Lärarcoacher i Stockholms stad – så funkar det

http://www.youtube.com/watch?v=S9ijK4lEPNY

Efter tre år som projekt är nu lärarcoacher en permanent del av utbildningsförvaltningens stödinsatser för Stockholms grundskolor. Syftet med arbetet är att coacha enskilda lärare och lärarlag i deras professionsutveckling. Det övergripande syftet är naturligtvis ökad måluppfyllelse hos eleverna.

Hur går arbetet till?

Vi inleder med ett samtal med skolledningen, där vi berättar om vad coachning är, hur det fungerar i Stockholm och vad som krävs av skolledningen och lärarna för att ge goda förutsättningar.
Som skolledare behöver du till exempel skapa praktiska förutsättningar i form av tid och rum för arbetet.

Av dig som lärare förväntas att du avsätter tid för samtal. Vi inleder med att formulera mål för arbetet – vilka behov har dina elever? Målet ska vara utmanande men rimligt. En stor del av lärarnas arbete sker mellan samtalen i form av uppdrag och reflektion; en central del i coachning är att testa och utvärdera något nytt.

De flesta lärare vill också få reflektera tillsammans med sin coach om det som händer i klassrummet. Därför bygger ofta delar av samtalen på lektionsbesök, för att göra en gemensam analys av vad som hände. Utifrån det fattar läraren sedan beslut om vad nästa steg i arbetet mot målet är. Samtalen sker under sekretess.

Erfarna lärare coachar

Lärarcoacherna är legitimerade lärare med olika ämnesinriktning: svenska, svenska som andraspråk, bild, SO, matematik och NO, och har lång erfarenhet av att arbeta med undervisning och kollegialt stöd i olika former. De är ACC-certifierade coacher och har gått flera handledarutbildningar. Här kan du läsa mer om certifiering.

Vem kan få en lärarcoach?

Lärare på Stockholms stads grundskolor kan erbjudas coachning.
Är du lärare – kontakta din rektor!Är du rektor – kontakta din grundskolechef!

Vill du veta mer?

Är du lärare i Stockholm och har frågor? Kontakta din grundskolechef. Eller har du andra frågor? Kontakta oss via: lararcoacher@stockholm.se

Stockholm stads lärarcoacher.

Lärarcoacherna i Stockholms stad 2015. Främre raden från vänster Andreas Hernvald, Annica Gärdin, Matilda Östman, Thomas Holmqvist, Anna-Lena Ebenstål, Johan van Aarem, Ylva Modig, Katarina Ericsson och Karin Andrén. 

Lärarcoacher
  • Lärarcoacher i Stockholms stad – så funkar det

Senast uppdaterad 7 oktober 2016