Stärkt samverkan mellan skola och nyanlända föräldrar

  •  

Bättre start för nyanländaSTART Stockholm förbättrar förutsättningarna för nyanlända elever inför skolstart. Foto: Ulrica Zwenger

Forskning visar att många föräldrar till nyanlända elever upplever sig isolerade, exkluderade och förminskade i mötet med skolpersonal. För att möta dem har utbildningsförvaltningen tagit fram ett bildspel som skolan kan använda på ett föräldramöte eller välkomstmöte. I bildspelet ges information om skolan och det finns diskussionsfrågor om hur skolan fungerar.

Många föräldrar har inte kunskap om hur den svenska skolan fungerar och vad som förväntas av dem som föräldrar eller av deras barn som elever. Hur man ser på kunskap skiljer sig i olika skolsystem och skolans uppdrag skiljer sig mellan olika läder. Att inte förstå skolsystemet kan medföra att man som förälder kan känna sig isolerad, exkluderad och förminskad i mötet med skolpersonal.

Innehållet i presentationsmaterialet får stöd i professor Nihad Bunars forskning kring skola och föräldrasamverkan. Hans slutsatser visar att respektfullt bemötande och tillgång till information och kommunikation är viktigt för att nyanlända föräldrar ska känna sig inkluderade i sina barns skolgång.

Att vara ny i ett nytt land innebär många nya möten. Från forskning och erfarenhet vet man att för att ta in och förstå information om något man inte har förförståelse för så bör man få informationen flera gånger och på olika sätt.

Information till nyanlända föräldrar

Bildspelet innehåller 27 bilder med information till nyanlända vårdnadshavare om hur grundskolan fungerar.

– Texten är generellt skriven för Stockholm stads grundskolor. För att skapa delaktighet finns frågor som ingång till samtal mellan vårdnadshavare och skola, säger Kristina Ansaldo samordnare för nyanlända elevers lärande på grundskoleavdelningen som också varit med och tagit fram presentationen.

Välj fokus utifrån den egna skolan

Den som ska hålla presentationen behöver inte visa alla bilder utan gör ett urval av det som är relevant för skolan. Det är även viktigt att tänka på att använda sig av ett språk som vårdnadshavarna förstår. Vissa föräldrar kan behöva en tolk. Om föräldragruppen har samma språk är det en fördel om presentationen hålls av en modersmålslärare. För att främja förståelsen är det är viktigt att det finns möjlighet att diskutera och ställa frågor i samband med mötet.

– Det är oerhört värdefullt för föräldrarna att mycket tid avsätts för diskussion i grupper. Genom att diskutera likheter och skillnader mellan olika skolsystem och få ställa sina frågor skapas en delaktighet hos föräldrarna, säger Kristina.

Du hittar presentationen och foldern under Stödmaterial från Stockholms stad.

Senast uppdaterad 7 juni 2018