Elevledda utvecklingssamtal kan vända trenden

  •  

Ted Bornkessel, Kevin Brolin, Nathalie Lagers Andersson, Therese Schumann och Alice Hull har alla hållit i sina utvecklingssamtal med mentorerna Ingela Emnegard och Sandra Helin på Bromma gymnasium. Ingen av dem vill återgå till lärarledda samtal.Ted Bornkessel, Kevin Brolin, Nathalie Lagers Andersson, Therese Schumann och Alice Hull har alla hållit i sina utvecklingssamtal med mentorerna Ingela Emnegard och Sandra Helin på Bromma gymnasium. Ingen av dem vill återgå till lärarledda samtal.

När utvecklingssamtalen enligt gymnasieenkäten inte kändes meningsfulla beslutade lärarna att låta eleverna leda samtalen själva. Nu har samtalen blivit givande för båda parter och mentorerna har fått en ny roll.

Ingela Emnegard och Sandra Helin Lövingsson på Bromma gymnasium delar på mentorskapet i en årskurs tvåa på samhällsprogrammet. I höstas övergick de till elevledda utvecklingssamtal. Anledningen till förändringen var påståendet i gymnasieenkäten: ”Utvecklingssamtalen med min mentorshandledare känns meningsfulla”. Detta påstående har under flera år fått låga resultat.

– För att ändra på detta beslutade vi vid planeringsdagarna i juni att till höstterminen prova elevledda utvecklingssamtal i årskurs två och tre, säger Sandra Helin.

Reflektion och målsättning

En mall arbetades fram med två huvudfrågor: reflektion över det gångna läsåret och målsättning för det kommande. Eftersom det första utvecklingssamtalet låg i början av terminen fanns det inte några omdömen att samtala kring. Men det fanns givetvis utrymme för att ta upp fler ämnen.

För att uppmuntra och inspirera eleverna ordnade Sandra och Ingela en workshop om vad  mer man kunde ta upp på sitt utvecklingssamtal.

– Eleverna fick skriva sina förslag på post-it-lappar som vi satte upp på whiteboardtavlan och som vi sedan klustrade ihop ämnesvis. Därefter fick eleverna gå fram och hämta inspiration ifrån varandras lappar.

Inget krystat samtal

Nathalie hade förberett sitt samtal väl.

– Det var första gången för mig och det kändes mer som ett samtal, säger Nathalie. Det kändes bra att få ta upp det som kändes viktigt för mig.

– Jag håller med, säger Sandra som är Nathalies mentor. Ibland har det känts lite krystat att prata kring de givna frågeställningarna som styrde utvecklingssamtalen. Lirka lite här och fiska lite där för att få igång ett samtal. Nu flöt det på naturligt.

Även för Ted Bornkessel var det första gången som han ledde sitt utvecklingssamtal.

– Det var ingen större skillnad tycker jag, säger Ted. Men då protesterar hans mentor Ingela som tycker att samtalet fick en helt annan personlig infallsvinkel med samtalsämnen som aldrig annars skulle dykt upp.

Alice Hull kommer från Mälarhöjdens skola och är van vid att hålla sina utvecklingssamtal.

–  Jag har hållit i dem sedan sjuan. Det är viktigt att eleven förbereder sig så att samtalet blir bra.

Klarsynta reflektioner

En gemensam reflektion som både Sandra och Ingela hade vid utvecklingssamtalet var att eleverna var mycket klarsynta i sin reflektion över året som gått och sina studieresultat – vad de kunnat göra annorlunda. En annan gemensam erfarenhet var att eleverna var ovana vid att lyfta fram något som de under föregående läsår varit stolta över. Normalt brukar fokus cirkulera kring det som inte gått så bra.

– Vid workshoppen sa vi att det inte behövde vara kopplat till studieresultaten utan kunde vara vad som helst, säger Ingela och berättar om en elev som kände sig stolt över sitt fotbollslag och en annan som var stolt över att ha utvecklats som person.

– Men å andra sidan fick jag som mentor veta vilka av mina elever som behövde mer coachning, säger Sandra.

Både Sandra och Ingela tycker att det är roligt att utvecklingssamtalen fick så olika karaktär. Till exempel fick Ingela ett helt annat samtal med Kevin Brolin än vad hon hade väntat sig då Kevin redan bestämt vad han vill göra efter gymnasiet och arbeta med i framtiden.

– Själv hade jag aldrig kommit lika djupt i vårt samtal om jag skulle lett utvecklingssamtalet utifrån fem standardfrågor. Nu blev det mycket roligare och intressantare att höra Kevins reflektioner.

Vill fortsätta att utveckla samtalen

Med elevledda utvecklingssamtal har mentorsrollen blivit mer tydlig för både Sandra och Ingela. De tycker att de har fått en mer stöttande roll än tidigare. De vill fortsätta med att utveckla utvecklingssamtalen och har föreslagit att de ska omfatta en heldag. Istället för att som tidigare sitta och gissa eller tolka sina kollegors omdömen och kommentarer önskar de att förmiddagen viks till möten med den undervisande läraren och eftermiddagen till mentorn för en handlingsplan eller ett stöttande samtal.

Nästa gång de har utvecklingssamtal blir det lite annorlunda. Då ska målsättningen de skrev vid terminsstart revideras och det kommer att finnas omdömen och eventuella F-varningar att resonera kring.

Att äga sitt eget lärande

Det finns forskning om elevledda utvecklingssamtal som pekar på fler fördelar. Enligt Dylan Wiliam, professor emeritus vid Institute of education vid University of London, ger det eleven en större möjlighet att äga sitt eget lärande. Eleven får insyn i sitt eget lärande och ett utökat ansvar för de mål som de själva satt upp. Dylan Wiliam har under lång tid forskat kring vad som utmärker framgångsrikt lärande.

Se även filmen  "Välkommen till mitt elevsamtal" om ett elevlett utvecklingssamtal från årskurs åtta på Matteusskolan.

Helena Karlson
helena.karlson@stockholm.se

Senast uppdaterad 16 oktober 2015