Asylsökande lärare lär sig svenska för skolyrket

  •  

Projektmedarbetare Johan Eriksson och projektledare Christina Rydén tillsammans med kursdeltagaren Erdal Demirdag.

Utbildningsförvaltningen erbjuder asylsökande lärare kurs i svenska med tydlig koppling till skolan. ”Den här kursen hindrade mig att glömma att jag är lärare”, berättar en av deltagarna. 

För eleverna på kursen svenska för skolyrket är det skolavslutning, trots att kalendern visar att 2018 är en bra bit in i juli redan. För många är det deras första svenska skolavslutning. Eleverna är asylsökande personer med lärarbakgrund som varit i Sverige mellan fyra till sex månader.

Handläggningstiden för besked om uppehållstillstånd är i genomsnitt nästan femhundra dagar. I väntan på beskedet har den som söker asyl ingen möjlighet att påbörja en formell SFI-kurs för att lära sig svenska. Den möjlighet som finns är kurser i vardagssvenska som många studieförbund erbjuder och därför är kursen de nu har avslutat, svenska för skolyrket, en välkommen möjlighet att utveckla språkkunskaperna.

En av dem som har gått kursen sedan i mitten av mars är Erdal Demirdag från Turkiet.

– Jag har jobbat som lärare i Turkiet i tjugo år. Fem år på grundskola och 15 år på gymnasium. Jag undervisade i litteratur, språk och mänskliga rättigheter. Skolan är viktig och jag vill gärna fortsätta arbeta som lärare även i Sverige, säger Erdal.

Utbildningsförvaltningen har, tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholms län, genomfört tre omgångar av kursen i skolyrkessvenska. Christina Rydén är projektledare för projektet Från nyanländ till nyanställd lärare,

– Med den här kursen har vi kunnat erbjuda reguljär SFI även för nyanlända lärare som inte fått uppehållstillstånd än. De lär sig formell och vardaglig svenska och får kunskaper om det svenska skolväsendet. Det är något som gör vägen mot lärarlegitimation och ett lärarjobb mycket snabbare för individerna, säger Christina.

Kursen i skolyrkessvenska innebär att de asylsökande lärarna studerar svenska på Stockholms intensivsvenska för akademiker (SIFA) som arbetsmarknadsförvaltningen är huvudman för. Under terminen läser eleverna svenska fyra dagar i veckan. En dag är avsatt för självstudier och praktikmöjlighet. I praktikmoment följer läraren en modersmålslärare och sedan ett arbetslag i det ämne där läraren själv är har sin kompetens. Totalt har 69 lärare deltagit i kursen för skolyrkessvenska.

När skolavslutningen lider mot sitt slut höjer en av de asylsökande lärarna sin hand och säger: ”Den här kursen hindrade mig att glömma att jag är lärare. Det är viktigt. Tack”

Bild: Calle Hedrén

Mikael Lindberg
mikael.lindberg@stockholm.se

 

Senast uppdaterad 12 juli 2018