Att värdera, hantera och analysera ett informationsflöde

  •  

Linda Spolén och Josef Sahlin är kända och kunniga profiler som fortbildar lärare i Stockholms stad. De bjöds in att föreläsa om MIK på årets Bokmässa i Göteborg.Linda Spolén och Josef Sahlin är kända och kunniga profiler som fortbildar lärare i Stockholms stad. De bjöds in att föreläsa om MIK på årets Bokmässa i Göteborg.

Yttrandefrihet är ett fundament i en fungerande demokrati. Därför är medie- och informationskunnighet, MIK, en viktig kunskap för att delta i dagens allt mer digitaliserade samhälle. Att kunna ta till sig information, sätta den i ett sammanhang samt avgöra om den är korrekt har blivit viktigare än någonsin. Här har skolan och skolbiblioteken en angelägen uppgift.

Linda Spolén är bibliotekarie och Josef Sahlin lärare som båda arbetar med olika fortbildningsinsatser för lärare på Medioteket. Redan innan digital kompetens skrevs in i läroplanerna har Medioteket erbjudit lärare som arbetar i Stockholms stads skolor ett stort antal kurser inom digitalisering, programmering och MIK. Både Linda och Josef är kända i Stockholms skolvärld som kunniga och engagerade föreläsare och utbildare. Därför var det inte konstigt att just de blev inbjudna till årets Bokmässa i Göteborg för att föreläsa och hålla workshops inom MIK, som var ett av årets teman.

Skolbibliotekens viktiga roll

– För att ett skolbibliotek ska fungera på ett bra sätt krävs engagemang och intresse från rektor som behöver besluta och sanktionera skolbiblioteksverksamheten. Både pedagoger och skolbibliotekarier behöver vara delaktiga i skolbiblioteket och ha ett välutvecklat och strukturerat samarbete. I staden har vi flera skolor som arbetar framgångsrikt på det viset, exempelvis Sjöängsskolan och Eriksdalsskolan som båda två fått utmärkelsen Ett skolbibliotek i världsklass, säger Linda.

Stockholms stad har en skolbiblioteksplan som beskriver skolbibliotekens uppdrag när det gäller stärkt medie- och informationskunnighet och användningen av digitala tjänster och medier. I den nationella biblioteksstrategin ”Skolbibliotekens roll för elevers lärande” från 2017 visar tydligt att bibliotekarier bidrar till elevers lärande med informationsvetenskaplig kunskap.

"Att ljuga sig till sanning" 

Josefs föreläsning tog avstamp från ett tema i undervisningen "Att ljuga sig till sanning" som han höll i svenska på Årstaskolan våren 2016. Den cirka 10 veckor långa uppgiften för tre klasser i årskurs 6 gick under namnet riktigtsant.se.  (annan webbplats)

Uppdraget handlade om att fylla tre webbplatser med falskt innehåll om Sveriges minsta stad, landskap respektive kommun, så välskrivet bearbetat och sökoptimerat att läsare på webben skulle hitta det och tro på det.

– Projektet blev framför allt ett effektivt sätt att utveckla olika typer av text men också en naturlig inramning för undervisning i källkritik och upphovsrätt. Googla gärna "Sveriges minsta stad" och avgör själv om eleverna lyckas lura dig, uppmanar Josef.

Själva arbetet med att jobba med nonsenstexter i svenska har Josef döpt till NonSens Fiction och förslag på lektionsupplägg (pdf) finns här.

På samma scen som Linda föreläste, delade senare energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman ut priset till Årets skolbibliotek 2019. Ett av kriterierna som bedömdes var att visa hur skolbiblioteken arbetar för ökad MIK. Priset gick till Alléskolan i Åtvidaberg.

Mer fortbildning inom MIK

Skoldatateket, som är en del av Medioteket, utbildar och ger råd kring digitala hjälpmedel för elever i behov av särskilt stöd. Även utbildningsförvaltningens FoU-enhet erbjuder fortbildning och dit kan lärare vända sig för att utveckla sin undervisning genom forskning.

Monica E Eriksson
monica.e.eriksson@edu.stockholm.se

Helena Karlson
helena.karlson@edu.stockholm.se

Senast uppdaterad 7 oktober 2019