Stödmaterial från myndigheter och övriga organisationer

  •  

Skolinspektionen: Nyanländ och asylsökande elever 

När det gäller utbildning för nyanlända elever finns särskilda utmaningar och möjligheter. Här hittar du samlad information om detta. Bland annat har Skolinspektionen gjort ett flertal granskningar och webbinarier om nyanlända elever, samt reflektionsmaterial. Webbsidorna riktar sig till dig som är huvudman, finns i skolans ledning eller undervisar nyanlända elever.

Skolinspektionen (annan webbplats)

Länstyrelsen - nyanlända och integration

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända. Detta sker på nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.

Länsstyrelsen (annan webbplats)

Nationellt centrum för svenska som andraspråkandrasprak

Flerspråkighet, språkutveckling och skolframgång. Har din förskola eller skola behov av kompetensutveckling? Kontakta Nationellt centrum för svenska som andra språk.

Nationellt centrum (annan webbplats)

Migrationsverket

För asylsökande barn.
De här sidorna är till för dig som är barn och som har kommit och sökt asyl (skydd) i Sverige. Sidorna kan även användas av dig som vill veta mer om vad asyl är och hur det går till att ansöka om asyl.

Migrationsverket (annan webbplats)

Uppehållstillstånd för gymnasiestudier
Du som är mellan 17 och 24 år, som har eller har haft uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, och som har påbörjat en utbildning på gymnasienivå, kan få uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier.

Migrationsverket (annan webbplats)

Rädda barnen

För barn som varit på flykt är Sverige en nystart, en plats för trygghet och hopp om framtiden. Vi på Rädda Barnen arbetar för att barn som flytt från krig och katastrofer ska få ett bra mottagande och bli inkluderade i vårt samhälle.

Rädda barnen (annan webbplats)

Röda korset

Röda Korset verkar för att ensamkommande barn och ungdomars rättigheter tillvaratas. Vi ger stöd i asyl- och familjeåterföreningsprocessen och efterforskar försvunna anhöriga. Utöver detta besöker vi boenden för ensamkommande barn och ungdomar, anordnar utflykter och ger läxstöd - allt för att underlätta den första tiden i Sverige.

Röda korset (annan webbplats)

Stadsmissionen

Baba – råd och stöd för ensamkommande barn

Baba vänder sig till dig som är under 21 år och som har kommit ensam till Sverige och som av olika anledningar står helt eller delvis utanför samhällets insatser.

Stadsmissionen (annan webbplats)

Barnrättsbyrån

Barnrättsbyrån kämpar för barn och unga – för att deras röster ska höras. Vi erbjuder stöd, råd och praktisk hjälp i frågor som rör deras rättigheter.

Barnrättsbyrån (annan webbplats)

Efter beviljat uppehållstillstånd: Vad händer sen?

Ett informationsmaterial för dig som fått uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier med stöd av 16f §, den så kallade ”nya gymnasielagen”.

Materialet är sammanställt och redigerat av Stockholms Stadsmission. Framtaget i samarbete med Barnrättsbyrån, Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, Rädda barnen, Röda korset och Skåne Stadsmission.

"Nya gymnasielagen" (pdf)

Senast uppdaterad 3 juli 2019