Lärarcoacher

  •  

Lina Schmalholtz undervisar i SO–ämnen och tal, språk och kommunikation för elever med språkstörningar på Eriksdalsskolans högstadiumLina Schmalholtz undervisar i SO–ämnen och tal, språk och kommunikation för elever med språkstörningar på Eriksdalsskolans högstadium

Coachningen är en styrkeinjektion i vardagen

Utbildningsförvaltningen har egna lärarcoacher som finns till för dig som arbetar som lärare i Stockholms stad. Att använda sig av en coach är utvecklande, inspirerande och roligt. Tillsammans med en coach kan du som lärare eller hela ditt lärarlag utveckla lärandet i klassrummet och reflektera kring olika pedagogiska utmaningar. Syftet med coachning handlar om att få sin undervisning speglad, inte om att bli bedömd eller bedöma kollegor.

Lina Schmalholtz är en av stadens lärare som har blivit coachad både i grupp och individuellt. Läs mer om vad hon och andra lärare tycker att coachningen har gett här.

Vill du också ha en lärarcoach? Gå in på Lärarcoacher i Stockholms stad - så funkar det och kontakta sedan din rektor.

Lärarcoacherna i Stockholms stad. Från vänster Thomas Holmqvist, Matilda Östman, Ylva Modig, Katarina Olsson, Karin Andrén, Andreas Hernvald, Annica Gärdin och Anna-Lena Ebenstål.

Lärarcoacher i Stockholms stad - så funkar det

Om du arbetar som lärare i Stockholms stads grundskolor kan du få en lärarcoach. Kontakta din rektor. När du fått en coach kommer du via regelbundna samtal att få både stöttning och utmaningar så att du själv ska hitta möjliga vägar för att nå ditt mål.