START Stockholm

  •  

Bättre start för nyanländaSTART Stockholm förbättrar förutsättningarna för nyanlända elever inför skolstart. Foto: Ulrica Zwenger

Till START Stockholm vänder sig alla nyanlända elever för skolplacering, en inledande bedömning och hälsokontroll.

START Stockholm organiseras i tre delar:

  • Mottagning
  • Inledande bedömning
  • Hälsokontroll.

Mottagning

Till mottagningen kommer eleven tillsammans med vårdnadshavare för skolplacering och information om det svenska skolsystemet och det fria skolvalet.

En film om mottagandet på Start Stockholm. 

https://www.youtube.com/watch?v=lLv-pjgjQAI

Inledande bedömning 

När eleven blivit skolplacerad genomförs en inledande bedömning av en pedagog. Eleven får också information om den svenska skolan. Syftet med den inledande bedömningen är att de kunskaper och erfarenheter som eleverna har med sig när de kommer hit till Sverige ska tillvaratas och byggas vidare på. Vårdnadshavaren träffar samtidigt en handläggare och får berätta om elevens eventuella skolbakgrund samt får information om hur svensk skola ser på kunskap och om rättigheter och skyldigheter i skolan.

En film om den inledande bedömningen. 

https://www.youtube.com/watch?v=WeLLyOI6mKQ

Hälsokontroll 

Eleven möter också en skolsköterska för en första hälsokontroll.

En film om hälsokontrollen. 

https://www.youtube.com/watch?v=CuD_37w3ngU

Undantag

De elever som redan gjort en inledande bedömning, eller som har gått längre än två månader i svensk skola får en skolplacering utan att möta kartläggningsdelen och göra en hälsokontroll.

Besök Start Stockholm

Besöksadress: Hornsgatan 124, plan 4.
Närmsta tunnelbanestation är Zinkensdamm eller Hornstull. 

Öppettider för elever i grundskolan:
Måndag 08:30 – 12:00, 13:00 – 15:30
Tisdag 08:30 – 12:00, 13:00 – 15:00
Onsdag 08:30 – 12:00, 13:00 – 15:30
Torsdag 08.30 – 12:oo, 13:00 – 15:00
Fredag 08:30 – 12:00, 13:00 – 15:00

Öppetider för elever i gymnasiet:

Måndag 13:30 - 15:30  OBS: inga drop-in-tider 18 mars.
Fredag 13:30 - 15:00

Kontaktuppgifter

START Stockholm – mottagning
E-post: START-mottagning@stockholm.se
Telefon: 08 – 508 33 500

START Stockholm – kartläggning
E-post: START-kartlaggning@stockholm.se
Telefon: 08-508 33 758

START Stockholm - hälsobesök
E-post: START-halsobesok@stockholm.se
Telefon: 08-508 33 944

START Stockholm – gymnasiet
E-post: START-gymnasiet@stockholm.se
Telefon: 08-508 32 810
Telefontid måndag, onsdag och fredag 09:00 - 11:00

Enhetschef
Liz Berg
E-post: liz.berg@stockholm.se
Telefon: 08-508 32 505

Biträdande enhetschef
Cecilia Höglund
E-post: cecilia.hoglund@stockholm.se
Telefon: 08-508 33 207

Samordnare
Mikaela Flygge
E-post: mikaela.flygge@stockholm.se
Telefon: 08-508 33 205

Skolsköterska
Minoo Mozayeni
E-post: minoo.mozayeni@stockholm.se
Telefon: 08-508 33 944

Skolsköterska
Karin Moricz Karlsson
E-post: karlsson.karin.moricz@stockholm.se
Telefon: 08-508 33 659

Kurator
Nora Omerdin
E-post: nora.omerdin@stockholm.se
Telefon: 08-508 33 651

Senast uppdaterad 14 februari 2019