Vetenskapens Hus

  •  

Vetenskapens Hus - vi utmanar unga att utforska världen

Vetenskapens Hus möter idag mer än 72 000 skolelever och lärare per år med huvudsyftet att inspirera och skapa intresse och kunskap i en miljö som visar naturvetenskap, teknik och matematik på riktigt.

Aktiviteterna är hands on-experiment med modern forskarutrustning dels i laboratorier vid AlbaNova universitetscentrum, dels i Naturens Hus i Bergianska trädgården. Vetenskapens Hus genomför också aktiviteter på stan såsom ForskarFredag, Fysik i Kungsan med mer.

Ett besök vid Vetenskapens Hus innebär ett möte med aktuell naturvetenskap, med studenter från KTH eller Stockholms universitet i spännande miljöer. Det finns totalt över 100 skolprogram som är anpassade för grundskolan respektive gymnasiet.

Skolprogrammen är utvecklade i samarbete med forskare, lärare och företag och ges i form av korta föreläsningar, laborationer, demonstrationer och rundvandringar. Lärare erbjuds ett antal fortbildningar som annonseras i nyhetsbrev från Vetenskapens Hus, på hemsidan samt på Pedagog Stockholm.

Ett besök i Vetenskapens Hus ska ge något extra utöver vad skolan normalt kan erbjuda. Låt dig inspireras av två korta filmer om experimenten eleverna kan göra på Vetenskapens Hus.

En film där besökare och anställda berättar om hur Vetenskapens Hus utmanar unga att utforska världen (3 min).

https://www.youtube.com/watch?v=ic3Hvps5_FI&feature=youtu.be

Inspirera dina elever med en kort film (30 sek).

https://www.youtube.com/watch?v=jyyypAyedes

Vetenskapens Hus ägs av KTH och Stockholms universitet och med Stockholms stad som största externa finansiär. Genom att företag, kommuner och enskilda skolor går in i ett ekonomist partnerskap med Vetenskapens Hus, så görs aktiviteterna i Vetenskapens Hus möjliga för fler elever och lärare.

Kostnadsfritt för partners.

Genom att kommuner och skolor har gått in i ett ekonomist partnerskap med Vetenskapens Hus och Naturens Hus, erbjuds dessa klasser och lärare kostnadsfria aktiviteter.

Kolla om din kommun eller skola är en partner.

Boka ett besök

Boka ett besök på Vetenskapens Hus.

Kontakt

vh@vetenskapenshus.se

Forskarfredag

Vetenskapens hus ordnar Forskar-fredag varje år. Där kan elever och lärare träffa forskare och vara med om spektakulära experiment.

Senast uppdaterad 2 juli 2019