsplan, riktlinjer

12Nästa

Sök i Kunskapsbanken

  1. Årskurser

  2. Områden

  3. Typ av dokument

  4. 14 av 331 dokument matchar dina val Nollställ val