Stockholms gamla observatorium öppnar för skola och allmänhet

  •  

I Stockholms gamla observatorium, som invigdes 1753, öppnar en inspirerande plats där elever, lärare och intresserad allmänhet möter astronomi, vetenskapshistoria och forskning. I den kulturhistoriskt unika miljön stimuleras barn och ungas nyfikenhet och lärande.

I Observatoriet öppnas åter ett museum med fokus på skola och lärarfortbildningar. Observatoriet blir även en mötesplats för skola och föreningar med verksamhet inom skola, lärarfortbildning, vetenskap eller astronomi. Allmänheten kommer på sikt också att kunna besöka Observatoriet med teleskopet och Observatoriemuséet.

Öppnar i januari 2019

Observatoriemuséet beräknas öppna i januari 2019 efter renovering och tillgänglighetsanpassningar. Vetenskapens hus driver muséet med aktiviteter för skolklasser. Gradvis under de kommande åren byggs verksam¬heten ut med sikte på att Observatoriet ska bli i en betydande plats för lärande i en fantastisk historisk miljö.

Vi står bakom

Vetenskapens hus (ett Science Education Centre inom naturvetenskap, teknik och matematik) ansvarar för Observatoriemuséet. Skolfastigheter i Stockholm AB äger, förval¬tar och förädlar fastigheten. Verksamheten i Observatoriet samordnas av Stockholms stads utbildningsförvaltning.

Vill du veta mer?

Kontakta Christer Blomkvist, utbildningsförvaltningen:

telefon: 08 508 33 689,

e-post: christer.blomkvist@stockholm.se

Staden i undervisningen

Senast uppdaterad 26 juli 2018