START Stockholm

  •  

Bättre start för nyanländaEtt möte på start Stockholm förbättrar förutsättningarna för nyanlända elever inför skolstart. Foto: Ulrica Zwenger

Till START Stockholm vänder sig alla nyanlända elever för skolplacering, kartläggning och hälsokontroll.

START Stockholm organiseras i två delar, Mottagning och Kartläggning. Till mottagningen kommer eleven, enskilt eller tillsammans med vårdnadshavare, för skolplacering och information om det svenska skolsystemet och det fria skolvalet.

Elever som redan kartlagts eller gått längre än två månader i svensk skola får en skolplacering utan att möta kartläggningen.

När eleven blivit skolplacerad genomförs en kunskapskartläggning av en pedagog och vårdnadshavare träffar en handläggare som tar reda på vårdnadshavarnas kunskaper kring barnens tidigare skolgång samt informerar hur svensk skola ser på kunskap och om rättigheter och skyldigheter i skolan. Eleven möter också en skolsköterska för en första hälsokontroll.

Kontakt

Besöksadress: Tensta Gymnasium, Hagstråket 11, 163 63 Spånga. Ingång A3
Närmaste tunnelbanestation är Tensta. 

Öppettider:
Måndag–torsdag 8:30 – 15:30
Fredag: 8:30 – 15:00

START Stockholm – mottagning
E-post: START-mottagning@stockholm.se
Telefon: 08 – 508 33 500

START Stockholm – kartläggning
E-post: START-kartlaggning@stockholm.se
Telefon: 08 – 508 33 160

Senast uppdaterad 18 maj 2017