Information till nyanlända föräldrar

 •  

Start StockholmPedagogen Giovanna Pradenas förklarar det svenska skolsystemet för Saadia och Fatimah från Somalia.

Grundskoleavdelningen har tagit fram en presentation att använda i mötet med föräldrar på ett föräldramöte, samt en folder som kan delas ut till nyanlända föräldrar. Presentationen och foldern förklarar det svenska skolsystemet och hur det fungerar i Stockholms kommunala grundskolor.

Barns framtidsutsikter och skolprestationer påverkas av föräldrars integrering i samhället. Med ett stöd hemifrån ökar möjligheterna för barnet att lyckas i skolan. Därför är det viktigt att skolan samarbetar med föräldrarna för att öka deras engagemang i barnens skolgång. Denna presentation och foldrar som finns på svenska, engelska, dari, arabiska och somaliska är ett stöd för skolan och föräldrar att skapa en god relation. 

Presentation för nyanlända föräldrar 

För att alla nyanlända vårdnadshavare ska få samma och korrekt information finns en presentation om svenska skolssystemet och hur skolan funkar i Stockholm som ni kan använda. Presentationen används förslagsvis på ett föräldra möte. 

Tänk på att vårdnadshavare kan behöva tolk som skolan ska boka. 

PowerPoint-presentation om det svenska skolsystemet

Får du problem med att ladda ner presentationen kan du mejla kristina.ansaldo@stockholm.se 

Folder för nyanlända föräldrar

Foldern innehåller information som nyanlända vårdnadshavare behöver veta om svenska skolssystemet och hur det fungerar i Stockholms kommunala skolor.

Foldern innehåller information om:

 • Den svenska skolans värdegrund.
 • Om kommunala och fristående skolor.
 • Skolplacering och SL-kort.
 • Att skola och skollunch är kostnadsfritt.
 • Undervisningsmaterial och idrottskläder.
 • Skillnaden mellan förberedelseklass och direktplacering.
 • Gymnasieskolan.
 • Studiehandledning och modersmålsundervisning.
 • Studie- och yrkesvägledning.
 • Samarbete förälder och skola och utvecklingssamtal.
 • Rätt till tolk.
 • Skolans kunskapssyn.
 • Uppdelningen mellan skolans och förälderns ansvar.
 • Närvaro och sjukdom.

Här hittar du foldern i digitalform (som pdf), vill du ha foldern som fysiskt kan du kontakta Start Stockholm och be dem några exemplar till din skola.

Informationsfolder på svenska

Informationsfolder på engelska 

Informationsfolder på arabiska

Informationsfolder på dari 

Informationsfolder på somaliska 

Kontakt

Om du har frågor om materialet och hur det ska användas kan du kontakta Kristina Ansaldo som är samordnare för nyanlända elevers lärande på grundskoleavdelningen. 

E-post: kristina.ansaldo@stockholm.se

Telefon: 08-508 330 87

Senast uppdaterad 21 september 2018