Kunskapsbanken

Här tar du del av dina kollegors erfarenheter och kunskaper. Du kan också dela med dig av dina egna. Sök bland rapporter, reportage, filmer, skrifter, artiklar, utvärderingar, böcker, och pedagogiska dokumentationer.

Filtreringsresultat

331 dokument matchar dina val

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan?

Filtyp
Adobe Reader 499kB
Beskrivning
Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara till nytta för
skolan. Men att omsätta ny kunskap i praktisk användning är ofta en svår
konst som kräver god organisation och ihärdighet.

I den nya skollagen står att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund
och beprövad erfarenhet. Skrivningen har fått stor uppmärksamhet inom
skolan och i samhällsdebatten. Det har också lett till att många skolor känner
behov av stöd för att tolka skrivningens praktiska innebörd.

På uppdrag av utbildningsutskottet har en studie genomförts i syfte att öka förståelsen för hur ny kunskap kan komma till bättre användning i skolan.

En styrgrupp från utbildningsutskottet med företrädare för samtliga partier
har gett riktlinjer för arbetet. Forskningssekreterare Johan Wallin och
Helene Limén från utvärderings- och forskningssekretariatet vid utskottsavdelningen har ansvarat för studien och författat rapporten.

Rapporten har faktagranskats av Jan Håkansson, universitetslektor i pedagogik
vid Linnéuniversitetet i Växjö; Elisabet Nihlfors, adjungerad professor
i pedagogik vid Umeå universitet och huvudsekreterare för Utbildningsvetenskapliga kommittén vid Vetenskapsrådet; Per Nilsen, docent i
socialmedicin vid Linköpings universitet och Andreas Ryve, professor i matematik vid Mälardalens högskola.

Del 2 av rapporten finns att läsa här: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Rapporter-fran-riksdagen/Hur-kan-ny-kunskap-komma-till-_H00WRFR10d2/
Författare
Utbildningsutskottet
Publiceringsår
2013
Årskurser
-
Områden
Forskning och utveckling
Typ av dokument
Rapporter och forskningsöversikter

Hur kan ny kunskap om elevernas aktiviteter fungera som verktyg för lärarens möjlighet att utveckla

Filtyp
Adobe Reader 108kB
Beskrivning
Hur kan ny kunskap om elevernas aktiviteter fungera som verktyg för lärarens möjlighet att utveckla sin undervisning?
Författare
Helena Danielsson Thorell, Carina Andersson, Anders Jonsson och Andreas Holst
Publiceringsår
2013
Årskurser
-
Områden
Forskning och utveckling
Typ av dokument
Projektbeskrivningar

Klassrumsnära skrivbedömning i ämnet engelska

Filtyp
Adobe Reader 8kB
Beskrivning
Klassrumsnära skrivbedömning i ämnet engelska
Författare
Karina Pålsson Gröndahl
Publiceringsår
2013
Årskurser
-
Områden
Forskning och utveckling
Typ av dokument
Projektbeskrivningar

Att göra återkoppling formativ. En analys av samtal mellan lärare och elev i samhällskunskap på gymn

Filtyp
Adobe Reader 181kB
Beskrivning
Att göra återkoppling formativ. En analys av samtal mellan lärare och elev i samhällskunskap på gymnasiet.
Författare
Robert Kenndal, Lauri Kuuru och Daniel Larsson
Publiceringsår
2013
Årskurser
-
Områden
Forskning och utveckling
Typ av dokument
Projektbeskrivningar

Likvärdighet stavas inte samma sak. Reflektion som verktyg för lärande och bedömning i kurserna Inst

Filtyp
Adobe Reader 6kB
Beskrivning
Likvärdighet stavas inte samma sak. Reflektion som verktyg för lärande och bedömning i kurserna Instrument eller sång 1 och 2.
Författare
Maria Forsman, Timo Silvennoinen och Johan Nyberg
Publiceringsår
2013
Årskurser
-
Områden
Forskning och utveckling
Typ av dokument
Projektbeskrivningar

Ett fiktivt fönster mot världen – att lära sig läsa icke-västerländsk litteratur.

Filtyp
Adobe Reader 6kB
Beskrivning
Ett fiktivt fönster mot världen – att lära sig läsa icke-västerländsk litteratur.
Författare
Anna Pettersson, My Westergren, Fredrik Roste och Tammi Nadel
Publiceringsår
2013
Årskurser
-
Områden
Forskning och utveckling
Typ av dokument
Projektbeskrivningar

Vad kan elever när de kan tolka historiska primärkällor? Preliminära resultat från två Learning stud

Filtyp
Adobe Reader 6kB
Beskrivning
Vad kan elever när de kan tolka historiska primärkällor? Preliminära resultat från två Learning study på gymnasiet.
Författare
Patrik Johansson, Olle Haglund och Niklas Biller
Publiceringsår
2013
Årskurser
-
Områden
Forskning och utveckling
Typ av dokument
Projektbeskrivningar

Teknik på lågstadiet. Två Learning study på lågstadiet.

Filtyp
Adobe Reader 55kB
Beskrivning
Teknik på lågstadiet. Två Learning study på lågstadiet.
Författare
Eva Björkholm
Publiceringsår
2013
Årskurser
-
Områden
Forskning och utveckling
Typ av dokument
Projektbeskrivningar

Vad är ett mönster och vad är inte ett mönster? - en presentation av ett FoU-projekt om elevers för

Filtyp
Adobe Reader 7kB
Beskrivning
Vad är ett mönster och vad är inte ett mönster? - en presentation av ett FoU-projekt om elevers förståelse för mönster i talföljder i årskurs 2.
Författare
Johanna Stjernlöf och Jenny Fred
Publiceringsår
2013
Årskurser
-
Områden
Forskning och utveckling
Typ av dokument
Projektbeskrivningar

Läsförståelse på engelska på grundläggande nivå

Filtyp
Adobe Reader 8kB
Beskrivning
Läsförståelse på engelska på grundläggande nivå.
Författare
Anneli Flygare Rydell och Margareta Lewis
Publiceringsår
2013
Årskurser
-
Områden
Forskning och utveckling
Typ av dokument
Projektbeskrivningar

Föregående12345...Nästa

Sök i Kunskapsbanken

  1. Årskurser

  2. Områden

  3. Typ av dokument

  4. 331 av 331 dokument matchar dina val Nollställ val