Allt du behöver på ett ställe

  •  

Eva-Li Littorin

Pedagog Stockholm – webbplatsen för och av lärare i Stockholm – lanserades april 2011. Där kan lärare på ett enkelt sätt bidra till och ta del av både ny kunskap och nya erfarenheter. Målet är att vara ett forum för givande möten och presentera intressanta och engagerande lärare i Stockholm.
 
På Pedagog Stockholm finns tips, inspiration, kunskap och det senaste om pedagogisk forskning. Kunskapsbanken är alla lärares gemensamma skolutvecklingsminne där Stockholms lärare delar med sig av sin erfarenhet. Här finns spännande reportage, rapporter och filmer av och för lärare. 
– Vi synliggör engagerade, kunniga och kreativa lärare. Målet är att vara ett stöd till den pedagogiska utvecklingen för lärare och arbetslag, säger Eva-Li Littorin som är projektledare och huvudredaktör för Pedagog Stockholm.
Kalendariet är den gemensamma kalender som många lärare frågat efter. Här presenteras alla skolaktiviteter i Stockholms stad, både stadens egna och sådana som vi är med och arrangerar. 

Samlad information

Utbildningsförvaltningen har gjort flera undersökningar de senaste åren för att ta reda på vad stadens lärare vill ha för typ av information på den nya webbplatsen. Att samla information och möjlighet till kommunikation är något som många efterfrågat. Och det är också syftet med den nya kanalen.
– Lärare kan ta del av information och verktyg och det finns all möjlighet att vara aktiv, säger Eva-Li Littorin.

Möjlighet att kommentera

Under alla redaktionella texter och bloggar finns till exempel möjlighet att kommentera.
– Du kan berätta vad du tycker och tänker och ge feedback på andras inlägg, säger Eva-Li Littorin.
Ett annat sätt att bidra på är att skriva en utvecklingsartikel om en arbetsmetod, ett projekt eller någon annan erfarenhet som lärare vill dela med dig av.
 Pedagog Stockholm använder även flera sociala medier.
– Vi finns både på Facebook och Twitter, säger Eva-Li Littorin och berättar att redaktionen söker kontakt med fler lärare som vill blogga om livet i skolan.
– Vill du vara med och förmedla vad som engagerar dig och hur du arbetar med olika processer är du välkommen att höra av dig!

Utveckla kompetensen

Eva-Li Littorin berättar att ett av målen med Pedagog Stockholm är att stärka lärarnas status och utveckla kompetensen inom lärarkåren i Stockholms stad. Dessutom ska webbplatsen visa på vilka olika karriärvägar som finns förutom att bli skolledare.
– Aktuell forskning har visat att samtal med kollegor är en av de typer av kompetensutveckling som ger bäst resultat. Det förklarar vår satsning på inspirationsplatser som finns samlade på Pedagog Stockholm, säger Eva-Li Littorin som talar av egen erfarenhet.
Hon har både varit lärare i tio år och utvecklingschef på Kulturskolan Stockholm.
– Min kompetens har ökat genom kontakter och samtal med kollegor. Att dela med sig av sin erfarenhet bidrar till ökad kompetens för alla, vilket också leder till kunskapsutveckling för eleverna. Pedagog Stockholm är något som jag själv skulle vilja ha haft under min aktiva lärarkarriär!
Eva-Li Littorin tror att även skolledare får nytta av Pedagog Stockholm. När information från förvaltningens olika satsningar samlas på ett ställe, blir det enklare för dem att dela upp bevakningen av intressanta områden bland sina kollegor.  

Webbplats för alla

Pedagog Stockholm är en utveckling av edu Stockholm som nu läggs ner. Den är, till skillnad från föregångaren, till för alla lärare i Stockholms stad, det vill säga både för kommunalt anställda och anställda på friskolor. Målgruppen är lärare i alla stadier, från förskolan till vuxenutbildningen.
Att Pedagog Stockholm ligger öppen för alla är en självklarhet för Eva-Li Littorin. Men ska utbildningsförvaltningen verkligen bjuda på den kunskap som finns här?
– Hela idén med webbplatsen är att allt är tillgängligt för alla. Om jag är generös och delar med mig gynnar det alla, säger hon.
Agnetha Styrwoldt-Alfheim, kommunikationschef på utbildningsförvaltningen är inne på samma linje.
– Det är vår uppgift att ge elever och föräldrar stöd att välja den skola som passar dem bäst. Utifrån vårt mål att ge eleverna en utbildning i världsklass är det självklart att Pedagog Stockholm också vänder sig till pedagoger som arbetar vid fristående skolor, säger hon.

Prioriterad kanal

Agnetha Styrwoldt-Alfheim sammanfattar Pedagog Stockholm i några få ord:
– Den redogör, synliggör och möjliggör och är en av våra prioriterade kommunikationskanaler under 2010, säger hon och fortsätter:
– Lärarna är en av de viktigaste förutsättningarna för att varje elev ska kunna utnyttja hela sin potential. Elevernas utbildning ska leda till vidare studier, företagande eller anställning. För att detta ska lyckas måste våra pedagoger ges möjlighet att på ett enkelt sätt få inspiration, bygga nätverk och komplettera sin kompetens. Det är en förutsättning för att de ska kunna ge eleverna en utbildning i världsklass, konstaterar Agnetha Styrwoldt-Alfheim.
Hon hoppas att pedagoger och övrig skolpersonal känner att de nu får ett forum som "är deras". Och att de använder Pedagog Stockholm som ett verktyg för att ge eleverna bästa möjliga utbildning.

Vill du bidra?

Hör gärna av dig om du har material till Kunskapsbanken, idéer på artiklar och intervjuer. Kanske vill du själv blogga på Pedagog Stockholm. Mejla till pedagogstockholm@stockholm.se

Senast uppdaterad 21 november 2012