Johan är en av Stockholms lärarcoacher

  •  

Johan von AaremJohan van Aarem ser fram emot sitt nya uppdrag. Har du tur kanske du får besök av honom.

”Att inte fokusera på begångna misstag, utan på framtida möjligheter” är en strof som Johan van Aarem, en av Stockholms stads nya lärarcoacher, gärna citerar.
– Det tycker jag bra beskriver vad en coach ska göra, säger han.

Det var många som sökte när utbildningsförvaltningen utlyste uppdragen som lärarcoacher och det var en grannlaga uppgift att välja bland de sökande.

” Vi vill att Du är engagerad och har goda vitsord som lärare. Förmåga att inspirera både elever och kollegor i undervisnings- och utvecklingsarbete. Lätt att närma Dig nya uppgifter och i samtalets form bidra till att kollegor får syn på egna undervisningsstrategier och vågar pröva och utveckla nya vägar” stod det i annonsen.

När tre chefer, oberoende av varandra, uppmanade Johan att söka, så skickade han in sina papper.

Kollegial handledning

– Jag hade under våren hållit på med kollegial handledning på min skola, Kvickentorpsskolan, och själv fått gå kurs i att handleda. Dessutom har jag genom åren haft en handledande funktion på skolan genom att ta emot lärarsstudenter och nyutexaminerade lärare. Så jag hade nog tänkt söka i vilket fall som helst, säger han.

Johan är lärare i svenska, historia och religion och har varit Kvickentorpsskolan trogen i alla sina 27 lärarår. Innan han blev lärare arbetade han som sjöman, metallarbetare, postiljon och inom sjuk- och psykvården. Han tror att en bred arbetslivserfarenhet är en tillgång i läraryrket.

– Och så har jag en tvåårig dramapedagogutbildning, tillägger Johan när han bläddrar i minnet efter erfarenheter som han själv tycker gör att honom lämplig för det nya uppdraget.

Hans arbete på skolan med kollegial handledning har uppskattats så mycket att han från och med i höst enbart ska syssla med pedagogisk handledning, 60 procent för staden och 40 procent på Kvickentorpsskolan.

Uppdraget ska bygga på forskning

Sedan en tid tillbaka träffas coacherna regelbundet för att förbereda sig för sitt nya jobb. Just nu håller de på att läsa in sig på forskning i ämnet och diskuterar hur uppdraget ska läggas upp på bästa sätt. Ska man coacha arbetslag eller enskilda lärare? Ska det vara ämnesdidaktiskt? Det är bara några av frågorna som diskuteras. Klart är att de vid nästa månadsskifte ska vara redo att gå ut – två och två.

Det är rektorerna som tillsammans med grundskolecheferna väljer ut de skolor som kan tänkas ha behov av coaching. Sedan är det upp till rektor att tillsammans med lärarna på de aktuella skolorna att bestämma hur man vill organisera coachningen, som bygger på frivillighet. Ingen kommer att bli påtvingad en coach.

Två dagar i veckan under en sexveckorsperiod varar varje coachuppdrag. En dag i veckan samlas alla coacher för gemensam utvärdering. Resten av veckan, 40 procent, undervisar de som vanligt på den egna skolan. Utom Johan då förstås som fortsättar att handleda.

Empatisk och en god lyssnare

– Jag är oerhört intresserad av varför somliga når fram till eleverna och andra inte, vad som sker i klassrummet, funderar Johan och fortsätter:

– Som coach är det viktigt att bekräfta den coachades upplevelse. Det behöver inte vara detsamma att man håller med, säger han och betonar bekräfta.

Vilka egenskaper ska en lärarcoach ha?

– En god lyssnare, empatisk, se till att den coachade känner sig bekväm, kunna analysera det goda samtalet och hitta öppningar, bygga en bärande relation så att den coachade känner sig som huvudaktör, vara tydlig, vara öppen för att själv ta lärdom.

Hur känns det inför uppdraget?

– Det är en utmaning att förändra. Det är oerhört inspirerande och spännande att se människor växa, både barn och vuxna.

Finns det något du tror kommer att bli svårt?

– Det svåraste blir att få personer som kört fast, och som definierat sin egen förmåga att lära ut, att bryta ingångna mönster. Lyckan är att få samma person att se sin utvecklingspotential, definiera om sin kapacitet och nå ännu längre. Det finns alltid ingångar till förändring och till utvecklingsmöjligheter.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se

Lärarcoacher ska höja resultaten

Men vill inte ses som superpedagoger.  Thomas Holmqvist och Katarina Ericsson är två lärare i Stockholm som valts ut för att coacha andra lärare så att de blir bättre. Just nu är de på Söderholmsskolan.

 

SVT följde med Stockholms coacher

Av tradition är läraren ensam i klassrummet och att släppa en annan lärare är inte självklart för alla. Men en som vågat är Åsa Cederwall på Söderholms-skolan. Rapport följde med två av Stockholms stads lärarcoacher på uppdrag.

Senast uppdaterad 21 februari 2013