Nyanlända

  •  

På Lillholmsskolan undervisas nyanlända elever i gruppen Lotsen.På Lillholmsskolan undervisas nyanlända elever i gruppen Lotsen.

Utbildning för nyanlända elever är ett område som fått allt större uppmärksamhet de senaste åren. Frågor som gäller mottagning, kunskapskartläggning, förberedelsegrupp, förberedelseklass, utslussning, inkludering, årskursplacering, studiehandledning på modersmålet, modersmålsundervisning, svenska som andraspråk och så vidare diskuteras flitigt på alla nivåer inom skolväsendet. Allt för att skolan på bästa vis ska kunna tillvarata och utveckla elevernas kunskaper och skapa en god introduktion i det svenska utbildningssystemet och samhället.

Enligt Skolinspektionens definition räknas elever som nyanlända om de inte har svenska som modersmål eller behärskar svenska språket och anländer nära skolstart eller under sin skoltid och inte gått i svensk skola längre än fyra år.

Från och med 8 augusti ska alla nyanlända elever, årskurs F-9, till START Stockholm för mottagande, placering, inledande kunskapsbedömning och hälsosamtal. Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever

Har du frågor kring mottagandet och undervisningen av nyanlända elever? Ta del av svaren på de vanligaste frågorna.

Aktiviteter för nyanlända barn och ungdomar 

Meningsfulla aktiviteter har stor betydelse för nyanlända barn och ungdomars välmående och möjlighet till integration och etablering. Engagemanget för att skapa aktiviteter har varit stort. Idrottsföreningar, civilsamhället och verksamheter inom staden har bidragit med allt från fotbollsträning till stöd med skolarbete.

Nu finns hjälp att hitta passande aktiviteter i en nystartad samarbetsyta (kräver lösenord) som listar allt från idrott till kultur och läxhjälp. Samarbetsytan riktar sig till dig som är anställd i Stockholm stad och arbetar med nyanlända barn och ungdomar.

Stödlinje för frågor kring nyanlända

Just nu erbjuder Skolverket en stödlinje för frågor kring nyanlända. Alla huvudmän, rektorer och lärare kan ringa 08-527332 00. Linjen är öppen vardagar kl. 09.30-11.30 och 13.00-15.00.

Det går även bra att skicka e-post till nyanlanda@skolverket.se

Tipsa

Tipsa oss gärna om material som du tycker ska finnas med här. Mejla till pedagogstockholm@stockholm.se

Bättre start för nyanlända

START Stockholm

Till START Stockholm vänder sig alla nyanlända elever för skolplacering, kartläggning och hälsokontroll.

Kunskap och inspiration i arbetet med nyanlända elever

Här hittar du länkar till utbildningsförvaltningens stödmaterial för skolledare och lärare som arbetar med nyanlända elever.

Nätverk för lärare som undervisar nyanlända

Språkforskningsinstitutet erbjuder kompetensutveckling i arbetet med flerspråkiga elever på förskolor och skolor och har bland annat ett nätverk för lärare som undervisar nyanlända och sent anlända.

Framsida kunskapsöversikt

Nyanlända elever – en kunskapsöversikt

Ladda ner Språkforskningsinstitutets kunskapsöversikt om nyanlända elever, som består av sammanfattningar av forskning, utvärderingar och myndighetsrapporter som rör utbildningen av nyanlända elever.

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk

Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet.