Kunskap och forskning

  •  

Nyanlända och lärande

En forskningsöversikt från Vetenskapsrådet om nyanlända elever i den svenska skolan. Det övergripande målet är att presentera och diskutera aktuell forskning om nyanlända och deras lärande. Översikten har tagits fram av docent Nihad Bunar, sociolog vid Stockholms universitet.

Länk till Vetenskapsrådets rapport Nyanlända och lärande.

Nyanlända elever – en kunskapsöversikt

Litteracitet och Flerspråkighet på FoU-enheten har sammanfattat forskning, utvärderingar och myndighetsrapporter som rör utbildningen av nyanlända elever. Kunskapsöversikten finns som pdf för att ladda ner eller skriva ut.

Avhandling av Mirjam Hagström

Raka spår, sidospår stopp: Vägen genom gymnasieskolans språkintroduktion som ung och ny i Sverige.

Filmad intervju med Monica Axelsson och nyanlända elever (8 min)

Intervju med Monica Axelsson, professor i tvåspråkighet och svenska som andraspråk vid Stockholms universitet. 

Filmad intervju med Monica Axelsson (58 min)

Intervju med Monica Axelsson, professor i professor i tvåspråkighet och svenska som andraspråk vid Stockholms universitet, som berättar om det nyligen avslutade forskningsprojektet ”Nyanlända och lärande”.

Filmat seminarium med Astrid Schlytter - om hedersvåld

Astrid Schlytter är docent i rättssociologi och forskare vid Stockholms universitet. Stockholm den 15 april 2016.

Filmat seminarium med Tore Otterup - om nyanländas lärande språk- och kunskapsutveckling 

Tore Otterrup är fil dr och före detta universitetslektor i svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet.  Stockholm den 9 maj 2016.

”De nyanlända eleverna är experter på sin egen situation”

Eva Skowronski, migrationsvetare och forskare, berättar om sin avhandling om nyanlända ungdomars första möte med svensk skola och deras möjligheter att bli inkluderade i den sociala gemenskapen. Innehåller länk till avhandlingen.

Direktintegrerade elever behöver mer stöttning

Intervju med Jenny Uddling om hennes studie om direktintegrerade elevers möjligheter att få stöd i ämnesundervisningen i Borås stad. Innehåller länk till hela uppsatsen.

”Vägledare och lärare måste samarbeta kring nyanlända elever”

Åsa Sundelin har doktorerat på Stockholms universitet med en avhandling om studie- och yrkesvägledning för nyanlända elever . I studien intervjuar hon fem vägledare och fem elever och undersöker hur vägledningssamtalet går till och vilka framtidsbilder som skapas hos eleverna. Läs Åsa Sundelins doktorsavhandling ”Att skapa framtid – En analys av interaktionen i studie - och yrkesvägledande samtal med unga i migration” 

"Därför är läroboken så svår att förstå"

Lotta Olvegård har forskat om vad som gör lärobokstexter i historia svåra att förstå för andraspråkselever. Hon är lärare i svenska som andraspråk och har arbetat i grundskolan, vuxenutbildningen och som utlandslektor i svenska. Idag är hon universitetslektor och delar sin arbetstid mellan Göteborgs och Stockholms universitet. Läs intervjun och hennes avhandling ”Herrevälde. Är det bara killar eller? Andraspråksläsare möter lärobokstexter i historia för gymnasieskolan”.

Senast uppdaterad 17 januari 2019