Ett klassrum för alla

  •  

Kurs normkritikDeltagare på tidigare kurs i normkritik för pedagoger. Foto: Luca Garuski.

Vill du vara med och driva din skolas arbete med inkludering genom normkritisk pedagogik? Eller använda dig av ett normkritiskt arbetssätt i ditt klassrum?

Tillsammans med Södertörns högskola och Mångkulturellt centrum erbjuder utbildningsförvaltningen i höst en högskolekurs i normkritik för yrkesverksamma i skolan.

Kursen ger 7,5 högskolepoäng och berör normer och maktstrukturer kring bland annat genus, sexualitet, rasism och funktionalitet. Kursen syftar till att utveckla förhållningssätt och arbetsformer som främjar inkludering och mänskliga rättigheter samt förebygger diskriminering, våld och begränsningar i barns och ungdomars liv. Upplägget på kursen utgår från deltagarnas erfarenheter från klassrummet och mötet med elever.

För examinerade från kursen erbjuds ett alumninätverk med två träffar per termin för stöd och utveckling i implementeringen av ett normkritiskt arbetssätt.

Röster från tidigare deltagare

"Jag tycker att upplägget med att varva teori och praktiska övningar var bra. De föreläsningar vi hade var relevanta och lätta att ta till sig. De praktiska övningarna kan jag använda med både elever och kollegor."

”Tydliga, trygga, kompetenta och kunniga ledare av kursen.”

"Jag kommer att använda övningar vi gjort i klassrummet."

"Kursen har fått mig själv att utvecklas på ett personligt plan på ett sätt som jag blev överraskad över, men känner är otroligt nyttigt. Förutom att det var bra för mig – är en lärare som har mer kännedom om sig själv en tryggare person som kan våga vara en förebild."

Högstadieläraren Marie Nordling och kuratorn Anders Öberg på Bagarmossen-Brotorps skolor gick första omgången av kursen. Nu arbetar de med att införa det normkritiska tänket på skolan.

Kursinformation

Kursen om 7,5 högskolepoäng arrangeras av Södertörns högskola i samarbete med Mångkulturellt Centrum och riktar sig till pedagoger, skolbibliotekarier och elevhälsopersonal i grundskolans alla årskurser och gymnasium.

Kursen hålls under åtta heldagar och skolan kan söka bidrag från utbildningsförvaltningen för vikariekostnader. 

Förutom deltagarens arbetstid är kursen kostnadsfri för skolan.

Kursträffar hålls följande heldagar under 2017 och 2018: 

Måndag 2017-10-09
Torsdag 2017-10-26
Torsdag 2017-11-09
Torsdag2017-11-23
Onsdagen 2017-12-06
Torsdagen 2018-01-18
Onsdagen 2018-02-07
Torsdagen 2018-02-15.

Tid för litteraturläsning och examinationsuppgift i form av essäskrivande tillkommer.

Kursplan och lärandemål.

Kontakt

Om du är intresserad skicka en intresseanmälan med namn, personnummer, yrke och skola till Anja Norell, utbildning@mkcentrum.se.

Senast uppdaterad 31 juli 2017