Lärarcoacher i Stockholms stad – så funkar det

  •  

http://www.youtube.com/watch?v=S9ijK4lEPNY

Vill du ha en lärarcoach?

Om du arbetar som lärare i Stockholms stads grundskolor kan du få tillgång till en lärarcoach. Kontakta din rektor. Coachningen kostar inget för din skola men rektor kan behöva se till att resurser i form av arbetsplatsförlagd arbetstid frigörs så att du och dina kollegor får tid till coachningen. Av dig som lärare förväntas att du sedan också avsätter tid för samtal.

Rektor kontaktar grundskolechef och lärarcoacherna för att diskutera uppdraget. Coacherna kommer att inleda med ett samtal med skolledningen för att berätta om vad coachning är, hur det fungerar i Stockholm och vad som krävs av skolledningen och lärarna för att coachningen ska bli så värdefull som möjligt.

När du fått en coach kommer arbetet att gå till så här

Du eller ditt lärarlag och lärarcoachen hjälps åt att välja ett utvecklingsområde som både är kopplat till arbetet med eleverna och som du som lärare har makt att förändra. Mål med coachningen formuleras. Därefter kommer ni regelbundet att ha samtal och tillfällen då coachen besöker dina lektioner som ni reflekterar kring efteråt. Coachen kommer att både stötta och utmana dig så att du själv ska hitta möjliga vägar för att nå ditt mål.

Stockholms stads lärarcoacher är legitimerade lärare med erfarenhet av skolutvecklingsarbete och är utbildade handledare och/eller certifierade coacher. De har självklart tystnadsplikt.

Läs mer om coachutbildningen och International Federations regler om tystnadsplikt och etik som alla våra lärarcoacher arbetar efter.

I tidningen Lära kan du läsa en artikel där lärarcoachen Karin Andrén berättar om hur hon arbetar som nyfiken speglare när hon coachar.

Läs mer om vad några av stadens lärare tycker att coachningen har gett i artikeln Fem lärarröster om coachning i klassrummet.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta samordnande lärarcoach Thomas Holmqvist på thomas.holmqvist@stockholm.se

Tel: 076-123 32 09

Lärarcoacherna i Stockholms stad. Från vänster Thomas Holmqvist, Matilda Östman, Ylva Modig, Katarina Olsson, Karin Andrén, Andreas Hernvald, Annica Gärdin och Anna-Lena Ebenstål.

Lärarcoacher
  • Lärarcoacher i Stockholms stad – så funkar det

Senast uppdaterad 3 juli 2019