Lgr11 Läroplan för grundskolan

  •  

Läroplanen för grundskolan Lgr11 har reviderats några gånger sedan 2011 och nu senast 2018 med digital kompetens.

Förutom senast reviderade läroplaner och kursplaner från Skolverket hittar du här kompetensutbildning och annat stöd för dig som arbetar i grundskolan.

Här kan du ladda ner reviderade Lgr11 som pdf.