Meriterigen är ett kvitto på yrkesskicklighet

  •  

Karin Kockum tar emot sitt diplom av Peter Englund. Robert Edström står längst ut till höger.Karin Kockum tar emot sitt diplom av Peter Englund. Robert Edström står längst ut till höger.

Stockholms stad har fått sina första meriterade lärare. Vid en ceremoni på Kulturhuset fick de ta emot sina meriteringsbevis av Peter Englund, Svenska Akademins ständige sekreterare.

– Meriteringsprogrammet ger lärare möjlighet att visa att de uppnått olika aspekter som kännetecknar en yrkesskicklig lärare. Programmet är ett led i arbetet för att synliggöra lärarskicklighet och höja statusen på läraryrket, säger Katarina Arkehag, chef för FoU-enheten på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.

I processen har lärarna har fått besök av en utomstående observatör och lämnat in varsin meritportfölj som granskats i en oberoende och transparent examinationsprocess.

"Det känns hedrande"

Två av de meriterade är Karin Kockum från Lilla Adolf Fredriks skola och Robert Edström från Kärrtorps gymnasium.

– Det känns förstås underbart att nu vara en dokumenterat skicklig lärare. Det känns hedrande och ansvarsfullt, säger Karin som är lågstadielärare och snart pensionär.

– Det jag är mest stolt över är att jag klarat av att skriva dessa aspekter på ett språk som är på den nivå som krävs. Jag är också mycket glad över att min rektor gav mig den här chansen, även om det är sent i min lärargärning.

Att bli meriterad har varit en lång process, det har krävts mycket eftertanke, mycket insamlande av material, oändligt mycket skrivande och läsning av forskningsrapporter, berättar Karin.

Meriteringen är ett kvitto

– Men det har också gett mig en unik möjlighet till insikt i det som är mitt dagliga arbete – en kunskap om vad det är jag egentligen gör under skoldagarna och hur betydelsefullt mitt arbete är för så många barn under så många år. Jag vet att jag är en bra lärare, genom meriteringen har jag också fått ett kvitto på det och förhoppningsvis ge erkänsla och respekt från arbetsgivare, kollegor, elever och föräldrar samt höja lärarnas status.

Arbetet med dokumentationen pågick samtidigt som Karin arbetade heltid. Det var mycket att göra och tog mycket av hennes fritid.

– Men det var också givande, så givande att jag inte någon gång under arbetet med detta funderade på att sluta. För att kunna beskriva min lärarskicklighet krävdes ett sätt att skriva som var ovant; jag var inte van att analysera och beskriva lärandesituationer på ett så stringent sätt.

Hoppas att flera vågar

– Till dem som funderar på att söka en meritering vill jag säga: Gör det! Börja med att tänka igenom vad det är som gör att just du är en skicklig lärare, samla in så mycket evidens du kan. Ställ in dig på en tid av mycket arbete, men en i hög grad intressant tid där du på ett tydligt sätt får syn på din egen skicklighet.

Karin får som en följd av sin meritering en betydande löneförhöjning och har blivit förstelärare på sin skola.

– Jag är hittills den enda lärare som arbetar på lågstadiet som blivit meriterad. Nu hoppas jag att många av alla duktiga lågstadielärare i Sverige vågar göra som jag. Det är så sällan det talas om de viktiga första skolåren, utom en gång varje år – när det är ett gulligt reportage om en 7-åring som är på väg till sin första dag i ettan.

Erkänt skicklig efter 15 år

– Att för första gången bli ordentligt och professionellt utvärderad efter femton års arbete har varit värdefullt, lärorikt och nyttigt, säger Robert som klarat de två stegen i meriteringsprogrammet.

Robert Edström lärare i historia och samhällskunskap på Kärrtorps gymnasium.

– Steg två innebar betydligt mer arbete av mig med att skaffa evidens som kunde styrka att jag som lärare levde upp till de utsatta kraven, skriva tre längre texter där jag i med stöd i evidens (vitsord, elevenkäter, pedagogisk/didkatisk forskning) beskrev hur jag arbetade utifrån de krav som var uppställda i meriteringsprogrammet.

Robert ger råd

Robert använde det vitsordsmaterial som Arete tillhandahöll och bad elever, kollegor, och vårdnadshavare om de kunde beskriva honom som lärare. För dig som funderar att meritera dig råder Robert:

– Håll ordning på dokumentationen. Inse att det inte handlar om att vara världsbäst på enstaka moment utan att kunna visa på bredd/kreativitet/ödmjukhet inför uppdraget som lärare – men med det sagt samtidigt ha en klar idé av vad du vill i klassrummet. Försök finna stöd i pedagogisk forskning som styrker det du vet du är bra på – och använd den som evidens.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se 

Senast uppdaterad 17 maj 2013