Tullgårdsskolan har satsat på matematiken

  •  

Matematik Tullgårdsskolan

I över tio år har Tullgårdsskolan satsat särskilt på matematikämnet. Här har matematiklyftet hållits levande, bland annat genom kollegialt lärande och möten där lärarna samtalar kring sin matematikundervisning.

– Där pratar vi om vad som är svårt och vad som är bra i undervisningen. Vi bjuder på oss själva och ger varandra tips, säger samtalsledaren Eva-Lena Eriksson som hämtar underlaget för samtalen från Skolverkets lärportal för matematik i grundskolan.

Hon är resurslärare i matematik och förstelärare och kom till skolan för nästan 20 år sedan.

– Då var man ensam i klassrummet med kanske 25 elever och fick ta alla ämnen själv. Idag har vi fungerande arbetslag och det finns alltid någon att dela med.

Statistiken visar att Tullgårdsskolan lyckats bra med sin matematikundervisning, jämfört med hur det var längre tillbaks i tiden. Våren 2016 klarade till exempel hundra procent av eleverna i årskurs sex det nationella provet i matematik.

Alla elever utmanas

Men lika viktigt som statistik som måttstock på att skolan har lyckats med sin matematikundervisning är det faktum att många elever väljer att gå profilinriktning i matematik på högstadiet, menar Eva-Lena Eriksson och kollegorna Heléne Volgsten och Ingrid Röberg håller med.

– Alla elever ska ha utmaningar och tycka att det är roligt med matematik, anser lärarna och ger tre skäl till att Tullgårdsskolans elever uppnår bra resultat i matematik.

– Skolan har skapat tydligt nedbrutna mål från kursplanemålen. Skolan har jobbat med spetsen. Skolan har också tagit hand om de elever som är i behov av extra stöttning.

Ingela Ösgård

Senast uppdaterad 6 mars 2017