Meritering

  •  

Stockholmslärare som meriterades den 5 december 2016 är Eva-Lena Nielsen - Engelbrektsskolan, Anna Adrian - Hökarängsskolan, Marie Julin och Anna Porsmyr - Rålambshovsskolan. Stockholmslärare som meriterades den 5 december 2016 är Eva-Lena Nielsen - Engelbrektsskolan, Anna Adrian - Hökarängsskolan, Marie Julin och Anna Porsmyr - Rålambshovsskolan.

Vill du också få din yrkesskicklighet dokumenterad? Ny meriteringsomgång startar i augusti 2017

Vill du reflektera över din praktik, dokumentera din yrkesskicklighet och sedan få dokumentationen bedömd av en oberoende examinatorsgrupp? Då är meriteringsprogrammet något för dig!

Den 25 augusti 2017 startar nästa omgång av meriteringsprogrammet. Programmet pågår till den 5 februari 2018. 

Du som är intresserad av det kommande programmet är välkommen till informationsmöte.

Tisdagen den 15 augusti klockan 15.30–16.30 i lokalen Orten på Hantverksgatan 3 A. Kaffet står framdukat från 15.00. Anmäl dig till informationsmötet senast den 14 augusti. 

Vem kan ansöka till meriteringsprogrammet?

Legitimerade lärare som varit anställda fyra år i grund- eller gymnasieskolan på utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, kan delta i meriteringsprogrammet.

Legitimerade lärare som är anställda på arbetsmarknadsförvaltningen (vux/sfi) kontaktar sin rektor för att få mer information om vilka möjligheter det finns att anmäla sig.

Lärare som arbetar på fristående skola kontaktar Arete, enligt kontaktuppgifter nedan.

Anmälan till meritering

Det är rektor som gör anmälan. Rektors rekommendation med underskrift ska scannas och mejlas in till ingela.hyddmark@stockholm.se alternativt skickas med internpost. Blanketten för rekommendation finns att ladda ner här. Senast 22 augusti ska rekommendationen vara Ingela Hyddmark tillhanda.

Information

Ytterligare information om meriteringsprogrammet finns här

Arbetar du inom utbildningsförvaltningen i Stockholms stad och har frågor är du välkommen att kontakta Ingela Hyddmark
ingela.hyddmark@stockholm.se
08 – 508 33 850

Arbetar du inom arbetsmarknadsförvaltningen, och har frågor, kontaktar du din rektor.

Arbetar du i någon annan kommun eller på fristående skola, och har frågor är du välkommen att kontakta Robert Edström, Arete Akademi. 
robert.edstrom@areteakademi.se
0733 -64 62 08

Meritering

Vad är en skicklig lärare?

Det finns sju huvudaspekter i meriteringsprogrammet, som med stöd av forskning, definierar vad som menas med en yrkesskicklig lärare. De sju aspekterna genomsyras av tre grundläggande perspektiv: kunskap, engagemang och reflektion.

  • Når mycket goda kunskapsresultat med alla elever.
  • Planerar för sammanhang och förståelse.
  • Leder lärandet orubbligt framåt.
  • Gör lärandet synligt.
  • Ger varje elev röst.
  • Skapar ett arbetsinriktat klassrumsklimat.
  • Värnar alla elevers rätt till en god undervisning.