Vad gör spanska populärt i skolan?

  •  

Annika Nylen Lexikal approach

Spanska är det populäraste språket att läsa på högstadiet och gymnasiet och intresset verkar inte mattas av. En stor utmaning i undervisningen är att få eleverna att prata spanska. Ett sätt att uppmuntra konversation är att undervisa med en lexical approach.

På spansklärardagarna i våras träffades spansklärare och diskuterade ny forskning och spanska språkets framtid i svenska skolan. Fokus för vårens konferens var lexikal approach.

Lär ord i ett sammanhang

– Språkundervisningen har länge varit väldigt traditionell med mycket fokus på glosor och grammatik men en stark trend nu är att man går över till ett mer lexikalt förhållningssätt, säger Annika Nylen lektor och lärare i spanska och svenska samt en av arrangörerna till Spansklärardagarna.

I en lexikal approach sorteras ord i lexikala familjer som hänger ihop med specifika ämnesområden som eleverna arbetar med, till skillnad från att man lär sig slumpvisa ord för att bygga ett ordförråd.

– Vissa ord, liksom viss grammatik är sammankopplade med sin kontext och för att lära sig dem är det viktigt att upprepa och använda dem i situationerna de förekommer, snarare än att klämma in många nya ord hela tiden, fortsätter Annika.

Fokusera på konversationen inte glosorna

En utmaning i språkundervisningen är att få eleverna att vara aktiva och prata spanska på lektionen. Många elever är vana att lära sig språk genom att plugga glosor och att ha glosförhör.

– Eleverna vill ha glosor. De tycker också om att översätta spanska ord till svenska, berättar Sandra Granel spansklärare och adjunkt på Linköpings universitet.

– Jag vill höra eleverna använda spanska ord i en kontext så jag vet ifall de förstår dem eller inte, säger Fredrika Nyström lärare i svenska och spanska på Nya Elementar.

– Glosor är lätta att förstå för eleverna och de får snabb återkoppling om de gör rätt eller inte. En klassisk uppgift är att översätta texter från ett språk till ett annat men mycket av meningen i texten och sammanhang tappas i översättningen eftersom en översättning tappar kontexten vid en-ord-för-ord översättning. Men att säga orden i en mening visar och skapar förståelse för språket, säger Lola Chamorro Guerrero som forskar vid Universidad de Granada.

– När elever som hela högstadiet har kämpat med verb och grammatik och har svårt att prata spanska börjar nian brukar jag säga att de ska bortse från verbformer och koncentrera sig på att bygga upp sitt ordförråd och öva sig på att använda orden i meningar. Om en elev har svårt för grammatik är övningen att kommunicera med verb i sin basform som den hittas i ordboken väldigt motiverande eftersom de kan göra sig förstådda och förstå mycket i en konversation, säger Fredrika.

Hur får man eleverna att samtala?

Alla lärarna runt bordet är överens om att det inte är lätt att få elever att prata spanska på lektionen. En metod är att prata om något som eleverna ser på TV som Idol eller Så ska det låta. De är bekanta med ämnet och har en åsikt.

– Jag har gjort en lista med lämpliga ord för att de ska diskutera ämnen som de tycker är intressanta. Ett exempel på ämne var den nya Star Wars filmen eftersom flera av mina elever tycker om den. De får relevanta ord för att samtala om något de tycker är intressant. Det är en metod som har fungerat ganska bra, säger Sandra.

De föreslår även att man kan prata om musik - vad man gillar för musik och hur man hittar ny musik.

– Många väljer spanska för att de lyssnar mycket på spansk musik och det händer att eleverna vill översätta spanska låttexter som hiten Despacito men det är väldigt svårt för mig som lärare eftersom de ofta är väldigt erotiska, säger Fredrika.

– Populära sångare som Enrique Iglesias, Fonsi och Daddy Yankee är svåra att jobba med eftersom deras texter är väldigt erotiskt insinuerande. Despacitos engelska översättning är inte en översättning av den spanska texten, det är en helt annan version, påpekar Annika.

– Det var enklare när vi började studera spanska, säger Lola.

Hon sjunger lite på Juan Gabriels 80-tals hit No tengo dinero och lockar bordet till skratt.

– Det vara bara nonsens texter på 80-talet, fortsätter hon.

https://www.youtube.com/watch?v=Wn2Xy2cbcWA

Gör språkundervisningen skolrelevant 

Annika tycker att man ska hålla samtalen till skolämnen för att spanska undervisningen ska vara skolrelevant.

– Jag tycker man ska stanna i skolans kontext och prata om ämnesinnehållet i olika kurserna eleverna läser. Då är det direkt kopplad till skolan och dessutom neutralt för dem. De måste inte avslöja så mycket om sig själva, tycker Annika.

De diskuterar att det är svårt att få tonåringar att prata för de är väldigt självmedvetna, blyga och känsliga för vad deras vänner tycker.

– De tycker inte om att öppna munnen och säga något som inte blir rätt, säger Sandra.

– De sitter i smågrupper, talar på ett främmande språk och känner sig löjliga ihop med andra som känner samma sak. Det är lättare att få dem att prata med mig eller med en spanjor istället för andra nybörjare. Det är en väldigt overklig situation att tala spanska med klasskamrater man pratar svenska med utanför klassrummet, säger Annika.

– Vi torrsimmar, inflikar Fredrika.

–Vi behöver inte prata spanska i vardagen för vi har ett annat lingua franca - engelska - men vi tvingar dem att prata spanska under lektionen. Det är svårt att välja bort ett språk som man har tillsammans till förmån för ett språk där man är  nybörjare, säger Lola.

– Man börjar i det personliga. De får ord för att prata om sig själva och pö om pö öppnar vi upp världen för dem och lär dem tala om nya ämnen, säger Fredrika.

– Men 14 åringar vågar inte öppna sig för varandra så det är svårt för dem att öppna sig själva på ett främmande språk, påpekar Annika.

– Språk är psykologi, du kan inte lära dig ett språk utan att bli personlig eller att språket påverkar dig, säger Fredrika.

– När de blir äldre blir de mer intresserade av sin omvärld och politik och då tar de till sig fler ord och slutar vilja prata om sig själva och vill prata om världen istället. Det är motiverande och får dem att lära sig nya ord, säger Annika.

Läromedel ger undervisningen kontext

Läromedel är viktigt i språkundervisningen. Eftersom eleven inte har så bra kunskaper så behövs böcker för att skapa sammanhang i undervisningen. Andra sätt att skapa kontext i klassrummet och ordinlärningen är rollspel. Det kan exempelvis vara att äta en måltid eller gå till ett köpcentrum på spanska.

– Om någon har åkt till ett spansktalande land på semester kan man prata kring det och fråga var de bodde, hur de beställde mat och prata lite om landet. Det kan också handla om att gå till affären och köpa saker. Kan de öva på att prata i den kontexten så blir de intresserade. Man skapar en låtsas autentisk kontext där eleverna vill prata spanska, säger Fredrika.

Att Spanien och spansktalande länder är stora resmål för svenska familjer märks eftersom eleverna får praktiskt nytta av sina kunskaper under semestern.

– När de reser upptäcker de att de klarar sig ganska lång med sina små kunskaper, säger Annika.

Spanska sånger blir internationella hits och spansk kultur blir allt populärare i Sverige.

– Eleverna är intresserade av spansk kultur och Latinamerika och vissa har varit där. Som lärare kan man använda det och be dem ta bilder och berätta om platser de besökt, fortsätter Fredrika.

Intresset har gjort spanska till det största språket i svenska skolor. Enligt en studie från Skolverket som kom 2011 var det lika många elever som läste spanska som franska plus tyska i svenska skolor. 

Att lära sig språk förändrar en

– Spanskan sägs vara lättast av de stora skolspråken, men tyskan är faktiskt lättare. Elever som studerat tyska i tre år kan mycket mer än elever som läst spanska i tre år. Det är lättare för oss som har svenska som modersmål. Tyska som språk växer i svenska skolor, det kan bero på att många är intresserade av Berlin. Men vi har brist på tysklärare, säger Fredrika.

Det råder brist på språklärare. 

– Vi har brist på spansklärare i skolorna och har alltid haft det. Det finns en viss tillväxt genom invandring från Chile men det är inte behöriga lärare även om vissa vidareutbildar sig, påpekar Annika.

– Jag forskar på språkundervisning i Spanien och där vill regeringen att eleverna ska blir mer språkkunniga. Det är ett stort tryck på att utveckla engelskundervisningen men eleverna uppmuntras även att välja andra språk, säger Lola.

– Svenska elever är så bra på engelska att många inte vill lära sig ett tredje språk. Det kostar för mycket och de inser inte vad det ger dem, säger Annika.

– De ser på sina föräldrar och märker att de kommer runt på engelska, håller Fredrika med.

– Men vi är ett litet land och för att göra sin röst hörd i världen måste man kunna språk. Det är viktigt för att kunna delta i konversationer och lära känna ett land på djupet, påperkar Annika.

– Om resande gör en mer intresserade av att lära sig spanska eller inte beror på om de är på en plats där folk pratar engelska eller inte, resonerar Sandra.

– Fortsätter man med språk är det inte för en resa. Det är för något inre, något som förändrar en i grunden och ger ett sug att lära sig mer, säger Annika.

Calle Hedrén
calle.hedren@stockholm.se

Senast uppdaterad 19 september 2018