NySTART Stockholm hjälper nyanlända ungdomar fullfölja sina gymnasiestudier

  •  

NySTART Stockholm cover foto

Projektet NySTART stödjer nyanlända ungdomar med bristfällig skolbakgrund under deras första år på språkintroduktionsprogrammet på gymnasiet i Stockholms stad.

Ungdomar som deltar i projektet erbjuds en individuell handlingsplan med stöd och olika insatser under ett års tid. Deltagarna får stöd kring skola, hälsa, integration/etablering och språkutveckling med målet att motivera och stärka dem till större egenmakt.

I stödet ingår:

  • Individuella samtal med en egen coach för stöd kring skola och fritid.
  • Samtal med en studie- och yrkesvägledare om mål och studier.
  • Samtal med en beteendevetare om psykosocialt mående.
  • Kontakter med föreningar inom kultur och idrott.
  • Samhällsinformation och studiebesök i grupp och enskilt.

Skolsamarbeten

NySTART ska komplettera skolan och stödja eleven i att klara sina gymnasiestudier. Tillsammans med elevhälsan på deltagande skolor kommer personal från NySTART Stockholm arbeta främjande och förebyggande för deltagande ungdomars etablering och integration i samhället.

Under projektet kommer projektet inledningsvis att samarbeta med:

  • Globala gymnasiet
  • Skärholmens gymnasium
  • Spånga gymnasium
  • S:t Eriks gymnasium

De individuella handlingsplanerna bygger vidare på elevernas befintliga studieplaneringar på skolan. Aktiviteter inom exempelvis kultur eller idrott sker utanför skoltid men i dialog med berörd personal på skolan.

Samarbetet med skolorna innebär inte några extra arbetsuppgifter för skolorna och dess personal.

Utvecklande av långsiktiga metoder

Projektet NySTART Stockholm finansieras av Europeiska socialfonden och pågår fram till 2020. Syftet är att ta fram långsiktiga metoder för att stödja nyanlända ungdomar till en gymnasieexamen.

Projektet har ett extra fokus på att arbeta utifrån ett jämställdhetsperspektiv och ska vara extra tillgänglig för unga tjejer.

Kontakt

Om du har frågor om projektet eller har en ungdom på din skola som skulle behöva stöd från NySTART Stockholm kan du kontakta projektets medarbetare på NySTART@stockholm.se

Senast uppdaterad 13 november 2018