Dags för ett musikaliskt lärarlyft?

  •  

Nu kan du skaffa dig behörighet för att undervisa i musik i grundskolans tidigare årskurser.

I samarbete med Södertörns högskola erbjuder SMI tre lärarlyftskurser i musik. Kursernas syfte är att studenten utvecklar ämnesdidaktiska kunskaper och musikaliska färdigheter som överensstämmer med vad som krävs för att kunna undervisa i grundskolan årskurs 1-6 enligt Lgr11.

Nästa kursstart är vt 2017.

Anmälan och mer information om respektive kurs:

 

  • Musik för lärare årskur 1-3, 30 hp
  • Musik för lärare årskurs 4-6, 30 hp
  • Musik för fritidspedagoger eller motsvarande, 30 hp

 

Kurserna löper över två terminer och läses på halvfart.

Campusförlagda studier genomförs huvudsakligen på Stockholms musikaliska institut, SMI. Den campusförlagda tiden är utlagd som fyra kursdagar i följd vid terminsstarter samt torsdag och fredag vid sex kurstillfällen per termin, sammanlagt 16 kursdagar per termin.

Mer information om Lärarlyftet på SMI.

Senast uppdaterad 27 juni 2017