Meritering

  •  

De senast meriterade stockholmslärarna är: Elham Yousef, Heba Khalaf och Teresa Romano - Hässelbygårdsskolan, Evalott Eriksson - Hammarbyskolan Norra, Maria Holmström - Smedshagsskolan, Maria Kelloniemi - Adolf Fredriks musikklasser, Susanne Forss - Norra Real, Torbén Lunden - Bäckahagens skola, Lars Enflo - International School of the Stockholm Region, Erik Lundvall - Tensta gymnasium, Karin Tolander - Vasa Real, Marja-Liisa Ingler Piirimets - Östra Reals gymnasium, Pia Haglund och Ulrika Ekström - Slättgårdsskolan, Ulrika Westfeldt - Gustav Vasa skola, Sofia Asqari - Akalla grundskola, Gunilla Antonsson - Södra Ängby skola samt  Lena Berggren - Rågsveds grundskola. Foto: Melker DahlstrandDe senast meriterade stockholmslärarna är: Elham Yousef, Heba Khalaf och Teresa Romano - Hässelbygårdsskolan, Evalott Eriksson - Hammarbyskolan Norra, Maria Holmström - Smedshagsskolan, Maria Kelloniemi - Adolf Fredriks musikklasser, Susanne Forss - Norra Real, Torbén Lunden - Bäckahagens skola, Lars Enflo - International School of the Stockholm Region, Erik Lundvall - Tensta gymnasium, Karin Tolander - Vasa Real, Marja-Liisa Ingler Piirimets - Östra Reals gymnasium, Pia Haglund och Ulrika Ekström - Slättgårdsskolan, Ulrika Westfeldt - Gustav Vasa skola, Sofia Asqari - Akalla grundskola, Gunilla Antonsson - Södra Ängby skola samt Lena Berggren - Rågsveds grundskola. Foto: Melker Dahlstrand

Vill du också få din yrkesskicklighet dokumenterad? 

Vill du reflektera över din praktik, dokumentera din yrkesskicklighet och sedan få dokumentationen bedömd av en oberoende examinatorsgrupp? Då är meriteringsprogrammet något för dig!

Stockholms stad möjliggör, genom ett meriteringsprogram, för skickliga lärare att synliggöra sin yrkesskicklighet.

Vem kan ansöka till meriteringsprogrammet?

Legitimerade lärare som varit anställda fyra år i grund- eller gymnasieskolan på utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, kan delta i meriteringsprogrammet.

Legitimerade lärare som är anställda på arbetsmarknadsförvaltningen (vux/sfi) kontaktar sin rektor för att få mer information om vilka möjligheter det finns att anmäla sig.

Lärare som arbetar på fristående skola kontaktar Arete, enligt kontaktuppgifter nedan.

Information

Ytterligare information om meriteringsprogrammet finns här

Arbetar du inom utbildningsförvaltningen i Stockholms stad och har frågor är du välkommen att kontakta Ingela Hyddmark
ingela.hyddmark@stockholm.se
08 – 508 33 850

Arbetar du inom arbetsmarknadsförvaltningen, och har frågor, kontaktar du din rektor.

Arbetar du i någon annan kommun eller på fristående skola, och har frågor är du välkommen att kontakta Robert Edström, Arete Akademi. 
robert.edstrom@areteakademi.se
0733 -64 62 08

Meritering

Vad är en skicklig lärare?

Det finns sju huvudaspekter i meriteringsprogrammet, som med stöd av forskning, definierar vad som menas med en yrkesskicklig lärare. De sju aspekterna genomsyras av tre grundläggande perspektiv: kunskap, engagemang och reflektion.

  • Når mycket goda kunskapsresultat med alla elever.
  • Planerar för sammanhang och förståelse.
  • Leder lärandet orubbligt framåt.
  • Gör lärandet synligt.
  • Ger varje elev röst.
  • Skapar ett arbetsinriktat klassrumsklimat.
  • Värnar alla elevers rätt till en god undervisning.