Så ska mottagandet av nyanlända bli likvärdigt

  •  

Mona Tolf är grundskolechef i Stockholms stad. Foto: Annebritt UllénMona Tolf är grundskolechef i Stockholms stad med ansvar för bland annat måluppfyllelsen för nyanlända elever. Foto: Annebritt Ullén

Stockholms stad har gemensamma rutiner för mottagandet av nyanlända elever i alla kommunala grundskolor. Målet är att mottagandet ska ha samma höga kvalitet i hela staden.

Pedagog Stockholm har i samarbete med FoU-enhetens Litteracitet och flerspråkighet tagit fram stödmaterial till skolledare och lärare.

Mottagandet av nyanlända elever ska ha hög kvalitet och vara likvärdigt i hela staden. Med utgångspunkt i en gedigen kunskapskartläggning ska såväl elever som undervisande lärare ges de bästa förutsättningar för att gemensamt arbeta mot kunskapsmålen.
– Det ska inte vara någon skillnad beroende på vilken skola man går i. Som nyanländ elev ska man få ett mottagande där man kommer till sin rätt och får fortsätta sina studier, så att man får verktyg för att studera och leva i vårt svenska samhälle, säger grundskolechef Mona Tolf.

– Stockholms stads kommunala skolor ska vara den bästa skolan för varje elev. Det gäller för alla och är ingen skillnad för nyanlända elever. Det handlar om att se och ta tillvara på den enskilda elevens förutsättningar och samtidigt ge det stöd eleven behöver, sammanfattar grundskolechef Mona Tolf.

Processbeskrivning - checklista för mottagande och undervisning

Processbeskrivningen rör mottagande, introduktion, undervisning, uppföljning och utvärdering. Den beskriver bland annat vad som ska tas upp i det första samtalet med elever och vårdnadshavare, hur kunskapskartläggningen ska se ut och vilka former av särskilt stöd eleverna har rätt till, som studiehandledning på modersmålet och särskild undervisningsgrupp. Dessutom betonas att uppföljning och utvärdering ska ske både på individnivå och av hela skolans organisation kring nyanlända elever. 

Stödmaterial på Pedagog Stockholm

Pedagog Stockholms sida om nyanlända ska fungera som ett stöd för skolledare och lärare. Stödmaterialet består av filmer, intervjuer samt dokument från olika verksamheter och handlar bland annat om aktuell forskning, kunskapsskanning inför skolstarten, hur mottagandet av nyanlända elever organiseras på olika skolor och hur olika personer arbetar med nyanlända elever, till exempel skolledare och skolbibliotekarier.

Litteracitet och flerspråkighet har tagit fram en kunskapsöversikt som sammanfattar aktuell forskning, utvärderingar och myndighetsrapporter om nyanlända elever.

Kontakt

För mer information mejla till Litteracitet och flerspråkighet.

Ta del av Stockholms stads rutiner för mottagandet och utbildning av nyanlända elever.

Annelie Drewsen

Senast uppdaterad 17 januari 2019