Allt du behöver på ett ställe

  •  Pedagog Stockholm – webbplatsen för och av lärare i Stockholm – lanserades april 2011. Här kan lärare på ett enkelt sätt bidra till och ta del av både ny kunskap och nya erfarenheter. Målet är att vara ett forum för givande möten och presentera intressanta och engagerande lärare i Stockholm.
 
På Pedagog Stockholm finns tips, inspiration, kunskap och det senaste om pedagogisk forskning. Kunskapsbanken är alla lärares gemensamma skolutvecklingsminne där Stockholms lärare delar med sig av sin erfarenhet. Här finns spännande reportage, rapporter och filmer av och för lärare. 
– Vi synliggör engagerade, kunniga och kreativa lärare. Målet är att vara ett stöd till den pedagogiska utvecklingen för lärare och arbetslag, säger Eva-Li Littorin projektledare och tidigare huvudredaktör för Pedagog Stockholm.
Kalendariet är den gemensamma kalender som många lärare frågat efter. Här presenteras alla skolaktiviteter i Stockholms stad, både stadens egna och sådana som vi är med och arrangerar. 

Samlad information

Utbildningsförvaltningen har gjort flera undersökningar för att ta reda på vad stadens lärare vill ha för typ av information på webbplatsen. Att samla information och möjlighet till kommunikation är något som många efterfrågat. Och det är också syftet med kanalen.

 Pedagog Stockholm använder även flera sociala medier:  vi finns både på Facebook, Twitter, Youtube och Instagram.

Redaktionen söker också kontakt med fler lärare som vill blogga på Pedagog Stockholm om livet i skolan. Vill du vara med och förmedla vad som engagerar dig och hur du arbetar med olika processer är du välkommen att höra av dig!

Utveckla kompetensen

Ett av målen med Pedagog Stockholm är att stärka lärarnas status och utveckla kompetensen inom lärarkåren i Stockholms stad. Dessutom ska webbplatsen visa på vilka olika karriärvägar som finns - förutom att bli skolledare.
– Aktuell forskning har visat att samtal med kollegor är en av de typer av kompetensutveckling som ger bäst resultat. Att dela med sig av sin erfarenhet bidrar till ökad kompetens för alla, vilket också leder till kunskapsutveckling för eleverna.

Webbplats för alla

Målgruppen för Pedagog Stockholm är lärare i alla stadier, från förskolan till vuxenutbildningen. Att Pedagog Stockholm ligger öppen för alla är en självklarhet. 

 

– Hela idén med webbplatsen är att allt är tillgängligt för alla. Om jag är generös och delar med mig gynnar det alla. 

Prioriterad kanal

– Lärarna är en av de viktigaste förutsättningarna för att varje elev ska kunna utnyttja hela sin potential. Elevernas utbildning ska leda till vidare studier, företagande eller anställning. För att detta ska lyckas måste våra pedagoger ges möjlighet att på ett enkelt sätt få inspiration, bygga nätverk och komplettera sin kompetens, säger Agnetha Styrwoldt-Alfheim tidigare kommunikationschef på utbildningsförvaltningen i Stockholms stad.
Hon hoppas att pedagoger och övrig skolpersonal känner att de fått ett forum som "är deras". Och att de använder Pedagog Stockholm som ett verktyg för att ge eleverna bästa möjliga utbildning.

Vill du bidra?

Hör gärna av dig om du har material till Kunskapsbanken, idéer på artiklar och intervjuer. Kanske vill du själv blogga på Pedagog Stockholm. Mejla till pedagogstockholm@stockholm.se

Senast uppdaterad 18 juni 2018