Likabehandling

Ställ en fråga eller lämna kommentar

Ställ en fråga eller lämna en kommentar. Ange en epostadress om du vill ha svar på din fråga.

* = Obligatorisk uppgift

  •  

I skolan och förskolan har vi vuxna ansvar för att tillsammans med barn och unga motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Alla förskolor och skolor ska upprätta en plan mot kränkande behandling enligt skollagen. Skolor och förskolor ska enligt diskrimineringslagen arbeta med aktiva åtgärder mot diskriminering. Dokumentationen synliggör det främjande och förebyggande arbetet och redogör för vilka rutiner förskolan eller skolan har för att upptäcka, utreda och åtgärda akuta situationer. 

På den här sidan samlar vi material som kan stötta dig och dina kollegor i arbetet med värdegrund, trygghet och likabehandling i din skola.

Husmodellen

Kartlägg med Husmodellen

Med hjälp av Husmodellen kan du tillsammans med elever och kollegor upptäcka risker för diskriminering och trakasserier i såväl skolans verksamheter som fysiska ytor. Det finns en Husmodellen för skolan och en för förskolan.

Plan för skolan

Använd Plan för skolan

Det målinriktade arbetet mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska formuleras i en likabehandlingsplan och en Plan mot kränkande behandling. Dessa två planer kan med fördel skrivas ihop till en. Plan för skolan hjälper dig med strukturen och innehåller information och inspiration.

Goda exempel på likabehandlingsplaner

I kunskapsbanken samlar vi på likabehandlingsplaner från skolor och förskolor i Stockholms stad. Läs och se hur andra har skrivit.

Stödmaterial och rutiner

Här hittar du stödmaterial från bland annat Skolverket och DO samt riktlinjer och rutiner från utbildningsförvaltningen.