Formativ bedömning och diagnostiska verktyg

  •  

Diagnostiska verktyg matematik

I länken längst ned på sidan hittar du en sammanställning av några diagnostiska verktyg som används i Stockholm stads skolor. Några av dessa finns att ladda ner gratis från nätet och andra kan köpas från olika läromedelsförlag. Vi har gjort en kort beskrivning av vart och ett och det finns länkar i dokumentet så att du själv kan läsa vidare.

Till höger på den här sidan hittar du en länk där du kan läsa mer om formativ bedömning i matematik.

Film om Diagnostiska verktyg

Margareta Oscarsson, utvecklingslärare i matematik, presenterar ett urval av diagnostiska verktyg som används i Stockholm stads skolor. Några av dessa finns att ladda ner gratis från nätet och andra kan köpas från olika läromedelsförlag. En kort beskrivning av vart och ett hittar ni på här på Pedagog Stockholm.

Mathematics inside the black box

Vad finns i den svarta lådan? Margareta Oscarsson, utvecklingslärare i matematik, packar upp vad som finns däri och berättar om strategier för ett formativt arbetssätt. Betydande forskning visar att formativ bedömning är en av de högst rankade framgångsfaktorerna för elevers lärande i skolan. Syftet med formativ bedömning – eller bedömning för lärande – är att stödja och utveckla elevers lärande. Margareta presenterar ett antal exempel på hur du som lärare kan arbeta med formativ bedömning i klassrummet.

Formativ bedömning - Mathematics inside the black box

Betydande forskning visar att formativ bedömning är ett viktigt redskap i arbetet med att öka elevernas lärande. Konkret och konstruktiv återkoppling i undervisningen är ett viktigt verktyg.

Senast uppdaterad 28 januari 2013