Stödmaterial från Skolverket

 •  

Nyanländas skolgång

Skolverket har samlat all information om nyanländas skolgång i grund- och gymnasieskolan under fyra huvudrubriker.

Skolverket (annan webbplats)

1. Mottagande av nyanlända elever, med bland annat information om:

 • Kartläggning och placering i grundskolan
 • Individuell studieplan för grundskolans senare år
 • Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever

Skolverket (annan webbplats) 

2. Organisera undervisningen för nyanlända elever

 • Studiehandledning och modersmålsundervisning en förutsättning för flerspråkiga elever
 • Framgångsfaktorer organisering av undervisning
 • Bygga relationer med vårdnadshavare

Skolverket  (annan webbplats)

3. Nyanlända i gymnasieskolan

 • Så styrs introduktionsprogrammen
 • Att utforma en hållbar utbildning
 • Plan för utbildning
 • Inledande och fortlöpande bedömning
 • Individuella studieplaner
 • Betygsättning på språkintroduktion
 • Ensamkommande
 • Elever som är papperslösa – rätt till en likvärdig utbildning

Skolverket (annan webbplats)

4. Samordnare för nyanlända elevers lärande

 • Insatslista som rör nyanländas lärande

Insatslistan är en sammanställning av de utbildningar, insatser och material som Skolverket erbjuder och kan användas i arbetet med nyanlända och flerspråkiga elevers lärande.

Innehållet är sorterat efter de nationella skolutvecklingsprogrammen.

Skolverket (annan webbplats)

Bedömningsstöd Bygga svenska

Bygga svenska är ett bedömningsstöd för dig som undervisar nyanlända elever. Materialet hjälper dig att följa nyanlända elevers språkutveckling i grundskolan och i gymnasieskolans introduktionsprogram.

Bygga svenska (annan webbplats)

Bedömningsportalen

Skolverkets bedömningsstöd och kartläggningsmaterial för att kartlägga nyanlända elevers kunskaper samt en webbkurs i fyra moduler för lärare, rektorer och studiehandledare.

Bedömningsportalen (annan webbplats)

Läroplaner, ämnesplaner och kursplaner

Undervisningen i skolan, förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och vuxenutbildningen styrs av bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Det finns även allmänna råd som stöd för verksamheternas arbete att leva upp till bestämmelserna.

Skolverket (annan webbplats)

Läslyftet

Fortbildning för skolans personal. Moduler för Nyanländas lärande.

 • Grundläggande litteracitet för nyanlända elever
 • Nyanländas språkutveckling
 • Språk- och kunskapsutvecklande ämnesundervisning för nyanlända elever den första tiden
 • Tolka och skriva text

Lärportalen (annan webbplats)

Stöd för skolutveckling kring nyanlända och flerspråkiga elevers lärande

Här är en sammanställning av de utbildningar, insatser och material som Skolverket erbjuder som kan användas i arbetet med nyanlända och flerspråkiga elevers lärande. Listan bygger främst på de behov som kommit fram i de utvecklingsplaner som huvudmän och samordnare formulerat utifrån sitt systematiska kvalitetsarbete.

Innehållet är sorterat efter de nationella skolutvecklingsprogrammen.

Skolverkets insatslista februari 2019 (pdf)

Flerspråkighet som resurs i förskola och skola

Språk- och kunskapsutveckling hänger ihop och därför är frågor om språk viktiga för alla lärare. Materialet Flerspråkighet som resurs ger dig insikt och kunskap om hur du kan ta tillvara flerspråkiga elevers alla språkliga resurser.

Flerspråkighet som resurs (annan webbplats)

Papperslösa barn i skolan

Skolverkets stödmaterial till skolor och huvudmän.

Skolverket (annan webbplats)

Senast uppdaterad 23 augusti 2019