Att undervisa på sommarskola: ett ämne – en klass

  •  

Lärare Blackebergs gymnasium

På Blackebergs gymnasiums sommarskola undervisar lärare i svenska, engelska och matematik. Många av eleverna har betyg i två av de tre ämnen och här får de en chans till att få ett betyg till och därmed gymnasiebehörighet.

Motivationen under sommarskolan är mycket hög eftersom många elever är medvetna om att de behöver betyg för att få studera vidare på ett nationellt gymnasieprogram.

– Vi tror att det kommer att bli fler betyg i år. Många kom 2015 och har nu gått två år i svensk skola, säger Anna Stenlund som undervisar i Svenska som andraspråk på sommarskolan.

Svenska som andraspråk är det absolut största ämnet under sommarskolan. Vissa elever studerar för att få betyg. Andra läser svenska för att inte tappa kunskaper inför hösten. De flesta eleverna som läser svenska studerar på språkintroduktion.

– Det heter språkintroduktion och ska vara en introduktion in i språket, både den svenska som talas i samhället och språket i de olika skolämnena, förklarar Anna.

Annorlunda undervisning

Att undervisa på sommarskolan är annorlunda än den ordinarie undervisningen under läsåret. Lärarna fokusera undervisningen på ett ämne och på eleverna i en grupp.

– Det är en helt annorlunda typ av undervisning, den kräver att man är snabbtänkt. Vi undervisar från klockan nio till halv tre. Man är igång under lektionen på ett annat sätt. Jag har kortare lektioner under sommarskolan, men eleverna behöver mer hjälp och det blir snabbt kö med elever som väntar på hjälp. Det finns mindre tid att varva ner och skapa överblick under lektionen, säger Amanda Hoskins som undervisar i engelska på sommarskolan.

– Det är väldigt intensiva undervisningsdagar. Inte förrän i slutet av dagen har man möjlighet att kopiera, rätta, planera och administrera, fyller Anna i.

Ingen av dem ångrar beslutet att undervisa på sommarskolan.

– Min roll som lärare känns viktigare, jag gör verkligen skillnad i klassrummet och det är jättekul att se glödlamporna tändas hos eleverna.

– Det är en fantastisk klass och jag skulle vilja arbeta med dem till hösten, även om jag vet att det inte kommer bli så. Det är ett roligt arbetssätt och jag märker att eleverna utvecklas väldigt mycket i sina kunskaper på individnivå. Det är inspirerande, säger Anna.

– Jag vet att de här eleverna behöver mer stöttning än dem jag undervisar till vardags. Om jag sätter igång dem med en uppgift har jag direkt fem händer i luften. Vissa behöver få instruktioner riktade bara till sig, medan andra behöver få uppgifter förklarade med enklare ord, berättar Anna.

Amanda och Annas ordinarie tjänst påverkas inte av att de undervisar på sommarskolan eftersom alla lärare på Blackebergs gymnasium har semestertjänst.

Studier istället för sommarlov

Fyra elever står på andra våningen av Blackebergs gymnasiums ljusgård.

Klasskamraterna Sagar Bhardway, Tajm Alhamabi, Nuar Ahmad och Shakhaod Nazarou har valt att studera svenska istället för att ha sommarlov med sol, bad och sommarjobb. De är nära att få betyg i Svenska som andraspråk, ett av tre viktiga betyg för att kunna börja på ett nationellt program.

– Det är viktigt att ha tålamod. Det är bättre att läsa nu än att läsa ett år till på språkintroduktion, säger Tajm.

– Jag är ny i svenska samhället och jag känner inte så många. Att gå på sommarskolan gör att jag lär mig språket även på sommaren och jag får träffa ungdomar från andra skolor, säger Nuar.

Alla vill få betyg i svenska som andraspråk från språkintroduktion så att de kan gå vidare och läsa på ett nationellt gymnasieprogram till hösten.

– Jag ska börja på Stockholms hotell- och restaurangskola vid Globen. Jag är väldigt intresserad av att laga mat och min pappa planerar att öppna en restaurang och då kan jag hjälpa honom med den, berättar Sagar Bhardway.

– Det är viktigt att låta intresset styra och inte lyssna för mycket på föräldrar eller vänner när man gör sitt val. Jag vill läsa vård- och omsorgsprogrammet för jag vill väldigt gärna hjälpa gamla människor, säger Nuar.

Shakhaod Nazarou inflikar att det inte bara handlar om en utbildning utan det ska vara roligt också, och man ska vara trygg och ha kompisar. Själv vill han läsa ekonomiprogrammet för att kunna jobba som revisor i framtiden.

Var flexibel med din planering

För att undervisa på sommarskolan måste du vara flexibel som person. Den första veckan innebär många elev förflyttningar mellan klasserna för att justera att eleverna hamnar i rätt grupp för sin kunskapsnivå.

– Det är ingen idé att planera för mycket i början eftersom du inte känner elevgruppen och du vet inte vad de har för förkunskaper. Det är en utmaning att hitta rätt nivå säger Amanda som till vardags är engelska och spanska lärare på gymnasiet och inte har undervisat nyanlända elever förut.

Anna som undervisar i Svenska som andraspråk håller inte med.

– Det är viktigt att ha en plan lektion för lektion så man vet att man får med alla kunskaper som ska testas. Sen är jag bered att frångå planeringen men jag vet att jag får med allt. Jag är flexibel inom ramarna jag har satt upp.

En utmaning för de två gymnasielärarna är att läsa in sig på kursplanerna i sina ämnen för årskurs 9.

– Jag upplever att jag varit tvungen att frångå mina vanliga planeringar. De elever jag har till vardags har ofta stora förkunskaper och är väldigt pålästa, men nu kan jag inte räkna med att eleverna har förkunskaper i olika ämnen, berättar Amanda.

Dags för betyg

Sommarskolan slutar med ett nationellt prov där svenska kunskaperna testas muntligt, skriftligt och i läsförståelse. Lärare sambedömer de nationella proven för att alla elever ska bli bedömda på samma sätt.

Nuar, Shakhaod, Tajm och Sagar är överens om att det svåraste är läsförståelsen. I klassen läser de ungdomsromanen Hjärtans Fröjd tillsammans. Läraren läser högt och eleverna följer med tyst och efteråt får de svara på frågor om det som de läst och diskutera innehållet tillsammans.

– Det är bra att få höra orden samtidigt som man läser dem. Då får man höra hur de ska uttalas, säger Shakhaod.

Jag märker att uttal är viktigt för honom eftersom han rättar både sitt eget och sina kamraters uttal flera gånger under intervjun. Han berättar att han läser samma kapitel hemma på kvällen som de läste tillsammans i skolan.

Amanda lyfter att läs- och hörförståelsen i engelska är svårare i den här gruppen eftersom eleverna kan behöva översätta mellan flera språk om det är ett ord eller resonemang de inte förstår.

Sagar hoppas på att bli bättre på att skriva under sommarskolan, hans mål är att hans skriftspråk ska bli mindre talspråkligt. Han tycker svenska är svårt eftersom det skiljer så mycket mellan hur det skrivs och hur man talar. Den intensiva undervisningen tycker han hjälpt honom att fokusera och utvecklas.

– Jag hoppas att jag ska kunna få bättre betyg på sommarskolan än vad jag skulle fått under terminen, säger han hoppfullt.

Calle Hedrén 
calle.hedren@stockholm.se

Senast uppdaterad 24 juli 2018