Medie- och informationskunnighet

  •  

https://www.youtube.com/watch?v=fYdl1zFfXcE

När medierna blir allt mer närvarande i skola och utbildning ökar kraven på ett kritiskt förhållningssätt och förståelse för hur medierna fungerar. Begreppet medie- och informationskunnighet hjälper lärare att navigera i det digitala samhället.