Lärarcoacher

http://www.youtube.com/playlist?list=PLe00Yo9QCgtRwIkN0Z-IIvMPt-jt1JmpL

Lärarcoacherna är en stödinsats som utbildningsförvaltningen erbjuder Stockholms grundskolor.  Syftet med stödinsatsen är att coacha lärare att utvecklas, få perspektiv på sin yrkesroll och finna vägar att bättre möta elevgruppers behov av en utmanande och inspirerande undervisning.

Läs gärna Coacher som stöd för lärares professionsutveckling som är en studie av Stockholm stads projektsatsning på lärarcoacher.

Janna Scheéle

Jannas blogg uppmanar till kärleksbombning

Att arbeta som lärarcoach fick Janna Schéele att lyfta blicken. I sin blogg vill hon inspirera och visa på det bra jobb som görs ute i skolorna. Idag arbetar hon heltid med lärarcoachning.

Johan är en av Stockholms lärarcoacher

Johan van Aarem har varit Kvickentorps-skolan trogen i alla sina 27 lärarår. Där har han bland annat hållit på med kollegial handledning och tagit hand om lärarsstudenter och nyutexaminerade lärare.