Stödmaterial från övriga organisationer och myndigheter

  •  

Nyanlända och lärande

En forskningsöversikt från Vetenskapsrådet om nyanlända elever i den svenska skolan. Det övergripande målet är att presentera och diskutera aktuell forskning om nyanlända och deras lärande. Översikten har tagits fram av docent Nihad Bunar, sociolog vid Stockholms universitet.

Länk till Vetenskapsrådets rapport Nyanlända och lärande.

Skolinspektionens granskning av undervisning av nyanlända elever

Skolinspektionen har följt undervisningen för nyanlända elever i 10 skolor. Granskningen visar att det är viktigt att kartlägga varje elevs kunskaper och att anpassa undervisningen efter resultatet. Det är också viktigt med en gemensam strategi på skolan för att ge de nyanlända en så bra start som möjligt.

Länk till Skolinspektionens granskning.

Länstyrelsen - nyanlända och integration

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända. Detta sker på nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.

Länk till Länsstyrelsen

Nationellt centrum för svenska som andraspråkandrasprak

Flerspråkighet, språkutveckling och skolframgång. Har din förskola eller skola behov av kompetensutveckling? Kontakta Nationellt centrum för svenska som andra språk.

Länk till Nationellt centrum

Nyanlända elever

Det spelar stor roll hur skolan tar emot en nyanländ elev, hur väl man sätter sig in i vilka kunskaper eleven har och hur väl man lyckas anpassa undervisningen efter varje elevs enskilda behov.

Länk till Skolinspektionen

Styrdokument svenska som andraspråk

Nationellt centrum har sammanställt och gjort direktlänkar dels till övergripande generella styrdokument, dels till styrdokument gällande svenska som andraspråk. 

Länk till Nationellt centrum

Senast uppdaterad 4 januari 2018