Kunskap och inspiration i arbetet med nyanlända elever

  •  

I samband med att Stockholms stads kommunala grundskolor inför nya rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever har Pedagog Stockholm i samarbete med Språkforskningsinstitutet tagit fram stödmaterial för skolledare och lärare.

Materialet består av artiklar, filmer och dokument och är tänkt att erbjuda inspiration och praktiskt stöd i implementeringen av rutinerna. Allt material finns på Pedagog Stockholm. På den här sidan hittar du länkar till alla delar av materialet.

Information om rutinerna och checklista

Så ska mottagandet av nyanlända elever bli likvärdigt
Intervju med Mona Tolf, grundskolechef i Stockholms stad, om de nya rutinerna för mottagande av nyanlända elever. Innehåller länkar till rutinerna samt checklistan för organisationen av mottagande och utbildning av nyanlända elever. 

Kunskap och forskning

Nyanlända elever – en kunskapsöversikt
Språkforskningsinstitutet har sammanfattat forskning, utvärderingar och myndighetsrapporter som rör utbildningen av nyanlända elever. Kunskapsöversikten finns som pdf för att ladda ner eller skriva ut.

Filmad intervju med Monica Axelsson och nyanlända elever (8 min)
Intervju med Monica Axelsson, professor i tvåspråkighet och svenska som andraspråk vid Stockholms universitet,  samt eleverna Haji och Alimar från Ross Tensta gymnasium.

Filmad intervju med Monica Axelsson (58 min) 
Intervju med Monica Axelsson, professor i professor i tvåspråkighet och svenska som andraspråk vid Stockholms universitet, som berättar om det nyligen avslutade forskningsprojektet ”Nyanlända och lärande”.

”De nyanlända eleverna är experter på sin egen situation”
Eva Skowronski, migrationsvetare och forskare, berättar om sin avhandling om nyanlända ungdomars första möte med svensk skola och deras möjligheter att bli inkluderade i den sociala gemenskapen. Innehåller länk till avhandlingen.

Direktintegrerade elever behöver mer stöttning
Intervju med Jenny Uddling om hennes studie om direktintegrerade elevers möjligheter att få stöd i ämnesundervisningen i Borås stad. Innehåller länk till hela uppsatsen.

Mottagande och introduktion

Klarspråk är positivt för mötet med vårdnadshavare
Intervju med Fanny Rosenblad, projektledare på Start Järva, om hur det första mötet med nyanlända elever och deras vårdnadshavare går till. Innehåller även länkar till dokument som används under mötena med elever och vårdnadshavare.

Skanningen visar nyanlända elevers styrkor
Eva Axelsson, lärare på Akalla grundskola, berättar hur Start Järvas kunskapsskanning används som utgångspunkt för undervisningen på skolan. Innehåller länk till en anonymiserad elevrapport från Start Järva.

”Förberedelseklassen är en tillgång för hela skolan”
Annika Hedås Falk, rektor på Sofia skola, berättar varför hon tycker det är viktigt att nyanlända elever går i hennes skola.

Undervisning och lärande

Vägen från förberedelseklass till slutbetyg
Lotta Ahlström, lärare på Bagarmossens skola, beskriver hur skolgången för nyanlända elever ser ut från dag ett till avslutningen i nian. Innehåller även länkar till dokument som används vid mottagandet.

Språken är en tillgång
Susanna Franzén och Lina Pilo, lärare på Ross Tensta gymnasium, diskuterar med eleverna Hussam, Abir och Qamar hur modersmålet kan vara en tillgång i skolarbetet.

”Ett bemannat skolbibliotek är en sorts läxhjälp”
Intervju med Cilla Dalén, skolbibliotekarie på Hjulsta grundskola, om vilket stöd skolbiblioteket kan erbjuda nyanlända elever.

Uppföljning och utvärdering

De följer nyanländas kunskapsutveckling
Grundskoleutvärderarna Viktor Engström och Gunnel Eriksson berättar om hur de nya rutinerna för mottagandet av nyanlända elever kommer att följas upp samt delar med sig av erfarenheter från tidigare uppföljning.

Viktigt att tänka på vid skolstarten för nyanlända elever
Uppföljningsenhetens förslag på åtgärder som kan bidra till en bättre skolstart för nyanlända elever.

Utanförskolan som blev en kunskapsskola
En utblick mot Landskrona kommun och Dammhagskolan som lät undervisnings- och uppföljningsmodeller för nyanlända elever ligga till grund för hela skolans utveckling. Intervju med rektor Lena Andersson. Innehåller länkar till rapporter från utvecklingsprojekten som beskrivs.

Man måste inte vara superhjälte för att undervisa nyanlända elever
Blogginlägg från Skolinspektionens dag i Stockholm den 26 november 2014 om den granskning av undervisningen för nyanlända elever som gjordes 2014. Innehåller länkar till granskningen samt stödmaterial från Skolverket.

Skolans roll som krisstöd i mottagandet av nyanlända barn och ungdomar

Psykologenheten på Utbildningsförvaltningen har tagit fram ett stöd för bemötande i krissituation som en del av Stockholms stad arbete med att ta emot nyanlända. Innehållet i bygger huvudsakligen på information hämtad från boken ”Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser. Att stärka människans motståndskraft. Författare; Sara Hedrenius och Sara Johansson, Förlag; Natur och Kultur 2013.

Ta del av Skolans roll som krisstöd i mottagandet av nyanlända barn och ungdomar.

Senast uppdaterad 18 juli 2017