Kunskap och inspiration i arbetet med nyanlända elever

  •  

Mottagande av nyanlända elever

Så ska mottagandet av nyanlända elever bli likvärdigt

Intervju med Mona Tolf, grundskolechef i Stockholms stad, om rutiner för mottagande av nyanlända elever. Innehåller länkar till rutinerna samt processbeskrivning för organisationen av mottagande och utbildning av nyanlända elever. 

Undervisning och lärande

Språken är en tillgång

Susanna Franzén och Lina Pilo, lärare på Ross Tensta gymnasium, diskuterar med eleverna Hussam, Abir och Qamar hur modersmålet kan vara en tillgång i skolarbetet.

”Ett bemannat skolbibliotek är en sorts läxhjälp”
Intervju med Cilla Dalén, skolbibliotekarie på Hjulsta grundskola, om vilket stöd skolbiblioteket kan erbjuda nyanlända elever.

Uppföljning och utvärdering

Rapporten om nyanländas kunskapsutveckling
Grundskoleutvärderarna Viktor Engström och Gunnel Eriksson har följt mottagandet av nyanlända elever. I rapporten delar med sig av erfarenheter från tidigare uppföljning.

Viktigt att tänka på vid skolstarten för nyanlända elever
Uppföljningsenhetens förslag på åtgärder som kan bidra till en bättre skolstart för nyanlända elever.

Utanförskolan som blev en kunskapsskola
En utblick mot Landskrona kommun och Dammhagskolan som lät undervisnings- och uppföljningsmodeller för nyanlända elever ligga till grund för hela skolans utveckling. Intervju med rektor Lena Andersson. Innehåller länkar till rapporter från utvecklingsprojekten som beskrivs.

Krisstöd i mottagandet av nyanlända barn och ungdomar

Psykologenheten på Utbildningsförvaltningen har tagit fram ett stöd för bemötande i krissituation som en del av Stockholms stad arbete med att ta emot nyanlända. Innehållet i bygger huvudsakligen på information hämtad från boken ”Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser. Att stärka människans motståndskraft. Författare; Sara Hedrenius och Sara Johansson, Förlag; Natur och Kultur 2013.

Ta del av Skolans roll som krisstöd i mottagandet av nyanlända barn och ungdomar.

Senast uppdaterad 7 november 2017