Nyanländ i Stockholms skolor

Ställ en fråga eller lämna kommentar

Ställ en fråga eller lämna en kommentar. Ange en epostadress om du vill ha svar på din fråga.

* = Obligatorisk uppgift

  •  

På Lillholmsskolan undervisas nyanlända elever i gruppen Lotsen.På Lillholmsskolan undervisas nyanlända elever i gruppen Lotsen.

Allt fler skolor tar emot nyanlända elever. Här skriver vi om hur skolan på bästa sätt ta till vara och utveckla elevernas kunskaper och skapa en god introduktion i det svenska utbildningssystemet och samhället. Alla nyanlända elever ska gå via Start Stockholm för att undersöka deras skolbakgrund samt få en skolplacering. 

Bättre start för nyanlända

START Stockholm

Till START Stockholm vänder sig alla nyanlända elever för skolplacering, kartläggning och hälsokontroll.

För nyanlända föräldrar

Här finns material att använda i mötet med nyanlända föräldrar som förklarar det svenska skolsystemet på flera språk.

Kunskap och inspiration i arbetet med nyanlända elever

Här hittar du länkar till utbildningsförvaltningens stödmaterial för skolledare och lärare som arbetar med nyanlända elever.

Litteracitet och flerspråk

Litteracitet och flerspråkighet

Litteracitet och flerspråkighet erbjuder kompetensutveckling i arbetet med flerspråkiga elever på förskolor och skolor och för lärare som undervisar nyanlända och sent anlända.

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk

Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet.