Lärarcoacher - ett framgångsrikt koncept i Stockholm

  •  

Thomas Holmqvist, samordnare för lärarcoacherna i Stockholm.Thomas Holmqvist, samordnare för lärarcoacherna i Stockholm.

I Stockholm finns sedan 2011 åtta lärarcoacher anställda. Modellen kommer ursprungligen från Ontario i Kanada där man har sett positiva effekter av arbetet.

Thomas Holmqvist, som är samordnare för coacherna, berättar att Stockholm var först ut med arbetssättet i Sverige, men i dag delar man erfarenheter i ett nätverk med Sollentuna och Södertälje.

– Det har visat sig framgångsrikt och det är ett stort tryck från skolorna att få stöd, säger Thomas.

Upplägget har anpassats till svenska förhållanden och har utvecklas löpande. Bland annat coachar nu stadens lärarcoacher även i grupp och inte bara enskilt. Från start var inriktningen bara mot matte och svenska men nu är alla ämnen aktuella. Fler coacher kan också arbeta på samma skola och under längre perioder.

Följda av forskare

Ett forskarteam har också följt coacherna och skrivit en rapport om deras arbete och effekter. Här kan du läsa Coacher som stöd för lärares professionsutveckling och ta del av deras slutsatser.

Lärarcoacherna startades som ett projekt av utbildningsförvaltningen men är i dag permanentat. 

– Coachningen är inte bara ett stöd till skolorna som får ta del av den, utan också en ny karriärväg för lärare. Det ska vara en möjlighet att utvecklas.

Det är något som också Thomas instämmer i.

– Jag har själv utvecklats enormt som lärare efter att ha varit ute på 15-20 skolor och sett andra lärares undervisning.

Senast uppdaterad 11 oktober 2018