Tecken i tiden

  •  

Intresset för att studera kinesiska växer men i Sverige finns få behöriga lärare. En av dem är Meisang Fredmark, som undervisar i kinesiska på fyra skolor i Stockholm. Hennes mål är att skicka så många ungdomar som möjligt till universitet i Kina.

Kinesiska är ett språk på frammarsch och intresset för att studera kinesiska växer. Ett 50-tal svenska grundskolor och något fler gymnasieskolor erbjuder kurser i språket. Hösten 2014 kom en reviderad kursplan.

Meisang Fredmark är en av få behöriga lärare i kinesiska och undervisar på fyra skolor i Stockholm. Hon växte upp i Nanjing, en stad 20 mil väster om Shanghai i Kina och kom till Sverige som tolk. En tid arbetade hon på Ericsson, med sedan 2007 är hon lärare i kinesiska.

Att lära sig kinesiska är svårt, inte minst för att man måste lära sig ett nytt skriftsystem. För att läsa en vanlig dagstidning bör man känna till omkring 2500 tecken. Under grundskolans kurser hinner eleverna lära sig några hundra. För att de bättre ska minnas nya tecken berättar Meisang Fredmark inlevelsefullt om tecknens betydelse och historia, något hon själv blev medveten om först i Sverige när hon läste Cecilia Lindqvists bok ”Tecknens rike”.

– Jag har tagit över stafettpinnen om att föra över teckenkunskap till mina elever. Jag vill följa dem och se dem bli verksamma i yrkeslivet. Hittills har 22 stycken fortsatt att läsa kinesiska på universitet utomlands.

Hennes hängivenhet för det kinesiska språket tycks sakna gränser. Utöver undervisningen är hon rektor på en kinesiska lördagsskola, håller i kvällskurser för tidigare elever och skriver läromedel.

– Jag värdesätter varje elev som vågar komma in i klassrummet. Om de vågar så vågar jag. Men det är för få som vågar.

Text: Annelie Drewsen

Foto: Björn Tesch

Läs hela artikeln i LÄRA #2 2015

Senast uppdaterad 31 mars 2015