Dansa matte eller språka med musik – Förskolelyftet i praktiken

  •  

Det kan i alla fall Malin Hugo och Aspa Sampsouri intyga som går kursen med samma namn. Tre dagar i månaden åker de in till stan för att med sång och dans gestalta matte och språk.

– Och det är roligt, utbrister Malin. Redan första dagen dansade vi både förmiddag och eftermiddag. Jag var alldeles mör i kroppen efter ha använt muskler som man inte använt på länge.

Malin och Aspa arbetar som barnskötare på förskolan Lofoten i Husby och är inte ensamma på sin enhet att läsa på Förskolelyftet. Ytterligare en barnskötare, Jolanta Marchewka, går samma kurs och Yvonne Collarp Lundström som är förskollärare, läser en liknande kurs men på 15 poäng mot de andras 7,5 poäng. Gemensamt för dem är att de alla studerar på Stockholms Musikpedagogiska Institut, SMI. Gemensamt för dem är också att de studerar på betald arbetstid och får kurslitteraturen betald. Den enda ”uppoffringen” de måste göra är själva pluggandet.

Stöttar varandra

– Det är mycket att läsa. Men eftersom vi är flera som går kursen så stöttar vi varandra, säger Aspa som redan efter de första dagarna är mycket entusiastisk över kursen.

– För mig är det ett lyft att få fräscha upp vardagsmatten. Att inte använda de enkla orden utan att verkligen tänka till innan man säger något. Det är lätt att man annars glömmer bort sig i vardagliga situationer.

Aspa menar att det går att använda de riktiga begreppen och orden även till små barn, t ex addera och addition istället för ”plus”. I dansen och musiken övar de rim och ramsor vilket utvecklar både språket och matematiken. I t ex en ringdans så dansar man ”två och två” eller ”fyra och fyra” eller tränar begrepp som rund eller fyrkantig uppställning. Tid- och rumsbegrepp kommer in i rörelserna som över och under, stor och liten.

Allt är rätt

Malin blir nästan lyrisk när hon berättar om den fria dansen de har praktiserat på kursen.

– Det härliga med den är att det finns inget som är fel. Det finns bara rätt. Jag fick mig verkligen en tankeställare: har jag rättat barnen när de har tagit ett steg för mycket? frågar sig Malin och skakar på huvudet.

Malin och Aspa har precis påbörjat kursen men har redan praktiserat övningarna i barngrupperna. Det igår i studierna. De har t ex redan i en grupp tillverkat rytminstrument av återvinningsmaterial.

– Man märker att barnen snabbt tar till sig. Och det är ju det som är meningen med kursen – att utveckla verksamheten. Att i musik och dans pedagogiskt stödja och stimulera barnens matematiska och språkliga utveckling. Kunskaperna ska föras vidare, säger Aspa.

Så många som möjligt ska få gå

Alla på förskolan Lofoten uppmanades att söka till Förskolelyftet, sedan valdes Malin, Aspa, Jolanta och Yvonne ut i en första omgång. Meningen är att så många som möjligt ska få gå, åtminstone två från varje arbetslag, så att de kan sprida sina nyvunna kunskaper i arbetslaget.

– Jag ville söka redan förra hösten men då fanns inga pengar, så jag fick vänta. Men i våras fick jag en annan kurs istället, säger Malin som berättar att enheten ligger långt framme vad gäller språkutveckling och matte jämfört med många andra stadsdelar.

Men det är också nödvändigt i en stadsdel där modersmålen är många. På förskolan Lofoten har den största gruppen barn rötter i Eritrea. Sedan finns det barn som har polsk, indisk, somalisk och iransk bakgrund. Endast ett fåtal barn har svenska som modersmål.

Fem veckors heltidsstudier

Kursen som de går är speciellt framtagen för Förskolelyftet och syftar till att i musik och dans stödja barns språkutveckling, matematiska tänkande och förmåga att kommunicera med sin omgivning. Förutom dans, musik, rytmik, och drama läser deltagarna utvecklingspedagogik och dokumentation. Kursen motsvarar fem veckors heltidsstudier där litteraturstudier och uppgifter på den egna arbetsplatsen kombineras med träffar med hela gruppen. Vid fyra tillfällen under hösten träffas deltagarna onsdag till fredag, sammanlagt tolv dagar. Sista gången fredagen den 17 december är det är examination.

– Till dess ska vi sätta ihop ett program av de kunskaper vi lärt oss, säger Malin.

Men blir inte verksamheten lidande om ni försvinner tre dagar varje månad?

– Nej, då plockar vi in vikarier eller om det går så styr man om i personalen, säger Malin som påpekar att deras kursdagar är inplanerade i verksamheten sedan lång tid tillbaka.

Populära kurser fulla

Intresset för Förskolelyftet för det här läsåret har generellt varit högt uppger Skolverket. Det högsta söktrycket har varit i Göteborg och Stockholm. Stockholm stad sökte för 200 platser men endast 125 kommer att nyttjas under läsåret. Dock har några kurser varit tvungna att ställas in på grund av för få sökanden.

Stockholms universitet hade mer än dubbelt så många sökande som platser och på dessa kurser gjorde Skolverket ett urval. Populärast har kursen Förskoledidaktiska perspektiv på språk och matematik för barnskötare varit. På Skolverket håller man just nu på att sammanställa och analysera en rad olika sifferunderlag, t ex en studerandeenkät som gjordes tidigare i våras. Syftet är att följa upp frågor hur det går med Förskolelyftet, vad som fungerat bra och vad som kan förbättras.

Efterfrågan styr utbudet

– Vårt huvudsakliga intryck när vi pratar med huvudmän och kursdeltagare är att kurserna uppskattas och de preliminära resultaten från enkäten är mycket positiva, säger Johanna Freed på Skolverket.

Om kursutbudet kommer att förändras det sista året vet man ännu inte.

– Men, det som efterfrågats från verksamhetens sida är kurser med inriktning mot naturvetenskap och teknik.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se

 

Senast uppdaterad 7 februari 2013