Matematiklyftet har höjt resultaten

  •  

Lärarna på Björkhagens skola har genom Mattelyftet fått tid att prata matematikundervisning med varandra.Lärarna på Björkhagens skola har genom Mattelyftet fått tid att prata matematikundervisning med varandra.

Stockholmselevernas matematikkunskaper har blivit bättre. Det framgår av en matematikdidaktisk analys gjord av forskningsinstitutet Ifous. Analysen bygger på ett matematikprov som de senaste sex åren skrivits av 30 000 elever som nyss börjat gymnasiet.

– Matematiklyftet är en bidragande faktor till att resultaten blivit bättre och utvärderingar visar att 75 procent av lärarna uppger att de fortsätter med kollegialt lärande i någon form, konstaterade Anette Jahnke, projektledare på Ifous, vid ett seminarium kring forskningsrapporten.

Ingela Fondin, rektor från Björkhagsskolan, var en av deltagarna på seminariet.

– Se till att skapa tid åt lärarna, det är det viktigaste om matematiken ska lyfta, sa hon och underströk att den största utmaningen nu är att få till den röda tråden i matematik från förskoleklass till gymnasieskola.

– I min F-9 skola har matematiklyftet och det kollegiala lärandet inneburit att lärarna på lågstadiet vet vad högstadielärarna gör och vice versa, men hur få till den kopplingen med gymnasiet, eleverna försvinner ju till många olika gymnasieskolor.

Det kollegiala lärandet har ökat

Attila Szabo från utbildningsförvaltningens forsknings- och utvecklingsenhet, FoU,  har sammanställt det diagnostiska provet för Stockholms räkning. Han är också forskare i matematikdidaktik vid Stockholms universitet.

– Intresset för matematikundervisningen och kollegialt lärande har ökat betydligt. För några år sedan hade vi inte fått så här många intresserade, konstaterade han.

Seminariet bestod av cirka 70 lärare, ungefär lika många från vardera grundskola och gymnasieskola.

Läs hela artikeln i LÄRA Stockholm nr2 2017.

Ingela Ösgård

Senast uppdaterad 29 maj 2017