Arbete med likabehandlingsplaner - Pedagog Stockholm

Arbete med likabehandlingsplaner

  •  

Alla skolor ska upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling enligt skollagen och diskrimineringslagen. Planen  synliggör det förebyggande arbetet mot diskriminering på skolorna. Den är också en bra möjlighet att visa hur man jobbar med jämställdhetsfrågan på skolan.

Lagen, planen och verksamheten

Här nedanför kan du läsa om vad lagen säger och hur planen kan utformas. Dessutom kan du läsa exempel från verksamhet, där Abrahamsbergsskolan berättar hur de har arbetat genom att sammanfogat sitt befintliga likabehandlingsarbete med Planverktyget.

Här hittar du skolornas senast publicerade likabehandlingsplaner.

Antonio och Rikard arbetar på Råcksta förskolor

Likabehandling i praktiken

Slag, knuffar, hot, svordomar och öknamn. Utfrysning, grimaser eller att alla går när man kommer in i ett rum. Det är exempel på kränkningar i förskolan enligt Råcksta förskolors likabehandlingsplan.  Grundinställningen är att både personal och barn kan göra sig skyldiga till trakasserier och kränkande behandling i förskolan.

Schemalagd värdegrund

På Östermalmsskolans är arbetet med värdegrunden schemalagd. En lektion i veckan diskuterar alla elever olika värderingar och hur man ska förebygga och motverka kränkande behandling. Skolans värdegrund genomsyrar allt arbete.

Använd Plan för skolan när du skriver skolans likabehandlingsplan

Plan för skolan hjälper dig med strukturen i planen och innehåller mängder av information i form av lagtexter, förklaringar, praktiska exempel och inspiration. Verktyget är uppbyggt kring en uppsättning rubriker som ska ingå i planen.

Likabehandling i praktiken

Lagen, planen och verkligheten

Utbildningsförvaltningen erbjuder skolledare och nyckelpersoner en utbildning i likabehandlingsarbete i skolan inom ramarna för Ledarakademin. Här hittar du presentationer från seminarierna.

Exempel på likabehandlingsplaner

I kunskapsbanken samlar vi på likabehandlingsplaner från skolor och förskolor i Stockholms stad. Läs och se hur andra har skrivit.

Så här jobbar vi på Abrahamsbergsskolan

Läs om hur Abrahamsbergsskolan jobbar med likabehandling.

Senast uppdaterad 3 juli 2017