Kunskapsbanken

Här tar du del av dina kollegors erfarenheter och kunskaper. Du kan också dela med dig av dina egna. Sök bland rapporter, reportage, filmer, skrifter, artiklar, utvärderingar, böcker, och pedagogiska dokumentationer.

Filtreringsresultat

14 dokument matchar dina val

Oxhagsskolans likabehandlingsplan

Filtyp
Adobe Reader 226kB
Beskrivning
Oxhagsskolan är en skola där: - alla elever och personal känner trygghet och möts med respekt och hänsyn - våld, hot, diskriminering eller kränkande behandling aldrig förekommer - alla elever och personal arbetar efter vår gemensamt formulerade värdegrund - alla bidrar till att skapa ett gott arbetsklimat
Författare
Ann-Christin Sundell,
Publiceringsår
2012
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6
Områden
Elever i behov av särskilt stöd, Trygghet, studiero och elevhälsa
Typ av dokument
Policydokument, handlingsplan, riktlinjer

Vinstagårdsskolans likabehandlingsplan

Filtyp
Adobe Reader 739kB
Beskrivning
Alla elever ska komma till skolan och känna sig respekterade och trygga. Detta styrs av bland annat diskrimineringslagen (2008:567) och skollagens 14:e kapitel (1985:1100). I den plan du nu läser preciserar vi varje år de mål och åtgärder vi satt upp utifrån rådande behov. För att möjliggöra detta arbetar vi medvetet på flera nivåer och detta kan åskådliggöras i en modell med tre delar.
Författare
Sara Lyckman, Magnus Johansson
Publiceringsår
2012
Årskurser
7, 8, 9
Områden
Trygghet, studiero och elevhälsa
Typ av dokument
Policydokument, handlingsplan, riktlinjer

LÄRA Stockholm nummer 2 2011

Filtyp
Adobe Reader 4338kB
Beskrivning
Tvåspråkighetsforskaren Kenneth Hyltenstam finner det anmärkningsvärt att de senaste decenniernas migration har påverkat skolan så lite.
– Invandrareleverna är vår tids outnyttjade begåvningsreserv som hindras från att gå vidare till högre utbildning – av skolan, säger han i LÄRA 2 2011.

Serien om entreprenörskap i skolan fortsätter. Denna gång berättar Michael Treschow, en nestor i svenskt näringsliv, om samarbetet med grundskolechef Håkan Edman.
– Ordet entreprenörskap leder ibland fel då folk tror att det bara handlar om att driva ett eget företag. Men i grunden handlar det om viljan att skapa, att utveckla något och det kan ta sig många former. Det viktiga för skolan är att uppmuntra ungdomars nyfikenhet, säger Michael Treschow.

Läs också om Terese Anderssons och Livia Ramirez-Nilsens arbete med Likabehandlingsplanen på Kungsholmens grundskola. Det har gett både bättre stämning och tryggare miljö. Dessutom ett reportage från Eriksdalsskolans bild- och formklasser.
– Det finns många vinster med att låta eleverna ta in fakta kring ett ämne ur flera perspektiv och redovisa med hjälp av bild och form. Men den största är att lusten att lära ökar. Skolan blir roligare lite längre upp i åldrarna, säger Yvonne Axell, biträdande rektor.

Du möter tevepedagogen Stavros Louca, tillbaka på jobbet på Rinkebyskolan. De ömsesidiga förväntningarna är höga även utanför rutan. Han kräver att alla elever får minst VG och eleverna väntar sig att han finns till hands.

Dessutom finns en artikel om hur eleverna på Hägerstenshamnens skola utvecklat sitt skrivande genom ett samarbete med Stockholms stadsteater Skärholmen
– De som haft det svårt vågar mer i skrivandet nu, säger klassläraren Per Karlström. LÄRA Stockholm var med på sista mötet inför premiären.

Läs 40 fullspäckade sidor inspiration och information från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad i nya LÄRA Stockholm.
Författare
Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad
Publiceringsår
2011
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, Vuxenutbildning, X (tionde skolåret)
Områden
Övrigt
Typ av dokument
Artiklar och reportage

Att behandlas lika är allas rättighet- ett bildspel

Filtyp
Adobe Reader 185kB
Beskrivning
Detta är ett bildspel om vägen till ett hållbart arbete med en levande likabehandlingsplan på Kungsholmens grundskola.

Agerar du? Arbetar du medvetet för likabehandling? Har din skola fungerande rutiner? ”Blinda” vuxna, kränkande ord, knuffar och blickar på löpande band kan vara vardagen för en del elever.

Ett mer strukturerat och medvetet arbete för likabehandling och mot diskriminering började ta sin form höstterminen 2008 på Kungsholmens grundskola. Då blev det alla vuxnas ansvar att ingripa och stoppa diskriminering. Alla uppmuntrades att hälsa på eleverna med enkla medel som ett leende, en nickning eller en hälsning. Att bli sedd och känna trygghet och ”värme” är ett sätt att arbeta för likabehandling och mot diskriminering.

Se även tillhörande pedagogisk dokumentation "Att behandlas lika är allas rättighet"
Författare
Terese Andersson, Livia Ramírez-Nilsen
Publiceringsår
2010
Årskurser
6, 7, 8, 9
Områden
Trygghet, studiero och elevhälsa
Typ av dokument
Policydokument, handlingsplan, riktlinjer

Föregående12

Sök i Kunskapsbanken

  1. Årskurser

  2. Områden

  3. Typ av dokument

  4. 14 av 331 dokument matchar dina val Nollställ val