Skapa ett klassrum för alla

  •  

Kurs i normkritikLärare sitter i ett klassrum och gör en övning i normkritik där de håller upp lappar med sant eller falskt.

Vill du vara med och driva din skolas arbete med inkludering genom normkritisk pedagogik? Eller använda dig av ett normkritiskt arbetssätt i ditt klassrum?

Tillsammans med Södertörns högskola och Mångkulturellt centrum erbjuder utbildningsförvaltningen i höst en högskolekurs i normkritik för pedagoger, skolbibliotekarier, elevhälsopersonal och skolledare i grundskolans alla årskurser, gymnasium samt förskolan i Stockholms Stad. 

Under hösten kommer två kurser löpa parallellt. Först till kvarn gäller för att välja mellan kurs 1 eller 2. Det kommer att finnas möjlighet att ta igen eventuellt missade kurstillfällen på den parallella kursen.

Kursens innehåll 

Kursen ger 7,5 högskolepoäng och berör normer och maktstrukturer kring bland annat genus, sexualitet, rasism och funktionalitet.

Kursen syftar till att utveckla förhållningssätt och arbetsformer som främjar inkludering och mänskliga rättigheter samt förebygger diskriminering, våld och begränsningar i barns och ungdomars liv.

Upplägget på kursen utgår från deltagarnas erfarenheter från klassrummet och mötet med elever.

För examinerade från kursen erbjuds ett alumninätverk med två träffar per termin för stöd och utveckling i implementeringen av ett normkritiskt arbetssätt.

Röster från tidigare deltagare

”Konkreta övningar att göra med elever och föräldrar.”

”Att få exempel och teorier bakom olika strukturer som riskerar att begränsa olika grupper och individer.”

”Tydliga trygga, kompetenta och kunniga ledare av kursen.”

”Jag hoppas att kursen kommer bli ett fast inslag som fortbildning för pedagoger för den har verkligen varit bra!”

“Jag gillar att materialet från kursen kan användas både i min roll som arbetslagsledare och som lärare. Både kollegiet och eleverna är i behov (precis som jag) av att ta del av ett normkritiskt förhållningssätt.”

Citat från utvärderingar 2016 & 2017

Högstadieläraren Marie Nordling och kuratorn Anders Öberg på Bagarmossen-Brotorps skolor gick första omgången av kursen. Nu arbetar de med att införa det normkritiska tänket på skolan.

Kursinformation

Kursen om 7,5 högskolepoäng arrangeras av Södertörns högskola i samarbete med Mångkulturellt Centrum och riktar sig till pedagoger, skolbibliotekarier och elevhälsopersonal i grundskolans alla årskurser och gymnasium.

Kursen hålls under åtta heldagar, kl 9–16 på Mångkulturellt centrum i Botkyrka. Frukost, lunchbuffé och fika ingår på kursdagarna. 

Förutom deltagarens arbetstid är kursen kostnadsfri för skolan.

Anmäl dig till kursen (länk till annan webbplats)

Kursträffar hösttermin 2018.

Kurs 1

Tis 4 september
Tors 20 september
Mån 1 oktober
Fre 19 oktober
Tis 23 oktober
Tors 8 november
Tis 20 november
Mån 10 december

Kurs 2

Tors 6 september
Tis 18 september
Mån 1 oktober
Mån 15 oktober
Tis 23 oktober
Tis 6 november
Tors 22 november
Ons 12 december

Tid för litteraturläsning och examinationsuppgift i form av essäskrivande tillkommer.

Kursplan och lärandemål och litteraturlista.

Kursledare 

På kursen undervisar Marit Nygård (gymnasielärare) och Anja Norell (socialantropolog) som har utvecklat Mångkulturellt centrums normkritiska metod Lås Upp och under flera år arbetat med normkritiska utbildningar för både elever, pedagoger och andra yrkesgrupper. Södertörns högskola representeras av Daniel Wojahn som är doktor i nordiska språk och forskar om språklig diskriminering, om hur vi med hjälp av språket reproducerar och ifrågasätter samhälleliga normer. Gästföreläsare tillkommer.

Kontakt

Om du har frågor om kursen hör av dig till utbildning@mkcentrum.se.

Senast uppdaterad 31 juli 2017