Kunskapsbanken

Här tar du del av dina kollegors erfarenheter och kunskaper. Du kan också dela med dig av dina egna. Sök bland rapporter, reportage, filmer, skrifter, artiklar, utvärderingar, böcker, och pedagogiska dokumentationer.

Filtreringsresultat

331 dokument matchar dina val

Förklaringar är ju allt på nåt sätt. Hur fem historielärare arbetar med historiska förklaringar i kl

Filtyp
Adobe Reader 7kB
Beskrivning
Förklaringar är ju allt på nåt sätt. Hur fem historielärare arbetar med historiska förklaringar i klassrummet
Författare
Joakim Wendell
Publiceringsår
2013
Årskurser
-
Områden
Forskning och utveckling
Typ av dokument
Projektbeskrivningar

Att utveckla sin rörelseförmåga – exemplet house hop

Filtyp
Adobe Reader 195kB
Beskrivning
Att utveckla sin rörelseförmåga – exemplet house hop.
Författare
Gunn Nyberg
Publiceringsår
2013
Årskurser
-
Områden
Forskning och utveckling
Typ av dokument
Projektbeskrivningar

Praktisk-estetisk bedömning av dansteknik

Filtyp
Adobe Reader 106kB
Beskrivning
Praktisk-estetisk bedömning av dansteknik.
Författare
Josephine Björklund, Jenny Berkán, Teresia Vigil Lundahl, Anna-Karin Nilsson och Pipsa Perrin Poukka
Publiceringsår
2013
Årskurser
-
Områden
Forskning och utveckling
Typ av dokument
Projektbeskrivningar

Sammanställning av regelverk samt rekommendationer för arbetet med elever i behov av särskilt stöd

Filtyp
Adobe Reader 840kB
Beskrivning
Detta dokument är en sammanställning av gällande regelverk samt rekommendationer om arbetet med stöd och särskilt stöd till elever i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Dokumentet innehåller också information om funktioner som finns inom utbildningsförvaltningen centralt, som är viktiga vid skolornas arbete med stöd och särskilt stöd.

Detta dokument läggs ut på webbplats PedagogStockholm. Avsikten är att dokumentet ska användas som ett ”uppslagsverk” i arbetet med stöd och särskilt stöd till elever. Större delen av dokumentet gäller för samtliga skolformer i
staden medan avsnitt 9. och 10. vänder sig till grundskolan/grundsärskolan respektive gymnasieskolan/gymnasiesärskolan.

Utredning om minskad administration för lärare En utredning om minskad administration för lärare har genomförts av utbildningsdepartementet. I juni 2013 presenterades ett förslag som bland annat innebär minskad administration och
byråkrati runt åtgärdsprogrammen. Efter en remissomgång kan regeringen komma att fatta beslut i frågan under våren 2014.
Författare
Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad
Publiceringsår
Augusti 2013
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gymnasium, X (tionde skolåret)
Områden
Elever i behov av särskilt stöd, Övrigt
Typ av dokument
Policydokument, handlingsplan, riktlinjer

Herrängens skolas likabehandlingsplan

Filtyp
Adobe Reader 87kB
Beskrivning
Herrängens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Elever från Herrängens skola ska med stor social kompetens och med hög kunskapsnivå vara väl förberedda för framtidens kommunikativa samhälle.
Planen gäller från 2013-08-13 till 2014-06-13.
Författare
Philip Olsson
Publiceringsår
2013
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5
Områden
Trygghet, studiero och elevhälsa
Typ av dokument
Policydokument, handlingsplan, riktlinjer

Nya Elementars likabehandlingsplan

Filtyp
Adobe Reader 813kB
Beskrivning
I enlighet med lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Skola, fritids och förskoleklasser.

I oktober 2012 fick samtliga elever besvara en enkät med frågor relaterade till hur de upplever att tryggheten är på skolan. De fick även kartlägga vilka platser i skolan som upplevs vara trygga resp otrygga. Resultatet utvärderades av Trygghetsgruppen och ledningsgruppen.Elevrådet utvärderade de främjande insatserna som gjorts under året.

Utifrån resultatet och Elevrådets kommentarer satte trygghetsgruppen/ledningsgruppen upp nya mål till nästa års plan. Detta gjordes i oktober.Trygghetsgruppen utvärderade även sitt eget arbete under året samt innehållet och strukturen i Likabehandlingsplanen. Ledningsgruppen reviderar och uppdaterar Likabehandlingsplanen och den nya versionen gäller från 1 november 2012 till 1 oktober 2013.
Författare
Nya Elementar
Publiceringsår
2012
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Områden
Elever i behov av särskilt stöd, Trygghet, studiero och elevhälsa
Typ av dokument
Policydokument, handlingsplan, riktlinjer

Enbacksskolans likabehandlingsplan

Filtyp
Adobe Reader 238kB
Beskrivning
Enbacksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enbacksskolan är en lysande stjärna på Stockholms skolhimmel! Vi arbetar för elevernas kunskapsutveckling och vill att alla elever känner sig trygga i skolan. Vi tar avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling av elever.

Planen gäller från 2012-12-01 till 2013-10-31.
Författare
Enbacksskolan
Publiceringsår
2012
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Områden
Trygghet, studiero och elevhälsa
Typ av dokument
Policydokument, handlingsplan, riktlinjer

Enskede skolas likabehandlingsplan

Filtyp
Adobe Reader 138kB
Beskrivning
Enskede skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vår vision Enskede skola - en plats där barn och vuxna ska trivas och må bra.
Vi vill tillsammans med föräldrarna främja elevernas utveckling till kreativa och demokratiska människor med goda kunskaper inför framtiden.

Utan trygghet är det svårt att tillägna sig kunskap och kunskap ger trygghet. Detta uppnås genom god kännedom om kunskapsmål, betygskriterier, kontinuerlig återkoppling och handledning samt genom ett respektfullt och vänligt bemötande av varandra.

Planen gäller från 2013-01-01 till 2013-12-31.
Författare
Anders Sjöberg,Sofia Stenberg,Torbjörn Falk, Margareta Schröder
Publiceringsår
2013
Årskurser
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Områden
Trygghet, studiero och elevhälsa
Typ av dokument
Policydokument, handlingsplan, riktlinjer

Mälarhöjdens skolas likabehandlingsplan

Filtyp
Adobe Reader 120kB
Beskrivning
Trygghetssplan/årsplan mot diskriminering och kränkande behandling Mälarhöjdens förskoleklass, skola och fritidshem 2012.

På Mälarhöjdens skola strävar vi efter att skapa och utveckla en känsla av samhörighet, solidaritet och ansvar för alla medmänniskor. Vi vill aktivt motverka alla former av kränkningar och trakasserier och skapa respekt för varje människas egenvärde och för vår gemensamma miljö.
Författare
Mälarhöjdens skola
Publiceringsår
2012
Årskurser
0 (Förskoleklass), 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Områden
Trygghet, studiero och elevhälsa
Typ av dokument
Policydokument, handlingsplan, riktlinjer

Spånga grundskolas likabehandlingsplan

Filtyp
Adobe Reader 213kB
Beskrivning
Spånga grundskolas plan för likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsgruppen som ansvarar för planen består av representanter för elever, lärare, elevhälsoteamet, skolledningen, övrig personal samt vårdnadshavare. Gruppen ansvarar för att planen upprättas och implementeras.

Alla medarbetare har ett ansvar för att delta i arbetet för likabehandling och arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Gruppen strukturerar upp arbetet och leder det men allas delaktighet är en förutsättning för att vi ska skapa en skola som genomsyras av de normer och värderingar vi står för. Rektor är huvudansvarig för att utvärdera planen och upprätta en ny plan varje år.
Författare
Spånga grundskola
Publiceringsår
2012
Årskurser
7, 8, 9
Områden
Trygghet, studiero och elevhälsa
Typ av dokument
Policydokument, handlingsplan, riktlinjer

Föregående12345...Nästa

Sök i Kunskapsbanken

  1. Årskurser

  2. Områden

  3. Typ av dokument

  4. 331 av 331 dokument matchar dina val Nollställ val