Meritering banar väg för karriären

  •  

Karolina Sandahl från Globala gymnasiet mottar sitt diplom av Eskil Frank, före detta rektor för Lärarhögskolan i Stockholm och numera överintendet på Forum för levande historia.Karolina Sandahl från Globala gymnasiet mottar sitt diplom av Eskil Frank, före detta rektor för Lärarhögskolan i Stockholm och numera överintendet på Forum för levande historia.

Nu har Stockholm 16 nya meriterade lärare. Genom en meriteringsprocess har dessa visat att de är särskilt yrkesskickliga lärare. Meriteringsceremonin ägde rum den 13 februari i Kungliga Myntkabinettet.

Utöver de 16 Stockholmslärarna fanns lärare från Nacka, Åstorp och Landskrona på plats för att ta emot meriteringsbevis. Under ett halvår har lärarna, inom ramen för meriteringsprogrammet Arete, samlat dokument och skrivit texter om sin praktik och en examinatorsgrupp har sedan granskat deras meritportföljer.

Stockholmsläraren Ulf Jämterud, från Bromma gymnasium, beskrev i ett tal under ceremonin hur det varit spännande men lite läskigt att få sin praktik granskad.

– Meriteringsprocessen har tagit mycket tid men det har varit en förmån att ta sig denna tid för att till exempel studera vad det finns för stöd inom forskningen för det man gör i klassrummet.

Öppen utvärdering

En annan meriterad lärare är Karolina Sandahl från Globala gymnasiet. Hon säger att hon blivit mer modig av att genomgå meriteringsprogrammet.

– Jag har alltid frågat mina elever och varit öppen för deras synpunkter men Arete har handlat mycket om att ta del av rektors, kollegers och elevers synpunkter och det har gett mig idéer om att utvärdera oftare.

I år var det Eskil Franck, före detta rektor för Lärarhögskolan i Stockholm och överintendent på Forum för levande historia, som delade ut meriteringsbevisen. Under applåder och till ljudet av busvisslingar fick lärarna en och en gå fram och motta sina diplom.

Klassisk bildningstradition

I sitt tal påminde Eskil Frank om att Arete, genom sitt namn anspelar på den klassiska bildningstraditionen. Ordet Arete kommer från grekiskans areté som betyder excellens.

– Och excellens är ingen given egenskap, betonade Eskil Frank. Det är resultatet av ett medvetet utvecklingsarbete. Man blir inte automatiskt en bättre lärare på grund av lång tjänstgöring.

Pernilla Ericols, rektor på Globala gymnasiet, kom till meriterings-ceremonin tillsammans med sina två meriterade lärare Karolina Sandahl och Eva Hasselträd. Ericols berättar att det är intressant att som rektor vara ute och observera lärare på det sätt som man gör när man fyller i observationsprotokoll till Arete.

– Jag får syn på det som syns i klassrummet på ett mer precist sätt.

Värdefullt att vara fler

I år var det alltså två lärare från Globala gymnasiet som meriterades och även i den meriteringsomgång som nu pågår har skolan två lärare som deltar. För Pernilla Ericols har det varit ett medvetet val att skicka in fler än en lärare till meriteringsprogrammet.

– Jag tror att det kan vara värdefullt att vara flera, så att lärarna kan stötta och peppa varandra.

Globala gymnasiet har en stark tradition av samarbete lärare emellan och på skolan har man diskuterat Aretes sätt att rikta blicken mot individen, den enskilde läraren. Karolina Sandahl menar att Aretes åtta aspekter fångar läraryrket bra och är relevanta för hennes lärargärning men beskriver att det kändes ovant att lyfta fram sig själv.

– Jag hade gärna sett att man mer betonade hur vi som lärargrupp arbetar tillsammans för att driva god undervisning.

Programmet kan utvecklas

Karolina Sandahl har fler tankar om hur meriteringsprocessen skulle kunna bli mer kollaborativ. Till exempel tror hon att arbetet med meritportföljen skulle bli mer utvecklande om man fick opponera på någon annans texter.

Katarina Arkehag, chef för FoU-enheten på Stockholms utbildningsförvaltning, är intresserad av de meriterade lärarnas tankar om hur programmet kan vidareutvecklas.

– Meriteringsprogrammet är fortfarande relativt nytt och har utvecklats kontinuerligt de senaste åren. Säkert finns det fortfarande saker som kan förbättras.

Ett verktyg för lönesättning

Syftet med meriteringen är att ge lärare möjlighet att dokumentera och synliggöra sin yrkesskicklighet, förklarar Katarina Arkehag.

– Meriteringen är även ett verktyg för lönesättning. De meriterade lärarna är kvalificerade för uppdrag som till exempel förstelärare och utvecklingslärare och tanken är att lönerna ska ligga på de högre nivåerna.

I Stockholm är det rektor som anmäler lärare. Det görs genom att rektor skickar in en särskild rekommendationsblankett som finns på Pedagog Stockholm.

Tove Mejer
tove.mejer@stockholm.se

Senast uppdaterad 14 februari 2014