Lgr11 Läroplan för grundskolan

  •  

http://issuu.com/blopp/docs/lgr11

Hösten 2011 fick grundskolan en ny läroplan, Lgr11. Vi har gjort en sammanställning här. Du kan välja på att ladda ned den i PDF eller läsa den i ISSU, en webbtidningsläsare. För att läsa Lgr 11 i helskärmsformat klicka här.

Lgr11 Kursplanerna

Här kan du ladda ner kursplanerna ämne för ämne som pdf. Skolverkets  reviderade kursplanerna från 2017 med digital kompetens ligger bredvid våra matriser.

3.1 Bild

3.2 Engelska

3.3 Hem- och konsumentkunkap

3.4 Idrott och hälsa Reviderad 2017 med digital kompetens.

3.5 Matematik Reviderad 2017 med digital kompetens.

3.6 Moderna språk

3.7 Modersmål

3.8 Musik

3.9 Biologi  Reviderad med digital kompetens

3.10 Fysik Reviderad med digital kompetens.

3.11 Kemi Reviderad 2017 med digital kompetens.

3.12 Geografi Reviderad 2017 med digital kompetens.

3.13 Historia Reviderad 2017 med digital kompetens.

3.14 Religionskunkap Reviderad 2017 med digital kompetens.

3.15 Samhällskunskap Reviderad 2017 med digital kompetens.

3.16 Slöjd Reviderad 2017 med digital kompetens.

3.17 Svenska Reviderad 2017 med digital kompetens.

3.18 Svenska som andraspråk Reviderad 2017 med digital kompetens.

3.19 Teckenspråk för hörande

3.20 Teknik Reviderad 2017 med digital kompetens.