Stödmaterial från Stockholms stad

Ställ en fråga eller lämna kommentar

Ställ en fråga eller lämna en kommentar. Ange en epostadress om du vill ha svar på din fråga.

* = Obligatorisk uppgift

Ansvarig förvaltning
Utbildningsförvaltningen
08-508 330 00
Kontakt

  •  

Stockholms stads rutiner för mottagande och utbildning av nyanlända elever

Introduktionshandledning  - en samtalsguide för lärare i grundskolan (20180319).

Introduktionshandledning - en samtalsguide för lärare i gymnasieskolan (20181010).

Mottagande och placering av nyanlända elever i grundskolan från och med läsåret 2017/2018 (20180217) .

Tillägg 2017-03-08

Processbeskrivning för Stockholms stads mottagande och undervisning av nyanlända elever. Uppdaterad 170824.

Språkprofil - Underlag för antagning till språkintroduktion. 

Blankett Beslutsunderlag - Extra anpassningar för nyanlända elever.

Information om reglering när det gäller elever på språkintroduktion.

Intyg om gymnasiestudier och studieaktivitet.

Stöd i mötet med nyanlända föräldrar 

Bildspel till föräldramöte eller välkomstmöte (PDF-format)

(På grund av tekniska skäl är presentationen en pdf. Innan höstterminen ska vi ha en Powerpoint på plats). 

Folder om svenska skolsystemet till nyanlända vårdnadshavare. (PDF-format) 

Skolans roll som krisstöd i mottagandet av nyanlända barn och ungdomar

Psykologenheten på Utbildningsförvaltningen har tagit fram ett stöd för bemötande i krissituation som en del av Stockholms stad arbete med att ta emot nyanlända. Innehållet i bygger huvudsakligen på information hämtad från boken ”Krisstöd vid olyckor, katastrofer och svåra händelser. Att stärka människans motståndskraft. Författare; Sara Hedrenius och Sara Johansson, Förlag; Natur och Kultur 2013.

Ta del av Skolans roll som krisstöd i mottagandet av nyanlända barn och ungdomar.

Medioteket

Medioteket är en pedagogisk resurs för Stockholms kommunala skolor och förskolor. Erbjuder fortbildningar, stöd och rådgivning i ämnesutvecklingsfrågor, biblioteksservice, bild- och ljudmedia, tjänster och resurser i flera olika ämnesområden.

Länk till Medioteket

Språkcentrum

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad erbjuder stöd för modersmålsundervisning via Språkcentrum där rektor kan anlita modersmålslärare. Skolan kan anordna modersmålsundervisningen som språkval, som elevens val, inom ramen för skolans val eller utanför den garanterade undervisningstiden.

Länk till Språkcentrum

Webbmatte

Tjänsten webbmatte.se finns på åtta olika språk för årskurs 6–9 och på tre språk för gymnasieskolan. Här hittar du övningar, förklaringar och instruktionsfilmer – för dig som är elev, vårdnadshavare eller lärare.

Länk till Webbmatte

Senast uppdaterad 10 oktober 2018