Webbmatte – undervisning på åtta språk

  •  

Fredrik WallFredrik Wall

Stockholm stad driver sedan 2007 en mattesajt som heter Webbmatte. Den är gratis att använda för alla skolor och innehåller mattekurser på åtta språk för årskurs 6-9. Det finns genomgångar och filmer med lärare som förklarar på svenska, spanska, ryska, arabiska, persiska, polska, somaliska och engelska. På webbmatte hittar du även en gymnasiedel med grundläggande gymnasiematematik på svenska, somaliska och arabiska.

I dag använder över 50 000 elever, lärare i matematik, modersmålslärare, speciallärare, föräldrar etc materialet varje månad, både på svenska och de sju övriga språken. Materialet består av texter, filmer och övningar.

Webbmatte.se  är ett komplement till den ordinarie matematik- undervisningen och en resurs för såväl lärare som elever och föräldrar.

Mattelärare garanterar kvalitén

För att materialet ska hålla högsta kvalité och fungera i praktiska undervisningssituationer har samtliga personer som arbetar med materialet varit utbildade matematiklärare och materialet har också korrekturlästs av expertlärare i staden. Naturligtvis är materialet utformat för att i största möjliga utsträckning följa gällande kursplaner och det centrala innehåll som tas upp i dessa årskurser. En stor uppdatering har därför gjorts under 2011-2012 med nya sidor och förbättringar av de befintliga sidorna.

Gå in på www.webbmatte.se och prova själv!

Kontakt

Flipped classroom med Webbmatte.se

Intresset för metoden flipped classroom är stort. Det handlar om att  minimera genomgångar med klassen för att frigöra tid för diskussion och individanpassa undervisningen mer. Webbmatte är ett utmärkt verktyg att använda när man vill tillämpa denna pedagogik. Eleverna går igenom ett aktuellt avsnitt hemma och kommer förberedda till lektionen med egna frågor och funderingar.

Senast uppdaterad 28 januari 2013