START Stockholm - Pedagog Stockholm

START Stockholm

  •  

Bättre start för nyanländaSTART Stockholm förbättrar förutsättningarna för nyanlända elever inför skolstart. Foto: Ulrica Zwenger

Till START Stockholm vänder sig alla nyanlända elever för skolplacering, en inledande bedömning och hälsokontroll.

START Stockholm organiseras i tre delar:

  • Mottagning
  • Inledande bedömning
  • Hälsokontroll.

Ta del av Start Stockholms arbetsgång för mottagandet av nyanlända elever. 

Mottagning

Till mottagningen kommer eleven tillsammans med vårdnadshavare för skolplacering och information om det svenska skolsystemet och det fria skolvalet.

En film om mottagandet på Start Stockholm. 

https://www.youtube.com/watch?v=lLv-pjgjQAI

Inledande bedömning 

När eleven blivit skolplacerad genomförs en inledande bedömning av en pedagog. Eleven får också information om den svenska skolan. Syftet med den inledande bedömningen är att de kunskaper och erfarenheter som eleverna har med sig när de kommer hit till Sverige ska tillvaratas och byggas vidare på. Vårdnadshavaren träffar samtidigt en handläggare och får berätta om elevens eventuella skolbakgrund samt får information om hur svensk skola ser på kunskap och om rättigheter och skyldigheter i skolan.

En film om den inledande bedömningen. 

https://www.youtube.com/watch?v=WeLLyOI6mKQ

Hälsokontroll 

Eleven möter också en skolsköterska för en första hälsokontroll.

En film om hälsokontrollen. 

https://www.youtube.com/watch?v=CuD_37w3ngU

Undantag

De elever som redan gjort en inledande bedömning, eller som har gått längre än två månader i svensk skola får en skolplacering utan att möta kartläggningsdelen och göra en hälsokontroll.

Kontakt

Besöksadress: Hornsgatan 124, Södermalm.
Närmsta tunnelbanestation är Zinkensdamm eller Hornstull. 

Öppettider:

Måndag 08:30 – 15:30
Tisdag 08:30 – 15:00
Onsdag 08:30 – 15:30
Torsdag 08.30 – 15:00
Fredag 08:30 – 15:00

START Stockholm – mottagning
E-post: START-mottagning@stockholm.se
Telefon: 08 – 508 33 500

START Stockholm – kartläggning
E-post: START-kartlaggning@stockholm.se
Telefon: 08-508 33 758/08-508 33 479 

Enhetschef
Liz Berg
E-post: liz.berg@stockholm.se
Telefon: 08-508 32 505

Skolsköterska
Minoo Mozayeni
E-post: minoo.mozayeni@stockholm.se
Telefon: 08-508 33 944

Skolsköterska
Karin Moricz Karlsson
E-post: karlsson.karin.moricz@stockholm.se
Telefon: 08-508 33 659

Kurator
Nora Omerdin
E-post: nora.omerdin@stockholm.se
Telefon: 08-508 33 651

Specialpedagog
Ulrika Jansson
E-post: ulrika.b.jansson@stockholm.se
Telefon: 08-508 334 79

Senast uppdaterad 3 maj 2018