Meritering

  •  

Här är de lärare som meriterades i augusti 2017. Sedigh Sorush, Askebyskolan, Cahit Gemici, Lena Namon, Slättgårdsskolan, Jessica Mellgren, Hökarängsskolan, Andreas Broman, Anna Tolliner, Janice Wemmenhag, Sara Andersson, Gustav Vasa skola, Bo Mogård, Charlotte Arcini-Lundwall, Fredrik Stenhög, Peter Kaminski, Sven Rask, Vasa Real, Christina Lundin, Hammarbyskolan, Marie Bevegård, Södra Ängby skola, Nicholas Austin, Södermalmsskolan.Här är de lärare som meriterades i augusti 2017. Sedigh Sorush, Askebyskolan, Cahit Gemici, Lena Namon, Slättgårdsskolan, Jessica Mellgren, Hökarängsskolan, Andreas Broman, Anna Tolliner, Janice Wemmenhag, Sara Andersson, Gustav Vasa skola, Bo Mogård, Charlotte Arcini-Lundwall, Fredrik Stenhög, Peter Kaminski, Sven Rask, Vasa Real, Christina Lundin, Hammarbyskolan, Marie Bevegård, Södra Ängby skola, Nicholas Austin, Södermalmsskolan.

Vill du också få din yrkesskicklighet dokumenterad? Ny meriteringsomgång startar i september 2018

Vill du reflektera över din praktik, dokumentera din yrkesskicklighet och sedan få dokumentationen bedömd av en oberoende examinatorsgrupp? Då är meriteringsprogrammet något för dig!

Den 7 september 2018 startar nästa omgång av meriteringsprogrammet. Programmet pågår till den 28 januari 2019.

Intresserade lärare och rektorer är välkomna till det informationsmöte som genomförs onsdagen den 13 juni klockan 15.30–16.30 i lokal Salen på Hantverksgatan 3A.

Kaffet står framdukat från 15.00. Anmälan till informationsmötet görs senast den 7 juni. 

Vem kan ansöka till meriteringsprogrammet?

Legitimerade lärare som varit anställda fyra år i grund- eller gymnasieskolan på utbildningsförvaltningen, Stockholms stad, kan delta i meriteringsprogrammet.

Legitimerade lärare som är anställda på arbetsmarknadsförvaltningen (vux/sfi) kontaktar sin rektor för att få mer information om vilka möjligheter det finns att anmäla sig.

Lärare som arbetar på fristående skola kontaktar Arete, enligt kontaktuppgifter nedan.

Anmälan till meritering

Det är rektor som gör anmälan. Rektors rekommendation med underskrift ska scannas och mejlas in till ingela.hyddmark@stockholm.se alternativt skickas med internpost. Blanketten för rekommendation finns att ladda ner här. Senast 8 juni ska rekommendationen vara Ingela Hyddmark tillhanda.

Information

Ytterligare information om meriteringsprogrammet finns här

Arbetar du inom utbildningsförvaltningen i Stockholms stad och har frågor är du välkommen att kontakta Ingela Hyddmark
ingela.hyddmark@stockholm.se
08 – 508 33 850

Arbetar du inom arbetsmarknadsförvaltningen, och har frågor, kontaktar du din rektor.

Arbetar du i någon annan kommun eller på fristående skola, och har frågor är du välkommen att kontakta Robert Edström, Arete Akademi. 
robert.edstrom@areteakademi.se
0733 -64 62 08

Meritering

Vad är en skicklig lärare?

Det finns sju huvudaspekter i meriteringsprogrammet, som med stöd av forskning, definierar vad som menas med en yrkesskicklig lärare. De sju aspekterna genomsyras av tre grundläggande perspektiv: kunskap, engagemang och reflektion.

  • Når mycket goda kunskapsresultat med alla elever.
  • Planerar för sammanhang och förståelse.
  • Leder lärandet orubbligt framåt.
  • Gör lärandet synligt.
  • Ger varje elev röst.
  • Skapar ett arbetsinriktat klassrumsklimat.
  • Värnar alla elevers rätt till en god undervisning.