Lärarcoacher

  •  

Lärarcoacherna i Stockholms stad. Från vänster Thomas Holmqvist, Matilda Östman, Ylva Modig, Katarina Olsson, Karin Andrén, Andreas Hernvald, Annica Gärdin och Anna-Lena Ebenstål. Lärarcoacherna i Stockholms stad. Från vänster Thomas Holmqvist, Matilda Östman, Ylva Modig, Katarina Olsson, Karin Andrén, Andreas Hernvald, Annica Gärdin och Anna-Lena Ebenstål.

Coachningen är en styrkeinjektion i vardagen

Utbildningsförvaltningen har egna lärarcoacher som finns till för dig som arbetar som lärare i Stockholms stad. Att använda sig av en coach är utvecklande, inspirerande och roligt. Tillsammans med en coach kan du som lärare eller hela ditt lärarlag utveckla lärandet i klassrummet och reflektera kring olika pedagogiska utmaningar. Syftet med coachning handlar om att få sin undervisning speglad, inte om att bli bedömd eller bedöma kollegor.

Vill du veta mer om lärarcoaching kan du läsa rapporten Lärarcoacher i Stockholms stad.

Vill du också ha en lärarcoach? Gå in på Lärarcoacher i Stockholms stad - så funkar det och kontakta sedan din rektor.

Coachen lockar fram det bästa hos läraren

Radioprogrammet Lärarrummet UR Skola har intervjuat lärarna Erik Pålsson och AnnaLinn Borneskog som blivit coachade av Andreas Hernvald, en av Stockholms stads lärarcoacher. Andreas jobb är att vara det bollplank som ibland behövs för att hitta en lösning.

Lärarcoacherna i Stockholms stad. Från vänster Thomas Holmqvist, Matilda Östman, Ylva Modig, Katarina Olsson, Karin Andrén, Andreas Hernvald, Annica Gärdin och Anna-Lena Ebenstål.

Lärarcoacher i Stockholms stad - så funkar det

Om du arbetar som lärare i Stockholms stads grundskolor kan du få en lärarcoach. Kontakta din rektor. När du fått en coach kommer du via regelbundna samtal att få både stöttning och utmaningar så att du själv ska hitta möjliga vägar för att nå ditt mål.