Lgr11 Läroplan för grundskolan

  •  

http://issuu.com/blopp/docs/lgr11

Hösten 2011 fick grundskolan en ny läroplan, Lgr11. Vi har gjort en sammanställning här. Du kan välja på att ladda ned den i PDF eller läsa den i ISSU, en webbtidningsläsare. För att läsa Lgr 11 i helskärmsformat klicka här.

Lgr11 Kursplanerna

Här kan du ladda ner kursplanerna ämne för ämne som pdf.

3.1 Bild

3.2 Engelska

3.3 Hem- och konsumentkunkap

3.4 Idrott och hälsa

3.5 Matematik

3.6 Moderna språk

3.7 Modersmål

3.8 Musik

3.9 Biologi

3.10 Fysik

3.11 Kemi

3.12 Geografi

3.13 Historia

3.14 Religionskunkap

3.15 Samhällskunskap

3.16 Slöjd

3.17 Svenska

3.18 Svenska som andraspråk

3.19 Teckenspråk för hörande

3.20 Teknik