”När vi dansar talar vi samma språk”

  •  

– Det är tydligt att våra elever, som kommer från många olika delar av världen, brister i sin kommunikation med varandra. Men när vi dansar talar vi samma språk och dans ger en enorm glädje, säger Alexandra Ljungkvist Sjölin, lärare på Sprint-gymnasiet, som nu fört in estetiskt lärande i undervisningen.

Till Sprint-gymnasiet i Liljeholmen kommer elever från hela världen. Inte mindre än ett 50-tal olika modersmål talas på skolan. Eleverna har också vitt skilda bakgrunder; några har flytt från en konflikt, andra är anhöriginvandrare och några har flyttat för att deras föräldrar fått jobb i Sverige.

Sprint står för språkintroduktion. I huvudsak bedrivs undervisning i svenska som andraspråk. Skolans övergripande målsättning är att skapa förutsättningar för en individuellt anpassad undervisning till innehåll, sätt och studietakt.

När elever med så många olika modersmål samlas är det inte alltid lätt att kommunicera med varandra. Tur att det då finns andra språk att ta till som nyanländ till Sverige, till exempel kroppsspråk och dans.

– Dans finns i alla kulturer och är ett ursprungligt språk som alltid har funnits, säger läraren Alexandra Ljungkvist Sjölin.

Mer estetiskt lärande i undervisningen

Hon och kollegorna försöker nu få in mer estetiskt lärande i undervisningen, som dans och konst.

När Pedagog Stockholm hälsar på under en förmiddag hålls en workshop i Liljeholmshallen bredvid skolan.

En dans- och cirkusgrupp från norska FK Youth Exchange har bjudits in för att dansa med och för eleverna. Gruppens medlemmar kommer från Kenya och Mosambique. Deras besök i Stockholm ledas av Lina Jungergård, cirkuslärare i Norge.

Deras besök väcker stort engagemang och intresse hos eleverna på Sprint-gymnasiet som tillsammans dansar bland annat marrabenta, som är nationaldans i Mosambique, samt hiphop.

"Breakdance är bäst"

Marrabenta är något som eleven Evi tidigare dansat i sitt hemland Mosambique, även om han helst dansar breakdance.

– Breakdance är bäst, jag har dansat breakdance sedan jag var liten pojke, säger han.

Programmet innehåller också en konstfull dansuppvisning som följs av eleverna med stort intresse och fullt fokus.

Det estetiska lärandet består också av ett konstprojekt. Eleverna besöker konstnärer på Skeppsholmen för att få inspiration. Det hela kommer att resultera i konstverk som kommer att ställas ut på Moderna museet.

Konstverken kommer också att visas upp under en kulturafton, som drivs av eleverna själva, i anslutning till skolavslutningen i juni.

Birgitta Wiberg
birgitta.wiberg@extern.stockholm.se

Senast uppdaterad 4 april 2017