Är det där på riktigt?

  •  

Monopolet på att beskriva omvärlden har flyttats från uppslagsböcker och ett fåtal nyhetskanaler till förmån för internet och sociala medier. Det är idag enklare än någonsin att ta del av beskrivningarav omvärlden, men det är också enklare än någonsin att ge sin egen syn på omvärlden, hur begränsad eller vinklad den än är.

– Vi som lärare behöver förhålla oss till dessa nya förutsättningar och ge eleverna goda förutsättningar att orientera sig i det landskapet. Det säger Josef Sahlin, tidigare lärare i svenska på Årstaskolan, nu på Medioteket och en av Stockholms stads talare på SETT-dagarna.

Josef ser källkritik som ett förhållningssätt snarare än ett enskilt ämne. Genom att koppla källkritiken till elevernas egna arbeten, menar han att förståelsen blir mer fördjupad. När eleverna i Josefs lågstadieklass bloggade om planeterna upptäckte de att det fanns olika fakta på internet jämfört med boken som de lånat på biblioteket.

Källkritisk reflektion

– Eleverna menade att boken de lånat på biblioteket hade tolkningsföreträde före internet, men framför allt kom de på hur viktigt det var att verkligen ta reda på om det faktiskt var boken som hade rätt? Nu kunde ju någon läsa det som eleverna själva skrev i sin blogg och då blev det viktigt att det var rätt, säger Josef.

Genom sitt eget arbete, får eleverna ta ställning  till vad som är sant eller falskt och hur de ställer sig till de uppgifter som de sprider vidare.

– När det är enkelt att dela saker i sociala medier, är det viktigt att vi inte hjälper de som vill sprida lögner, genom att vara skitsnackare, säger Josef och förklarar, vi blir skitsnackare, utan att vi egentligen vill, när vi oreflekterat skickar vidare innehåll som kanske inte är helt sant.

Läraren viktigare än någonsin

På SETT-dagarna kommer Josef under sitt seminarium att fördjupa resonemanget om hur lärarens roll är viktigare än någonsin, i en tid där alternativa sanningar cirkulerar och fakta ifrågasätts. Han kommer också att berätta hur han har jobbat med elevernas förståelse för källkritik och upphovsrätt genom kreativa processer.

– Får vi eleverna att ställa sig frågan, är det där på riktigt, och reflektera över vad som är sant och falskt, så är halva striden mot lögner och felaktigheter på internet vunnen, säger Josef.

Mikael Lindberg

Senast uppdaterad 3 juli 2019