Retorik – en grundbult i skolan

  •  

Retorik i Björkhagens skolaRetorik i Björkhagens skola

Läraren Linnéa Skogqvist-Kasurinen på Björkhagens skola ser ämnet retorik som en skolning i demokrati och människovärde – en grundbult i skolans uppdrag. Genom retoriken utvecklas elevernas förmåga att lyssna, tala, argumentera och analysera.

Björkhagens skola har startat ett utvecklingsarbete med retorik. Målet är att alla elever i årskurs F-5 ska få regelbunden retorikundervisning. Under våren 2012 startade en pilotgrupp som fick utbildning av en retorikpedagog.

– Vi ser det som början på en stor satsning och vår önskan är att det ska genomsyra undervisningen från förskoleklass upp till nian, säger Linnéa Skogqvist-Kasurinen, som är med i pilotgruppen och är klasslärare i 4C.

Toleransen ökar

I Lgr11 (läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011) läggs större vikt än tidigare vid eleverna att ska kunna uttrycka sig och kommunicera muntligt på olika sätt, i alla ämnen.

– Retoriken är en grundbult i skolans arbete. Vårt uppdrag är att låta alla elever få utveckla sin röst, lära sig hur man argumenterar, analyserar och tar plats i en grupp. Retoriklektionerna ger de osäkrare eleverna chansen att öva upp förmågan. I de lägre åldersgrupperna är fokus är på gruppen och på dem som lyssnar, för att avdramatisera för den som pratar. När eleverna lär sig lyssna aktivt ökar toleransen i gruppen.

– Eleverna vet att andras åsikter respekteras, att alla är lika viktiga och får lika stor plats.

Utvecklar elevernas tänkande

Med hjälp av retoriken kan eleverna utveckla sitt tänkande och därmed sitt lärande. De kan ta in ny kunskap, reflektera och tänka om. Den underlättar för dem att tolka omvärlden, tror Linnéa Skogqvist-Kasurinen.

– Idag har vi en enorm mängd information som kommer till oss och genom att kunna analysera reklam, bilder och texter kan vi leta goda exempel. Vem är avsändare? Vad är syftet? Hur påverkar det mig? Det tror jag ökar lärandet. Det blir som retoriska glasögon att se med.
"Jag kan säga vad jag tänker"

Johan Nyström i klass 4C på Björkhagens skola tror att han kommer att ha nytta av att kunna retorik i framtiden.

Blyga elever tar för sig

– Om man är bra på att uttrycka sig kommer man längre i livet. Sitter jag på ett viktigt möte kan det vara viktigt att vara närvarande och ha kontroll på vad som händer och att kunna uttrycka min egen åsikt.

Wilma Broström berättar att hon har svårt att ta för sig, att hon är blyg, men att det har blivit bättre sen klassen började med retorik.

– Jag vågar stå för det jag säger och vågar improvisera och måste inte planera för vad jag ska säga. Jag kan säga vad jag tänker.

Pernilla Rönnlid

Läs hela artikeln i  LÄRA #2 2013 sid 24 - 27.

Senast uppdaterad 14 mars 2013