Ett klassrum för alla

  •  

Kursen VT17Deltagare på höstens kurs i normkritik för pedagoger. Foto: Luca Garuski

Vill du vara med och driva din skolas arbete med inkludering genom normkritisk pedagogik? Eller använda dig av ett normkritiskt arbetssätt i ditt klassrum? Tillsammans med Södertörns högskola och Mångkulturellt Centrum erbjuder utbildningsförvaltningen en kurs i normkritik för yrkesverksamma i skolan som utgår från deltagarnas egna erfarenheter från klassrummet och mötet med elever.

Kursen syftar till att utveckla förhållningssätt och arbetsformer som främjar inkludering och mänskliga rättigheter samt förebygger våld och diskriminering i barns och ungdomars liv. Upplägget på kursen utnyttjar deltagarnas professionella erfarenheter som pedagogisk resurs.

För examinerade från kursen erbjuds ett alumninätverk med två träffar per termin för stöd och utveckling i ett normkritiskt arbetssätt.

Röster från tidigare deltagare

"Jag tycker att upplägget med att varva teori och praktiska övningar var bra. De föreläsningar vi hade var relevanta och lätta att ta till sig. De praktiska övningarna kan jag använda med både elever och kollegor."

”Tydliga trygga, kompetenta och kunniga ledare av kursen.”

”Jag hoppas att kursen kommer bli ett fast inslag som fortbildning för pedagoger för den har verkligen varit bra!”

"Jag gillar att materialet från kursen kan användas både i min roll som arbetslagsledare och som lärare. Både kollegiet och eleverna är i behov (precis som jag) av att ta del av ett normkritiskt förhållningssätt."

"Jag kommer att använda övningar vi gjort i klassrummet."

"Kursen har fått mig själv att utvecklas på ett personligt plan på ett sätt som jag blev överraskad över, men känner är otroligt nyttigt. Förutom att det var bra för mig – är en lärare som har mer kännedom om sig själv en tryggare person som kan våga vara en förebild."

Högstadieläraren Marie Nordling och kuratorn Anders Öberg på Bagarmossen-Brotorps skolor gick första omgången av kursen. Nu arbetar de med att införa det normkritiska tänket på skolan.

Kursinformation

Kursen om 7,5 högskolepoäng arrangeras av Södertörns högskola i samarbete med Mångkulturellt Centrum och riktar sig till pedagoger, skolbibliotekarier och elevhälsopersonal i grundskolans alla årskurser och gymnasium.

Kursen hålls under åtta heldagar och skolan kan söka medel för bekosta vikarie av utbildningsförvaltningen. 

Förutom deltagarens arbetstid är kursen kostnadsfri för skolan.

Kursträffar hålls följande datum, heldag: 20/3, 30/3, 5/4, 20/4, 8/5, 17/5, 31/8 och 21/9.

Tid för litteraturläsning och essäskrivande tillkommer.

Ta del av beskrivningen av kursens upplägg samt lärandemål och litteraturlista

Kursen kommer även starta i höst och är preliminärt satt att löpa från september till början av våren 2018.

Kontakt

Skicka en intresse anmälan med namn, personnummer, yrke, skola och rektors godkännande till Kristina Björkegren, kristina.björkegren@stockholm.se.

Senast uppdaterad 6 mars 2017